Vollen-saken gjenåpnes

torsdag, 16 ,jun, 2022 15:13 Redaksjonen 0

“Gjenopptakelseskommisjonen besluttet 15. juni at domfeltes og Riksadvokatens begjæringer om gjenåpning av Borgarting lagmannsretts dom 6. oktober 2016, i den såkalte “Vollen-saken”, tas til følge. […]