Scandinavian Star saken tas opp igjen i Danmark

Det måtte dansker til for at Scandinavian Star saken forhåpentligvis får en avslutning. Norsk Politi, og politikere har vist en unnfallenhet nærmest uten sidestykke i denne saken, hvor det kan synes som om norsk politi bevisst har unnlatt å følge flere spor.

Nå kan saken kanskje få en avslutning etter at danske politikere igjen tar opp saken, i håp om å finne ut hva som forårsaket brannen. Seks partier i Danmark har tatt opp saken, og bedt Folketinget redegjøre for status i etterforskningen.

Det skal være en dokumentarfilm om Scandinavian Star-ulykken som har bidratt til danskenes ønske om å se på saken på nytt.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020 Jarle F Reiss

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!