82 år siden «Weserübung», den tyske invasjonen av Norge og Danmark.

Denne artikkelen er over to måneder gammel, og kan derfor inneholde utdatert informasjon.


Sist oppdatert lørdag, 9 ,apr, 2022 12:47 av Redaksjonen

Angrepet på Norge og Danmark i 1940 med kodenavnet Weserübung, var det tyske militære angrepet på de to landene tirsdag 9. april 1940 under andre verdenskrig. Angrepet var historiens første integrerte luft, sjø- og landangrep under én kommando, general Nikolaus von Falkenhorst.

Curt Brauer
Halvdan_Koht

Det var et overraskelses-angrep uten forutgående krigserklæring fra natten mellom 8. og 9. april mot Moss, Oslo, Horten, Arendal, Kristiansand, Egersund, Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik samt mot alle kystbefestninger og flyplassene Fornebu og Sola. Den tyske sendemannen Curt Bräuer tok kontakt klokken 4:00 om natten og kom til møte med Koht på Victoria Terrasse klokken 4:30.  Bräuer overleverte et ultimatum på 19 maskinskrevne sider.

Bräuer krevde at det ikke skulle ytes motstand og full tysk kontroll over militæranlegg, kommunikasjon og fartøy i norske havner. Kravet ble avvist etter kort rådslaging i regjeringen. «Wir wollen unsere Selbständigkeit wahren» var Kohts beskjed til Bräuer. «Dann wird es Kampf geben, und nichts kann euch retten» svarte Bräuer.

Senkingen av Blücher

Norske styrker på Oscarsborg festning senket den tyske krysseren «Blücher» i Drøbaksundet.

Dette forsinket ilandstigningen i Oslo og gav kongen, regjeringen og Stortinget tid til å unnslippe.
Angrepet var mulig fordi det norske nøytralitetsvernet var svakt, og at de tyske styrkene på forhånd hadde all vesentlig kjennskap om oppbygging og plassering av norske styrker.

Angrepets styrke var de fleste steder opptil et par tusen mann, og det var først etter at de første tyske styrkene hadde satt seg fast i de nødvendige brohodene at styrkene ble forsterket. Det norske forsvaret var i svært liten grad forberedt og trent på å møte en angriper av denne styrke og type, men der det var mulig forsøkte man å bekjempe de tyske angriperne, slik at resten av hæren kunne mobiliseres.

Regjering og de fleste av Stortingets medlemmer ble om morgenen 9. april evakuert til Hamar og videre til Elverum. Evakueringen fra Oslo skjedde med ekstratog klokken 07:00 fra Østbanestasjonen.

Stortingspresident Carl Joachim Hambro
Foto: Atelier Rude

Toget ble satt opp etter initiativ av stortingspresident Hambro, han skal ha begynt forberedelsene straks meldingen om angrepet kom før midnatt.

Toget forlot Oslo få timer før byen ble besatt av tyske styrker og det passerte Lillestrøm midt under bombingen av Kjeller flyplass.

Toget stanset og ble evakuert på Lillestrøm mens bombeangrepet pågikk.

Hærens overkommando hadde forlatt byen litt etter klokken 8:00 og var klokken 11:00 installert på Eidsvoll landsgymnas.

9. april mistet regjeringen styringen med NRK i Oslo, men brukte kringkasteren på Hamar en tid og dessuten kortbølgesenderen på Vigra ved Ålesund.

Senderen på Vigra ble bombet og til slutt ødelagt av tyske fly. I Ålesund ga regjeringen i noen dager ut eget blad, blant annet med Kaare Fostervoll i redaksjonen.

Quislings statskupp

Vidkun Quisling annonserte sitt statskupp i forbindelse med det tyske angrepet på Norge under andre verdenskrig.

NRKs studio i Roald Amundsens gate var blitt stengt ned av en tysk vaktavdeling rundt halv seks. Tyskerne hadde sendt en egen Rundfunkeinsatztruppe med «Blücher», men da denne var ute av spill måtte mindre styrker avsees til formålet. Etter at sendingene ble stoppet ble NRK-studioet voktet av en enslig vaktsoldat.

Da Knudsen kom til NRK ble han avvist av den tyske vakten. Han dro så tilbake for å finne Scheidt, som i SA-uniform ikke hadde problemer med å komme seg inn. I resepsjonen ble han imidlertid stoppet av NRKs kontrollsjef Fritz Güthfeld, som valgte å tilkalle riksprogramsjef Olav Midttun.

Midttun stilte spørsmål ved hvem som hadde godkjent Quislings regjeringsproklamasjon. Scheidt svarte at dette var bestemt av tyske myndigheter, og viste frem et brev der det stod at han var im Sonderauftrag des Führers, «på Førerens spesialoppdrag». Scheidt hevdet så at han handlet på vegne av den tyske legasjonen, og fikk legasjonens kultur- og politiattaché, Werner Knab, til å ringe NRK-direktør Egil Sundt og bekrefte at Scheidt representerte «tyske sivile og militære myndigheter».

NRK-mennene aksepterte denne bløffen, og gjorde klart til at Quisling kunne komme på luften.

I de kaotiske forholdene dagen da krigen kom til Norge, så Quisling sjansen til å gripe makten etter at konge og regjering hadde forlatt hovedstaden. I en radiotale i NRK 9. april 1940, som ble opplest to ganger i løpet av kvelden, erklærte Quisling seg selv som Norges nye statsminister, og hevdet at videre motstand mot tyskerne var «nyttesløs».

Hvem var så Quisling?

Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling var en norsk offiser, diplomat og politiker. Han ledet under den tyske okkupasjonen av Norge en tyskstøttet regjering og ble etter frigjøringen i 1945 henrettet for landssvik. Han var forsvarsminister i to Bondeparti regjeringer (Senterpartiet i dag) 1931 til 1933, men ble først kjent som nødhjelpsarbeider i Sovjetunionen. I 1933 stiftet Quisling fascistpartiet Nasjonal Samling (NS), som i 1930-årene hadde begrenset oppslutning. Etter Tysklands invasjon av Norge i 1940 forsøkte Quisling, som den første i verden, å begå statskupp over radio, men kuppforsøket mislyktes ettersom tyskerne ikke var interessert i å støtte hans regjering. Vinteren 1942 kom han tilbake som sjef for en tyskstøttet regjering, og med tittelen ministerpresident ledet han sammen med den sivile administratoren for den tyske okkupasjonsmakten den norske statsadministrasjonen resten av krigen.

Målet med Weserübung

Hovedmålet med Operasjon Weserübung var å besette Norge. Okkupasjonen av Danmark var et slags middel for å nå Norge.

Panserskipet Eidsvold

Norge hadde i 1939 en stående styrke på 30.000 soldater fordelt på seks distriktskommandoer. Hærens soldater var utstyr med utdaterte 6,5 mm Krag-Jørgensen-rifler som vår gode våpen av den typen. Kanonene var gamle 75 mm kaliber. Det fantes lite maskinpistoler og granater, og ingen stridsvogner. Marinen hadde 70 små skip. Panserskipene «Eidsvold» og «Norge» var i 1939 verdens eldste i bruk. Kystartilleriet var i stor grad gammeldags. Flyvåpenet var ikke én forsvarsgren, i stedet hadde hæren og marinen hvert sitt flyvåpen.

Planleggingen av Weserübung begynte kort tid etter Vidkun Quislings besøk i Berlin før jul 1939. Her fremla han sitt syn på de norske myndighetene for Hitler og argumenterte for tysk støtte til et kupp i Norge. Quisling fant seg en meningsfelle i Alfred Rosenberg, som var leder for det utenrikspolitiske kontoret i det tyske nazi-partiet NSDAP. Man bør likevel ikke overdrive den tyske støtten til Quisling. Hitler stilte seg senere negativ til Quislings kupplaner, hovedsakelig fordi han følte han ikke kunne stole på nordmennene. En lekkasje ifra noen av de norske nasjonalsosialistene kunne ødelegge tyskernes overraskelsesmoment.

Hitler var opprinnelig lite opptatt av Skandinavia, men ble overtalt av marinens ledelse som ønsket å opprette baser på norskekysten slik at Storbritannia ikke kunne gjennomføre en effektiv blokade som under første verdenskrig.

Overbevist om trusselen fra de allierte mot Tysklands import av jernmalm, beordret Hitler den 14. desember 1939 den tyske overkommandoen om å begynne forberedende planlegging av en invasjon av Norge. Den forberedende planen ble navngitt Studie Nord og krevde kun én divisjon med tyske tropper.

Mellom den 14. desember og den 19. januar utviklet Kriegsmarine en utvidet versjon av planen, som fastslo to hovedfaktorer: at overraskelse var avgjørende for å redusere trusselen om norsk motstand og britisk innblanding. Den andre var å bruke raskere krigsskip i stedet for å bruke relativt langsomme handelsskip til å transportere troppene. Dette ville gjøre det mulig å okkupere alle målene samtidig, for transportskipene hadde kun begrenset rekkevidde. Denne planen krevde et helt armékorps, inkludert en bergdivisjon, en fallskjermdivisjon, en motorisert infanteribrigade og to infanteridivisjoner.

Angrepsstyrken var delt i fem grupper med flere av de største norske byene som mål:

 • Gruppe 1: Ti jagere til Narvik med deler av 139. bergregiment.
 • Gruppe 2: Den tunge krysseren «Admiral Hipper» og fire jagere til Trondheim med deler av 138. bergregiment.
 • Gruppe 3: De lette krysserne «Köln», «Königsberg», «Bremse», «Brummer» og to torpedobåter med støttefartøyer til Bergen med enheter fra 159. infanteriregiment.
 • Gruppe 4: Den lette krysseren «Karlsruhe», «Tsingtau» og en torpedobåt med enheter fra 310. infanteriregiment med støttefartøyer til Kristiansand. To minesveipere med 1. kompani fra 234. panservernbataljon dro mot Arendal.
 • Gruppe 5: Den tunge krysseren «Blücher» og «Lützow», den lette krysseren «Emden», torpedobåtene «Möve», «Albatros» og «Kondor» og minesveiperne «R17», «R18»,«R19»,«R20»,«R22»,«R23»,«R24» og «R27» med enheter fra 307. infanteriregiment med støttefartøy mot Oslofjorden og Oslo.
 • Gruppe 6: Fire (M1/M2/M9/M13) mineryddere/minesveipere til Egersund med et kompani fra 169. spaningsbataljon.

Planen gikk blant annet ut på straks å ta Norges konge til fange da man håpet at dette ville utløse en rask kapitulasjon.

Den 21. februar ble kommandoen for operasjonen gitt til general Nikolaus von Falkenhorst. Han hadde kjempet i Finland under den finske borgerkrigen og var derfor velkjent med krigføring i nordområdene. Falkenhorst fikk likevel bare kommandoen over landstyrkene, til tross for Hitlers ønske om å ha én samlet ledelse.

I første del av januar 1940 hadde Wehrmachts overkommando utarbeidet en grov skisse og 5. februar satte Hitler igang en egen planleggingsgruppe under ledelse av Kapitän Theodor Krancke. Tyskland hadde drevet lite etterretning mot Skandinavia i begynnelsen av krigen og før november 1939 var den ingen i etterretningen som arbeidet med Norge spesielt.

Opplysninger om Norge ble i 1940 samlet sammen med stort hastverk og etterretningen brukte alle slags kilder, inkludert guidebøker for turister og sjøkart. Den tyske marinen hadde i utgangspunktet ikke detaljkunnskaper norske havner og andre aktuelle landingssteder for soldater og materieller.

Eberhard Spiller var fra 1939 stasjonert ved legasjonen i Oslo som flyattache og hadde samlet en del nyttig informasjon. Den viktigste etterretning kom fra Luftwaffes rekognoseringsenhet Rowehl som fra stor høyde fotograferte farvann, havner og rullebaner. Rekognoseringsenheten fløy helt til Kirkenes med firemotors Focke-Wulf Fw 200 Condor fra flybaser i Østprøyssen.

‘Rowehl fløy også over Storbritannias Nordsjøkyst og marinebasen Scapa Flow. Rekognoseringen foregikk særlig fra februar 1940.

Kranckes gruppe kom etter tre ukers arbeid med en relativt detaljert plan. Planen innebar en samtidig besettelse av Oslo, Kristiansand, Arendal, Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik. Tanken var at byene på kysten av Norge var relativt isolert slik at det var mulig ta kontroll over Norge ved å besette disse strategiske havnene.

Basert på hurtig planlegging og etterretning ga Hitler 1. mars ordre om invasjon av Norge. Direktivet for invasjonen la til grunn at verken Norge eller Danmark ville yte særlig vedvarende motstand. De tyske planleggerne var fullt klar over at det norske forsvaret var helt utilstrekkelig til å stanse et angrep fra sør: Styrkene var små, hadde lite opplæring, marinens skip var gamle, flyvåpenet var uten betydning og full mobilisering ville ta anslagsvis 12 til 14 dager. Norge hadde anslagsvis 20 fly som kunne yte noe motstand. Nye jagerfly var bestilt fra USA og Italia, og det ble arbeidet med oppgradering av stillingene ved Drøbaksundet. De tyske planleggerne konsentrerte seg i stedet om trusselen fra den klart overlegne britiske marinen.

Raeder poengterte 9. mars overfor Hitler at planen var i strid med tidligere lære om sjøkrig og var derfor avhengig av overraskelse og hurtighet. Planen innebar at de første angrepsstyrkene skulle fraktes med krigsskip. Marinens krigsskip hadde ikke kapasitet til å frakte alle våpen, ammunisjon og andre forsyninger til styrkene og straks britene var klar over hva som foregikk ville det være vanskelig for forsyningsskip å komme frem.

Krigsskipene i Narvik og Trondheim måtte også etterfylles med drivstoff for å komme seg tilbake til tyske havner. Forsyningsproblemet ble løst ved å etablere en «eksportgruppe» som skulle gi inntrykk av å være vanlige handelsskip på vei til Murmansk. Syv skip fra eksportgruppen skulle legge ut fra Hamburg med kurs mot Trondheim og Narvik før krigsskipene. Tre tankskip skulle seile for seg selv før invasjonen for å ligge klare. De tilsynelatende sivile skipene skulle legge ut tidligst seks dager før 9. april.

Krysseren «Blücher» og to mindre tyske marinefartøyer hadde til oppgave å trenge inn Oslofjorden og innta Oslo, Norges hovedstad. Blant annet skulle mannskapene ombord i «Blücher» sikre tysk kontroll over de styrende, politiske organene, som Stortinget, regjeringen og Kongehuset.

Klokken 04.21 norsk tid 9. april 1940 ble det åpnet ild fra både Kopåsbatteriet og Oscarsborg festning mot de tyske skipene og krigen var for alvor igang i Norge.

«Blücher» ble truffet og forliste, og mer enn 800 tyske soldater mistet livet. Hendelsen fikk avgjørende betydning; tyskernes angrep på hovedstaden ble forsinket og ga kongen og regjeringen mulighet til å flykte.

Ingen regulær mobiliseringsordre gikk ut i radio og aviser 9. april. Kirkeklokkene ringte ikke, men det skjedde et spontant, instinktivt fremmøte av våpenføre nordmenn, innrullerte og ikke innrullerte, på mobiliseringssteder og andre passende steder. Det var mobiliseringspliktige som betraktet overfallet som mobiliseringsordre, og det var frivillige som kjente det forpliktende å forsvare landet. Regjeringen hadde valgt «stille» mobilisering pr. brev med fremmøte 11. april.

De tyske styrkene lammet straks større deler av den spontane norske mobiliseringen. Store lagre falt i tyske hender, faktisk ble tyske marinegaster i Narvik (ifra de senkede tyske jagerne) utstyrt med norske uniformer.

General Otto Ruges operasjonsplan gikk ut på å sinke den tyske fremrykkingen inntil de allierte nådde fram med sin hjelp. Styrkene skulle føre «oppholdende forsvar», dvs de skulle trekke seg tilbake til en linje Dokka – Lillehammer – Rena, der nordmennene skulle forsøke å holde stand mens de allierte gjenerobret Trondheim ved en knipetangsmanøver fra utgangspunktene Åndalsnes og Namsos. En første kamplinje ble etablert på høyde med Hønefoss – Kongsvinger.

Etter at Oslo var okkupert, kontrollerte regjeringen en kringkaster på Hamar. Da Ålesund kystradiostasjon ble brukt i kommunikasjon med Storbritannia, ble den og Vigra kringkaster bombet av tyske fly.

I Berlin mottok en «euforisk» Hitler en gratulasjon og prising fra Benito Mussolini, som skrev at «Bare slik kan en krig vinnes!»;

Hitler selv fortalte ekstatisk til Alfred Rosenberg at «Nå kan Quisling danne sin regjering! Vi får være glade for at den flyktende regjeringen ikke hadde slept ham med seg.»

HKH Kong Haakon og HKH Kronprins Olav

 

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!
Become a patron at Patreon!

INNENRIKS

 • Aktoratet ville ha 17 års fengsel for tiltalte Johny Vassbakk. Da domsavsigelsen startet tirsdag, ble det tidlig klart at det var en viss dissens mellom dommerne. Johny Vassbakk var tiltalt for drapet på Birgitte Tengs i mai 1995, og har kjempet sitt livs kamp i retten, en kamp som for ham har dreiet seg om han skulle få ett videre liv i frihet, eller store deler av et liv i fengsel. I tingretten ble Johny Vassbakk enstemmig dømt til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs i mai 1995, men han anket dommen til lagmannsretten. I domsavsigelsen i lagmannsretten ble det tydelig, allerede i begynnelsen av domsavsigelsen som startet klokken 10.00 i dag,  at de syv dommerne var uenige om skyldsspørsmålet. Vassbakk selv har hele tiden nektet straffskyld for drapet på Birgitte Tengs i mai 1995, og i dag kom altså avgjørelsen. Når retten ble satt, og domsopplesingen startet, var ikke Vassbakk tilstede i salen. Han satt på en stol i gangen bak rettssalen, med en arrestforsvarer på hver side av seg. Reagerte med gråt Johny Vassbakk brøt sammen i gråt da dommerne helt til slutt leste opp slutningen. – Han fikk et emosjonelt sammenbrudd etter at han hørte ordene. Han klarte ikke å stå på beina, sier Vassbakk sin forsvarer, Stian Bråstein til NRK. Påtalemyndigheten fikk hard kritikk i retten for ikke å ha etterforsket nøytralt. Det skal etterforskes både til tiltaltes gunst og ugunst som det heter, og det meder retten ikke har skjedd i denne saken. Dommen har nå falt, og Jonny Vassbakk ble frikjent etter at det var uenighet mellom dommerne. Han har nå forlatt retten, og skal anses som uskyldig og er nå en fri mann. Kjenner seg ikke igjen i kritikken I en kommentar til NRK sier Statsadvokat Thale Thomseth at de ikke kjenner seg igjen i lagmannsrettens påstand om at påtalemyndigheten har gått i en bekreftelsesfelle etter frifinnelsen i Tengs-saken. – «Det kjenner vi oss ikke igjen i. Så får vi gå igjennom denne dommen nøye og se hvilke vurderinger de har gjort» sier hun, og understreker også at retten har delt seg i skyldsspørsmålet.

 • Dizzie tunes- artisten Yngvar Numme ble 79 år gammel. Numme dannet Dizzie Tunes i 1959 sammen med Øyvind Klingberg, Tor Erik Gunstrøm, Einar Idland og Svein Helge Høgberg. Som tekstforfatter leverte Numme betydelige bidrag både til Dizzie Tunes og andre norske artister, og platedebuterte med gruppa i 1963 med singlen «Mette, Mette» / «Tog går til og fra» (Viking Music VM 23), tett fulgt av «Nå går det bra» / «Vi drar til syden» (Triola). Han hadde stor suksess som regissør og medforfatter av en rekke revyer og musikalske show, hovedsakelig på Chat Noir, blant andre Vi spillopper fra 1977, Memories of Music fra 1980 og The Show Must Go On fra 1984. I 1987 hadde han regien på Bosse Parneviks Party i Stockholm. Numme var også kjent fra flere TV-programmer, og var med på å vinne Bronserosen for Norge i underholdningsfestivalen i Montreux. I 1990 ble han tildelt Leonardstatuetten, som er norsk revys høyeste utmerkelse. Han mottok også Leif Justers ærespris. På 1990-tallet iscenesatte han Grethe Kauslands «tour de force»-forestilling A Star Is Torn på Rogaland Teater og Victoria Teater. I 2005 var han, sammen med Tor Erik Gunstrøm og Vigdis Wisur aktuell med forestillingen Swingende Gla’skap!. I 2005 og 2006 skrev og regisserte han revyene Sex og siddisliv og Justerte fruer på revyscenen Stavangeren i Stavanger. I 2006 hadde han også regi og stod også på scenen sammen med Katrine Moholt og Tommy Steine i juleshowet på Lillestrøm Kultursenter. I 2007 var han igjen både i kulissene og på scenen i juleshow på Lillestrøm Kultursenter, denne gang sammen med sine mangeårige kollega Tor Erik Gunstrøm og vokalgruppa Bjelleklang. Sommeren 2010 var han medforfatter, regissør og iscenescetter av sommershowet Paradise Go’Kvell, med revygruppa Ivo DaCapo. Det samme gjorde han sommeren 2011 med showet Scenekveld med Ivo DaCapo.

 • Den 9. januar 2023, kom en nabo på døra til bonden. Han hadde tidligere hjulpet bonden med reparasjoner på gården, blant annet i fjøset. Naboen oppdaget dyretragedien og fikk varslet myndighetene. Nå er rettsaken mot bonden over, og bonden er dømt for alvorlige overtramp på dyrevelferdsloven til fengsel i to år og fire måneder i saken hvor over 1500 griser døde. I tillegg ble bonden ilagt ett såkalt aktivitetsforbud som innebærer at han ikke kan begynne med dyrehold igjen, inntil videre. Bondens forsvarer, Tanja B. Henderson, sier at straffen ble som forventet. Påtalemyndighetene innstilte på en straff for bonden på fengselsstraff i to år og ti måneder. Det er klart at dyrevelferdslovbrudd i ett slikt omfang blir det reagert ganske strengt mot. Aktor, politiadvokat Amund Sand Da politi og Mattilsyn ankom gården 9. januar i år, ble de møtt av et grusomt syn som de først antok var omkring 200 døde griser. Videre undersøkelser og etterforskning i saken gjorde talet høyere. Mye høyere. Politiet kom nemlig frem til, etter videre etterforsking at de sto overfor levninger etter omkring 1500 griser. I retten kom det frem at i de siste månedene før saken ble oppdaget, hadde ikke grisene fått mat, og bonden var nesten aldri i fjøset.

 • En driftsbygning på en gård ved Leknes i Lofoten ble fullstendig overtent, og over 100 dyr brant inne. Brannvesenet fikk melding om brannen tidlig tirsdag morgen, og mellom 30 og 40 dyr rakk å bli reddet ut før flammene tok overhånd. Vanskelig slukningsarbeid I følge politiet var rednings og slokkingsarbeidet utfordrende. Dyrene var ikke enkle å ha med å gjøre, men redningsmannskapene gjorde det de kunne og fikk ut de dyrene det var mulig å få ut. Minusgrader skapte også problemer med brannteknisk utstyr som frøs. Det ble, etter en vurdering, bestemt å foreta en kontrollert nedbrenning og å hindre spredning av brannen til nabobygningene. Etterforskningen av brannårsaken vil pågå utover dagen, og brannvesenet jobber nå med etterslukking.

 • Politiet har motatt en anmeldelse mot Moxnes for fem butikktyverier som fant sted i oktober og november. Det er avisen VG som melder dette. I sommer det ble kjent at den tidligere Rødt-lederen ble tatt for solbrilletyveri på Gardermoen. 16. juni 2023 tok Moxnes et par Hugo Boss-solbriller fra en butikk på Gardermoen lufthavn uten å betale, hvorpå han fjernet prislappen og la brillene i lommen. Han hevdet først at det var en ren forglemmelse, men endret forklaring flere ganger ettersom nye detaljer fra hendelsen ble kjent.  Moxnes ble ilagt et forelegg på 3 000 kroner av politiet, som han vedtok. Nye tyverier Avisen VG melder at tyveriene representerer små beløp hver gang, under 500 kroner, og at Bjørnar Moxnes selv forteller at han har hatt noen vanskelige år personlig, og at det har gitt utslag i selvdestruktiv adferd. Han skal blant annet stjålet laks av merket Salma. På Facebook skriver den tidligere Rødt-lederen at han er lei seg for at han «har skuffet mange og at dette kommer i veien for det viktige arbeidet Rødt gjør.» Moxnes mottok et forelegg på 15.000 kroner for fem overtredelser av straffeloven § 321 (tyveri), og har godtatt dette. Det sier politiadvokat Maria Helene Husebye Fossen til VG som omtalte saken først.

UTENRIKS

 • Tidligere førstedame Rosalynn Carter (96) er død, opplyser Carter-senteret søndag. Dødsfallet kunngjøres bare to dager etter at Carter-familien opplyste at 96-åringen får hospicebehandling i sitt hjem sammen med mannen, USAs tidligere president Jimmy Carter (99). – Hun og president Carter tilbringer tid med hverandre og familien, het det i en uttalelse fra parets barnebarn Jason Carter. Både som USAs førstedame og senere var hun en ledende talsperson for en rekke veledighetsprogrammer og organisasjoner. Hennes veldedighetsarbeid støttet særlig forskning angående psykisk helse og forebygging av psykiske problemer som angst og depresjon. Mens hun bodde i Det hvite hus fungerte hun som sin manns nærmeste rådgiver, og hun var med på flere av møtene som presidenten hadde med sine statsråder og på politiske møter. Hun var også presidentens utsending til utlandet, og allerede på forsommeren i 1977 besøkte hun syv ulike land i Latin-Amerika. I 1979 ledet hun en delegasjon som dro Thailand for å løse problemene knyttet til kambodsjanske og latinamerikanske flyktningers forsøk på å innvandre til USA. Hun utviste stort engasjement for presidentens Kommisjon for psykisk helse, som hun var «Honorary Chair» for. Da det nye føderale lovforslaget Mental Health System Bill ble behandlet i 1980, møtte hun Senatets komité for å fremlegge sitt syn på lovforslagets innhold. Den eneste førstedamen som tidligere hadde talt til kongressen var Eleanor Roosevelt. Arbeid til fremme av mental helse og for å bedre mentalt syke personers kår og status var Rosalynn Carters hjertesak. Hun var også en sterk tilhenger av Equal Rights Amendment. I 2001 ble hun innvotert i National Women’s Hall of Fame.Jimmy Carter innledet hospicebehandling i februar i parets hjem i Plains i delstaten Georgia. Carter-familien opplyste tidligere i år at den tidligere førstedamen led av demens. Paret har vært gift i over 77 år. Demokraten Carter var USAs president fra 1977 til 1981, og han er USAs lengstlevende president noensinne.

 • Den tidligere amerikanske presidenten, Donald Trump krevde i retten, å gjøre en sivil rettssak mot ham for blant annet bedrageri, i New York ugyldig. Trump er allerede funnet skyldig i bedrageri, og retten skal nå ta stilling til gjenværende punkter i søksmålet. Den tidligere presidenten skal ha blåst opp tallene i familiefirmaet Trump Organization, for å få bedre vilkår hos banker og forsikringsselskap. Trump har anklaget dommeren i saken der statsadvokaten i delstaten New York, demokraten Letitia James, for å være politisk partisk. En dommer på Manhattan kom fredag med sin avgjørelse. Dommer Arthur Engoron uttaler at han er ikke kan la Trump få gjort rettssaken ugyldig fordi kravet er «helt uten hold». Flere rettsaker mot Trump Det er ikke bare i New York den tidligere presidenten er i hardt vær. En langt mer alvorlig sak pågår i den amerikanske delstaten Georgia. Der er han tiltalt for ulovlig valgpåvirkning. Påtalemyndigheten vil stille Donald Trump for retten fra 5. august i saken. Rettsaken vil i så fall finne sted bare måneder før presidentvalget 5. november. Tidligere har aktor Fani Willis opplyst at saken kanskje ikke vil avsluttes før sent i 2024 eller tidlig i 2025. Det kan bety at Trump allerede kan være president før rettssaken avsluttes.Blir han valgt til president, stiller mange seg spørsmålet, hvordan kan han styre innenfra fengelet? Trump motsetter seg startdatoen, ifølge rettsdokumenter sendt inn sent fredag, samme dag som forslaget ble kjent. Det er opp til dommer Scott McAfee å avgjøre dette spørsmålet.

 • Til tross for stor støtte i folket for anerkjennelse av Palestina som stat, falt partiet Rødt sitt forslag om anerkjennelse av Palestina under voteringen på Stortinget i dag. Partiet hadde fremmet forslag om at Norge skulle følge 138 andre FN-medlemsland som har gått foran og anerkjent Palestina som stat, og gjøre det samme. Sverige er ett av landene vi gjerne liker å sammenligne oss med, og de har allerede gått foran og anerkjent Palestina. Regjeringens alternative forslag, som åpner for å anerkjenne Palestina som egen stat på sikt, ble derimot vedtatt med bredt flertall. Representantene fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti stemte imot dette forslaget. Rødt stemte for dette forslaget subsidiært, det vil si at de stemte for dette forslaget siden deres eget forslag hadde falt. Forslaget som var fremsatt subsidiært, og som ble vedtatt av Stortinget lyder slik: «Stortinget ber regjeringen være forberedt på å anerkjenne Palestina som en egen stat på et tidspunkt der en anerkjennelse kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess og uten forbehold om en endelig fredsavtale.»   Til slutt ble stemmetallet 83 for og 15 imot av 169 mulige stemmer, siden hele 71 stortingsrepresentanter ikke møtte opp til voteringen i stortingssalen.

 • 138 FN-medlemsland, deriblant Sverige. har allerede anerkjent Palestina. Norge er ikke blant dem. Regjeringen har uttrykt at de ønsker en palestinsk og en israelsk stat. I dag skal Stortinget stemme over forslaget, og det ligger an til at regjeringen «feiger ut» når det kommer til handling. Regjeringspartiene Ap og Sp la nemlig frem et nytt forslag rett før voteringen i Stortinget kl. 15.00. Forslaget går ut på at Stortinget skal be regjeringen «være forberedt på å anerkjenne Palestina som en egen stat på et tidspunkt der en anerkjennelse kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess og uten forbehold om en endelig fredsavtale.» Venstre, MDG, SV og Rødt varsler at de vil stemme for forslaget sekundært – det vil si etter at forslaget de opprinnelig støttet, om å anerkjenne Palestina, eventuelt har blitt nedstemt. SISTE: Stortinget har utsatt avstemmingen to dager, til torsdag.

 • Det Mosaiske Trossamfunn deltar ikke i markeringen av Krystallnatten foran Stortinget torsdag, men trossamfunn skal istedet ha en egen markering ved synagogen i Oslo. – Vi er i en svært spesiell situasjon akkurat nå, og vi føler oss litt alene, sier styreleder Ronen Bahar i Det Mosaiske Trossamfunn til avisen Vårt Land som omtalte saken først. I en årrekke har markeringen i Oslo vært arrangert av Det mosaiske trossamfunn og Antirasistisk Senter. Bahar sier til avisen at han er bekymret for at markeringen i økende grad skal handle om annet enn hendelsene i Nazi-Tyskland. Bahar i Det Mosaiske Trossamfunn sier at de ønsker å ta markeringen tilbake til å omhandle jødehat, og hvordan det er å føle seg alene i fellesskap, sier han. Krystallnatten er betegnelsen på natten mellom 9. november og 10. november 1938, og markerte starten på en dramatisk opptrapping av jødeforfølgelsene i Tyskland. Nasjonalsosialistene innledet da omfattende pogromer i Tyskland og Østerrike. (Pogrom kommer fra russisk  og betyr generelt ødeleggelse, Man bruker vanligvis ordet om ødeleggelser rettet mot jødisk liv og eiendom, men begrepet brukes i enkelte tilfeller også om overgrep, forfølgelser og folkemord rettet mot andre etniske grupper.) Offisielt skulle pogromen fremstå som uttrykk for det tyske folkets vrede over en jødes drap på den tyske diplomaten Ernst vom Rath, men var i virkeligheten et sentralt styrt angrep på tyske jøder som resulterte i en sterk opptrapping av anti-jødisk lovgivning, og at jødene ble pålagt en enorm bot. 91 jøder ble drept,267 synagoger ble rasert eller nedbrent, og rundt 7 500 jødisk-eide butikker ble rasert. Drap på jøder ble heller ikke rettsforfulgt. De eneste overgrepene som ble straffet, var voldtekt mot jødinner, og det ble straffet som brudd på raselovene som sa at seksuelt samkvem mellom jøder og «Ariere» var forbudt. Selve voldtekten ble altså ikke straffet.Dagen etter pogromen, den 10. november 1938, var fortauene fulle av knust glass fra jødiske butikkvinduer, og dette gjorde at aksjonene ble gitt navnet krystallnatten av nazistene. Leder for Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour, beklager at Det Mosaiske Trossamfunn ikke deltar på markeringen, og avviser at krigen mellom Israel og Hamas vil prege markeringen. Han mener det er viktig å markere Krystallnatten uavhengig av den situasjonen som pågår, og vise tydelig at man er mot antisemittisme. – Vi har blitt kontaktet av flere som har vært med i demonstrasjoner for Palestina som ønsker å være med på denne markeringen for å vise at de ikke er mot jøder, men staten Israel, sier han til avisen Vårt Land.   I går demonstrerte Aksjonsgruppen for Palestina på Oslo S, og lå på gulvet i avgangshallen dekket av hvite laken.Gruppen demonstrerer for umiddelbar våpenhvile mellom Israel og Hamas. «Vi klarer ikke sitte stille og se på at barn blir drept, at Israel bomber sykehus og sivile i Gaza» Talsperson for Aksjonsgruppen for Palestina Rami Samander til NRK. Over 10.000 personer, mange av de barn, har blitt drept på Gaza siden krigen brøt ut for nøyaktig én måned siden.