Santander mener de får urettferdig milliongebyr

Finanstilsynet ilegger banken gebyret fordi 1,6 millioner transaksjoner ikke er kontrollert etter hvitvaskingsloven, i følge E24.

Santander mener lovbruddet ikke burde være nok til å gi banken et gebyr, og stiller spørsmål ved at det gis gebyr for et forhold de selv gjorde tilsynet oppmerksom på.