Snart 9 år siden Russland angrep Krim. 1 år siden Russlands fullskala angrepskrig startet.

Foto: Mvs.gov.ua

Denne artikkelen er over to måneder gammel, og kan derfor inneholde utdatert informasjon.


Sist oppdatert fredag, 24 ,feb, 2023 16:02 av Redaksjonen

Russlands invasjon av Ukraina startet allerede i 2014 med annektering av Krim-halvøya, men tidlig om morgenen 24. februar 2022, angrep Russland den selvstendige staten Ukraina fra flere retninger.
Angrepet som var ett brudd på folkeretten fra Russlands side, ble dermed starten på en av de største humanitære katastrofer på Europeisk jord siden andre verdenskrig .

Russiske styrker angrep flere mål med kryssermissiler og helikopter, og russiske styrker krysset grensen direkte fra russisk territorium, fra de okkuperte områdene Krim, Luhansk og Donetsk og fra Belarussisk territorium.

Russland har også skutt mot Ukraina fra fartøyer i Svartehavet. Det russiske angrepet er et militært overgrep man ikke har sett maken til  i Europa siden andre verdenskrig.

Luftrommet over Ukraina ble stengt for sivil luftfart straks det var klart at angrepet var i gang. En rekke land iverksatte i løpet av få dager omfattende sanksjoner mot Russland. Som en forklaring på utviklingen på bakken pekes det fra flere hold på god stridsmoral hos de ukrainske forsvarerne, og dårligere hos de russiske styrkene.

Russlands begrunnelse for angrepet var en geopolitisk motivert bekymring for en østlig utvidelse av NATO til det som oppfattes som Russlands historiske landområder. Russlands president Vladimir Putin sa i en tale natt til 24. februar at målet med angrepet var å «demilitarisere» og «avnazifisere» Ukraina, ikke å okkupere landet.

Russiske myndigheter hevdet at de rettet angrepene mot militære mål og ikke ville angripe byer. Russland omtalte ikke invasjonen som invasjon eller krig, men som en «militær spesialoperasjon», og det var straffbart å omtale invasjonen som noe annet i Russland.

Den 23. mars 2022 hadde over 10 millioner ukrainere flyktet (3,6 millioner til andre land, 6,5 millioner internt), i det som er den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig i Europa.

Oppdagelsen av massegraver i Donbas
Foto: Mykhailo Podoliak

Den internasjonale straffedomstolen innledet etterforskning av mulige krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten utført av russiske individer.
Rett etter invasjonen i februar 2022 kontrollerte Russland om lag 25 % av Ukrainas territorium, andelen var redusert til om lag 15 % i februar 2023

De militære tapstallene (døde, sårede og savnede) ble i midten av februar 2023 (etter nesten ett år med krig) anslått til å ligge på om lag 150 000 på hver side.

Vestlig etterretning har ofte anslått de russiske tapstallene å være noe høyere enn tapene på ukrainsk side.

Blant annet anslo britisk etterretning på samme tid de russiske tapstallene til over 175 000.

Noe av bakgrunnen for konflikten

Angrepet 24. februar 2022 var en opptrapping i den pågående russisk-ukrainske krigen som begynte i 2014 med Russlands ulovlige annektering av Krim-halvøya.

Krigsskip i havnen i Sevastopol på Krimhalvøya
Foto: Дмитрий Осипенко

Den direkte foranledning til invasjonen var den russisk-ukrainske krisen som tok til i 2021.

Under denne krisen stilte Russland en rekke krav til NATO og Vesten. Blant kravene, av Russland kalt «sikkerhetsgarantier», var forsikringer om at Ukraina aldri skal bli medlem av NATO, og at alliansen må trekke ut en rekke styrker fra Øst-Europa. NATO avviste kravene, og Russland svarte med å oppmarsjere store styrker mot grensen til Ukraina.

Styrkeoppbygging langs grensen

I ukene før invasjonen ble det observert  en russisk styrkeoppbygging langs grensen til Ukraina og Russland drev militærøvelse inne i Belarus.

I Polen bodde det ved begynnelsen av krisen omkring 1 million ukrainske borgere. Polen er det EU-landet som er lettest å nå fra Kyiv. Grensen mellom Ukraina og Polen er omkring 500 km lang.

Satelittbilde som viser Russiske styrker ved den Ukrainske grensen.
Foto: Planet Labs

Flere private selskaper har satellitt-fotografier av den militære virksomheten i og rundt Ukraina.

Ukrainas forsvar drar nytte av disse bildene. Nytt for denne krigen er at offentligheten har tilgang til slike bilder, blant annet har det amerikanske selskapet Planet Labs lagt bildene fritt tilgjengelig på sine nettsider.

Russland begynte ifølge Jakub M. Godzimirski (NUPI) forberedelser til invasjon i april 2021.
Etter samtaler mellom Putin og Joe Biden så det ut til at Russland la krigsplanene på is, før Russland på nytt utplasserte store styrker ved grensen i desember og i desember stilte krav til NATO om at Ukraina ikke skulle bli medlem.

De første faresignalene

De første amerikanske advarslene kom i mars 2021 på bakgrunn av russiske øvelser i Russland, nær grensen til Ukraina. Utover høsten 2021 begynte USA å formidle etterretning om Russland med Ukrainas ledelse og med offentligheten. Det var uvanlig og historisk nytt å offentliggjøre opplysninger fra etterretningstjenestene på denne måten.
Nils Andreas Stensønes, sjef for Etterretningstjenesten i Norge, uttalte 5. mars 2022 at de høsten 2021 fikk indikasjoner på at Putin planla å invadere og at dette ble tydelig i begynnelsen av 2022. Ifølge Stensønes kjente Etterretningstjenesten til invasjonen før den var i gang og at det ikke er tvil om at den endelige beslutningen ble tatt av Putin selv.

William Burns, sjef for det amerikanske Central Intelligence Agency (CIA), var i Moskva i november 2021 og samtalte med Putin om situasjonen. Bakgrunn for møtet var russisk styrkeoppbygging langs grensen og mulighet for utvidet russiske militær tilstedeværelse inne i Ukraina og en eventuell invasjon av Ukraina. Amerikanske myndigheter anså styrkeoppbyggingen langs grensen for uvanlig. Den amerikanske ledelsen ville med møtet gjøre det klart for Putin at USA var kjent med hva som foregikk. Tidlig i desember var CIA usikre på om Russland ville invadere, men fordi russiske styrker var klargjort antok CIA at Russland kunne angripe i løpet av vinteren. Amerikanske myndigheter ba 11. februar amerikanske borgere om å forlate Ukraina.

Center for Strategic and International Studies (CSIS) antok at det russiske angrepet ville komme på flere steder: Fra nord (inkludert fra belarusisk territorium) mot Kyiv, fra nord ved Kharkiv, fra øst (Donetsk/Luhansk retning elva Dnipro samt fra Rostov langs Asovhavet) og fra Krim mot blant annet Kherson.
CSIS antok at et vellykket angrep på østlige og sentrale områder ville bli fulgt av fremrykning vest for elva Dnipro mot Odesa/Budzjak, mot Vinnytsia, og mot Volyn oblast og Lviv.

Amerikanske myndigheter antok at Putin ville vente med et angrep til etter olympiske vinterleker i Beijing som ble avsluttet 20. februar, blant annet for å ikke irritere Kinas ledere. Kinesiske myndigheter nektet for at angrepet ble utsatt etter avtale med Xi Jinping.

Russlands okkupasjon av Krim i 2014 begynte noen dager etter Vinter-OL 2014 i den russiske byen Sotsji. Krigen i Sør-Ossetia 2008 begynte samtidig som Sommer-OL 2008.
Ifølge etterretningsrapport sitert av New York Times ba den kinesiske ledelsen om at invasjonen ble utsatt til etter OL; den kinesiske ledelsen har avvist påstanden. Drøftingen mellom Russlands og Kinas regjeringer kan ha skjedd mellom tjenestemenn på nivå under Putin og Xi. Bloomberg meldte 22. januar 2022 at Putin og Xi kan ha tatt opp temaet i en samtale de hadde i januar; kinesiske myndigheter understreket i den forbindelse at alle land ventes å legge ned våpnene under olympisk leker samt syv dager før og etter lekene.

Olga Stefanishyna under en pressekonferanse med NATO sjef Jens Stoltenberg om en mulig forestående Russisk invasjon.
Foto: Office of U.S. Ambassador to NATO

Utover vinteren 2022 advarte NATO og USA mot at et russisk angrep var nært forestående og antok at Russland ville bruke en konstruert hendelse, og spre videoer av dette, for å få et påskudd til å invadere. En såkalt falsk flagg-operasjon. President Biden orienterte fredag 18. februar president Macron, generalsekretær Stoltenberg og andre NATO-ledere om at Putin ifølge amerikansk etterretning hadde bestemt seg for å invadere. Samme kveld  fortalte Biden pressen at russiske styrker ville invadere i løpet av få dager eller en uke.

Ifølge Iver B. Neumann gjorde disse advarslene det vanskelig for Russland å bruke slik påskudd for å invadere. Massedrap på russere i det østlige Ukraina ble på forhånd antatt å være det mest trolig påskuddet fra Putin. I dagene før invasjonen anerkjente Russland de selverklærte «folkerepublikkene» Donetsk og Lugansk, og 21. februar ble det meldt om at styrker fra Russlands forsvar ble sendt inn i Donbas-regionen i Øst-Ukraina.

Mange land evakuerte diplomater og egne borgere før invasjonen. Kina begynte evakuering av egne borgere 1. mars 2022.

Forsvarte handlingene med åpenbare løgner

I en tale natt til 24. februar da angrepet startet fokuserte Putin på den nære historien, og en geopolitisk motivert frykt for en østlig utvidelse av NATO til det som oppfattes som Russlands historiske landområder.

Putin sa i denne talen natt til 24. februar at målet med angrepet var å «demilitarisere» og «avnazifisere» Ukraina, ikke å okkupere landet. Putin beskyldte NATO for å true «vår historiske fremtid som nasjon». Putin begrunnet angrepet med å ville beskytte befolkningen mot forfølgelse og folkemord.

Russiske myndigheter hevdet 24. februar at de rettet angrepene mot militære mål og ikke ville angripe byer.

Putin signerer dokumentene som «anerkjenner» uavhengigheten og suvereniteten til «Folkerepublikken Donetsk» og «Folkerepublikken Lugansk»

I talen han holdt den 21. februar 2022 trakk Putin i tvil Ukrainas rett til suverenitet ved å hevde at Ukraina ikke har hatt en stabil tradisjon for en reell statsdannelse. Samtidig anerkjente han uavhengigheten og suvereniteten til «Folkerepublikken Donetsk» og «Folkerepublikken Lugansk» i strid med folkeretten. Denne handlingen ses på av mange som en krigsforbrytelse, en av mange krigsforbrytelser som Russland står bak i denne krigen.

Putin påsto i fjernsynstalen 21. februar at Ukraina ikke bare er et naboland, men en uadskillelig del av Russlands historie og kultur, og at russere og ukrainere er ett folk. Han sa også at et NATO-medlemskap for Ukraina ville være en fiendtlig handling.

Putin uttalte den 16. mars 2022 at Russland ikke hadde annet valg enn å invadere fordi Ukraina ifølge Putin innen kort tid ville fått atomvåpen og sammen med Vesten planla angrep på Russland.

Russisk propaganda

Den rådende fremstillingen i det offisielle Russland i forbindelse med invasjonen var at det er ny-nazister som styrer dagens Ukraina, ifølge forskeren Seva Gunitsky til vox.com. Denne påstanden faller på sin egen urimelighet siden Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er av jødisk opphav og også har mistet slektninger under holocaust. Dermed vil enhver påstand om presidentens nazi-tilknytning være midt sagt latterlig. Vestlig presse bekrefter også at det ikke har pågått noe folkemord i Ukraina etter uavhengigheten fra Sovjetunionen, slik Putins regime hevder.

Ifølge en artikkel i den amerikanske næringslivsavisen The Wall Street Journal pekes det på at den reelle begrunnelsen for Putins fokus på Ukraina var Putins frykt for at en vellykket utvikling av Ukraina ville føre til krav om tilsvarende utvikling, både demokratisk og økonomisk, i Russland.

Russlands påstand om nazister i Ukraina

Propaganda fra Putin har i mange år gitt inntrykk av at sosiale og politiske forhold i Ukraina styres av nazister. Sven Holtsmark ved Forsvarets høyskole sier at det finnes høyreekstreme grupper i Ukraina men at disse er av liten betydning i det ukrainske samfunnet og ikke har påvirket den sittende regjeringen.
Putin forsøker desperat å fremstille angrepet på Ukraina som en fortsettelse av krigen mot nazistene mellom 1941–1945. Andre verdenskrig innebar store tap for Sovjetunionen, og i Sovjetunionen var historien om seieren over nazistene sentral og krigen var et levende minne og sentralt i sovjetisk identitet. Sovjetunionens rolle som en av de allierte i etterkrigstidens Tyskland innebar et fokus på å demilitarisere og avnazifisere Tyskland, og forestillingen om «landet som bekjempet nazistene» ble i 1960-årene fremmet som en del av den sovjetiske identiteten.

Påstanden om Ukraina som en nazi-stat kan ha røtter i russisk nasjonalisme med røtter tilbake til andre verdenskrig. Noen ukrainske partisaner tok parti med Nazi-Tyskland mot Sovjetunionen. Putin har pekt på eksistensen av enheter som den høyreekstreme Azov-bataljonen i det ukrainske militæret som en av grunnene for å sette i gang operasjonen for å «de-militarisere» og «de-nazifisere» Ukraina, men denne høyreekstreme grupperingen er så liten at den må ses på som nærmest ikke eksisterende.

Russland har anklaget den vestlige alliansen NATO for å drive en fordekt krig mot landet ved å støtte Ukraina med våpen. NATO-landene har samlet et bruttonasjonalprodukt om lag 30 ganger større enn Russlands, og bruker rundt 15 ganger mer på forsvar enn hva Russland gjør.

Krigsutbruddet

Rundt klokken 04.00 sentraleuropeisk tid (05.00 Ukraina-tid) kunngjorde Russlands president Vladimir Putin at en militæroperasjon var i gang i østlige Ukraina. Kort tid etter ble flere ukrainske byer og flybaser rammet av missilangrep (kryssermissiler og ballistiske missiler), blant dem hovedstaden Kyiv. Ukrainas grensetjeneste meldte samtidig at landets grenseoverganger mot Russland og Belarus (også kjent som Hviterussland) var under angrep. Klokken 07.00 sentraleuropeisk tid rykket bakkestyrker inn i Ukraina, og flere nye angrep fulgte utover dagen. Det russiske angrepet er det mest omfattende i Europa siden andre verdenskrig.

Ramzan Kadyrov, Tsjetsjenias leder, uttalte 26. februar at tsjetsjenske styrker var sendt til Ukraina og han oppfordret ukrainerne til å avsette regjeringen i landet. Kadyrov mente at russiske styrker lett ville ta Kyiv og andre hovedbyer i landet.

Rundt 200.000 russiske soldater ble satt inn i selve invasjonen, inkludert soldater rekruttert i utbryterregionene øst i Ukraina. Det reelle tallet soldater kan ha vært betydelig lavere. Ifølge britisk etterretning utgjorde angrepsstyrken 65 % av de russiske landstyrkene. Den 9. juni ble det anslått at Russland kontrollerte om lag 20 % av Ukrainas territorium, opp fra om lag 7 % før krigen brøt ut (okkupasjon av Krym og den østlige delen av Donbass fra 2014).

Rett etter invasjonen i februar 2022 kontrollerte Russland om lag 25 % av Ukrainas territorium, andelen var redusert til om lag 15 % i februar 2023.

Utviklingen i krigen

Animert kart over utviklingen av den russiske invasjonen av Ukraina over tid.

Russiske styrker tok kontroll over Kherson oblast i løpet av 24. februar og det pågikk kamper ved Hostomel-flyplassen utenfor Kyiv (etter russisk angrep med helikoptre). Flyplassen ble først okkupert av russerne, og deretter gjenerobret av ukrainske styrker. Et militært kommandosenter i Kharkiv ble truffet av russiske raketter. Ifølge The Guardian krysset de russiske styrkene grensen rett nord for Kyiv og ved Kharkiv (der den militære flyplassen ble bombet). I sør krysset styrkene delelinjen mot Krim samt fra den opprørskontrollerte delen av Luhansk oblast. Styrkene som rykket nordover fra Krim møtte liten motstand.

Ifølge The Guardian og Julie Wilhelmsen ved NUPI var målet å omringe Kyiv og fremtvinge regimeskifte. Marianne Riddervold ved NUPI uttalte at Putin ønsker sikkerhetsbuffer mellom Russland og vesten. Den ukrainske overkommandoen fikk natt til 22. februar sikker og sensitiv etterretning om det forestående angrepet og flyttet i full fart deler av flyvåpenet og andre styrker. Dette medvirket til at det russiske angrepet ikke var så vellykket som ventet.

Zaporozjzjya

Per 11. mars hadde russiske styrker kontroll over en stripe langs den nordlige grensen fra Tsjernobyl til Kharkiv, inkludert byen Konotop. I øst hadde russiske styrker kontroll over vesentlige deler av Donbas. I sør hadde russiske styrker tatt kontroll over områdene nærmest Krim inkludert byene Kherson og Melitopol samt Zaporozjzjya kjernekraftverk. Mariupol var omringet. Det var små endringer frontlinjene i løpet av de syv foregående dagene.

Russiske styrker trakk seg i slutten av mars ut av områdene ved Kyiv. Ukrainske myndigheter hevdet ukrainske styrker også tok tilbake kontrollen over områdene mellom Sumy og grensen i nord.

I slutten av april ble det meldt at russisk og pro-russiske styrker i Transnistria mobiliserte.

Det var opprinnelig ventet at Russland raskt ville ta kontroll over Ukraina og at det ukrainske forsvaret ville kollapse. I slutten av april var det klart at de russiske styrkene møtte mye motstand. De russiske styrkene hadde tatt kontroll over en stripe land i sør fra Kherson til Donetsk; og de russiske styrkene hadde på dette tidspunktet ikke erobret særlig land i fylkene Luhansk og Donetsk.

Sentrumsgate i Kharkiv ødelagt etter russisk bombing, 28. februar 2022.
Foto: Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Russiske styrker hadde ikke lykkes å erobre Kharkiv som er 40 km fra grensen. Den russiske ledelsen hadde opprinnelige regnet med å ta Kharkiv på 3 dager. Etter bombing og inntrenging i Kharkiv var det harde kamper i ukrainske styrker drev tilbake de russiske styrkene. Noen av de russiske styrkene ble helt utslettet av de ukrainske.

Ifølge britisk etterretning var en fjerdedel av de russiske angrepsstyrkene kampudyktige per 1. mai 2022.

9. september 2022 iverksatte ukrainske styrker et omfattende motangrep i retning Kharkiv. I forberedelsesfasen, omkring 29. august, hadde Ukrainas hær kunngjort og gjennomført en rekke angrep sør i landet for å lokke russiske tropper bort fra hovedangrepet, noe som lyktes svært godt, idet Russland omgrupperte viktige hærenheter til den sørlige sektoren.

De russiske gjenværende russiske styrkene ved Kharkiv var uforberedt på det omfattende angrepet. Desinformasjon om forestående stort angrep ved Kherson ble spredt blant annet via internett samtidig som store ukrainske styrker i det stille ble ble flyttet nord til Kharkiv.

Motangrepet ble utført med strategisk rådgivning fra blant annet USA, og var avhengig av vestlig militærmateriell, slik som HIMARS- og AGM-88 HARM-missiler, som var blitt levert på forhånd.

I sin daglige tale 12. september hevdet president Zelenskyj at landets tropper hadde gjenerobret rundt 6 000 kvadratkilometer territorium.

The Economist meldte at til slutten av september hadde ukrainske styrker sikret seg minst 380 russiske stridsvogner. Ifølge Forbes har russiske styrker til slutten av september mistet minst 1000 stridsvogner (ødelagt eller kapret av ukrainske styrker) hvorav over 750 T-72. Ukrainske myndigheter hevdet at Russland hadde mistet minst 2000 stridsvogner.

Eksplosjonen på Kertsj broen. Broen forbinder den ukrainske Krim-halvøya med Russland

Russland gjennomførte 10-11. oktober 2022 missilangrep mot flere byer i Ukraina. Dette var det største missilangrepet siden krigen begynte og omfattet omkring 80 krysserraketter av typen kalibr. Hvert missil koster i følge Reuters over 6,5 millioner dollar slik at angrepet kostet rundt 500 millioner dollar. USA lovet avanserte luftforsvarssystemer til Ukraina etter det russiske angrepet. Angrepet antas å være svar på eksplosjonen på Kertsj broen noen dager tidligere.

Etter at den planlagt raske erobringen mislykkes i begynnelsen av krigen gikk Russland over til tradisjonell taktikk med bruk av overlegen ildkraft. Iløpet av august 2022 avfyrte russiske styrker rundt 60.000 granater daglig mot ukrainske stillinger. Russiske styrker fikk iløpet av 2022 knapphet på ammunisjon. Våpensystemer sendt fra vestlige land er overlegne når det gjelder presisjon, og til dels i sprengkraft og mobilitet. En del russisk utstyr som 2S3 SPG ble produsert på tidlig 1970-tallet og er teknologisk utdatert. I september 2022 tok russiske styrker i bruk den iranske dronen Shahed-136 som detoner når den treffer målet og kan brukes på samme måte som en krysserrakett. Shahed-136 koster rundt 20.000 dollar. Høsten 2022 sendte russiske myndigheter stadig flere T-62-stridsvogner til fronten; denne modellen ble produsert på 1960-tallet og regnes som utdatert. Innen utgangen av 2022 hadde russiske styrker avfyrt over 16.000 missiler mot Ukraina, til dels mot byer og infrastruktur. Missilene ble avfyrt fra bakken, fra skip i Svartehavet og fra fly. I sist del av 2022 brukte Russland i økende grad missiler. Ukrainsk luftvern, blant annet det tyske IRIS-T, fikk samtidig stadig bedre treffsikkerhet med for eksempel rundt 75 % nedskytninger på en dag i november.

NASAMS

Noen missiler er kostbare: For eksempel koster et eksemplar av kryssermissilet Kalibr rundt 6,5 millioner dollar.

I november ble amerikansk-anskaffede NASAMS operativt med nedskytinger av missiler og droner.

Atomfrykt

På 1980-tallet, ved slutten av den kalde krigen, hadde USA rundt 9000 taktiske atomvåpen og Sovjetunionen mellom 13.000 og 22.000 slik våpen. Taktiske atomvåpen er atomvåpen med liten eller moderat sprengkraft og laget for bruk innenfor moderat rekkevidde på slagmarken. Strategiske atomvåpen er laget for å skape enorme ødeleggelser langt inne på motstanderens territorium. De taktiske våpnene var ikke omfattet av nedrustningsavtalen START og Russland beholdt 1000 til 2000 slike våpen, mens USA destruerte de fleste sine og antas å ha rundt 200 stridshoder per 2022. Russland beholdt trolig sine fordi det russiske militæret er NATO helt underlegne med hensyn til konvensjonelle våpen. Den russiske raketten Iskander-M, som har blitt brukt med konvensjonelt stridshode i Ukraina, kan også brukes til å bære atomvåpen.

Tsjernobyl

Tsjernobyl kjernekraftverk. Reaktor 4 innebygget i «sarkofagen»

Russiske styrker trakk seg 31. mars ut av Tsjernobyl kjernekraftverk som de hadde kontrollert siden 24. februar. Ukrainsk personell overtok deretter kontrollen. er et nedstengt kjernekraftverk i nærheten av byen Pripyat i Ukraina, ca. 18 km nordvest for byen Tsjernobyl, ca. 16 km fra grensen mellom Ukraina og Belarus, og ca. 110 km nord for Kyiv.
Kjernekraftverket er mest kjent for ulykken som skjedde 26. april 1986, da reaktor nr. 4 ble overopphetet, og det oppstod en eksplosjon, med etterfølgende branner, og store radioaktive utslipp. På grunn av stort behov for elektrisk kraft var kraftverket i drift helt frem til desember 2000.
Selv om kraftverket i dag er nedstengt, er det fremdeles folk som jobber ved de resterende tre reaktorene. Disse inneholder radioaktivt brensel, og må derfor overvåkes kontinuerlig. At russerne tok kontrollen over kraftverket førte til frykt for at russerne skulle bruke kjernekraftverket som ett våpen, noe de ikke gjorde i Tjernobyl. Derimot brukte de okkupasjonen av kjernekraftverket i  Zaporozjzjya som ett psykologisk pressmiddel mot NATO. Dette fikk liten effekt.

Etter invasjonen, spådommer og betraktninger.

Historikeren Halvor Tjønn spådde 24. februar at de russiske styrkene ville møte en befolkning som er langt mer forent enn i 2014. Tjønn ventet at ukrainske styrker ville drive en form for partisankrig som ville påføre de russiske styrkene store tap. Han spådde også at vestlige land ville innføre mer omfattende sanksjoner enn noen gang og som ville være belastende for økonomien og de velstående i Russland. Tjønn mener at Putins perspektiv er preget av en tankegang er preget av imperietiden på 1700-1800-tallet.

Karl Johan Mjør ved Universitetet i Bergen uttalte 24. februar at Kremls aggresjon og Putins sinne er vanskelig å forstå. Ifølge Mjør er Putins betraktninger og uttalelser om Ukraina synes ekstremt i vesten, men er vanlig tankegods russisk debatt og det politiske miljøet. I noen tilfeller plukker Putin opp ideer og betraktninger fra andre før han selv fremfører det som sitt eget. Putin ønsker ifølge Mjør gjenskape Russlands hegemoni i det tidligere sovjetiske området, blant annet gjennom en eurasisk økonomisk union (opprettet i 2014) der Ukraina var tiltenkt en sentral rolle. Oransjerevolusjonen (2004) skapte mye sterkere reaksjoner i Kreml enn at Estland, Latvia og Litauen ble medlemmer av NATO samme år. Ifølge Mjør dreier invasjonen av Ukraina seg om at Ptuin og Russland ønsker å sikre seg en posisjon som en viktig aktør i internasjonal politikk.

Den russiske regjeringens avvisning av Ukrainas suverenitet og anerkjennelse av utbryterrepublikkene anser Washington Post som en krig mot og redefinering av suverenitetsprinsippet. Kommentatoren B.R.Young uttalte at Putins påstand om en plikt og rett til å forsvare interessene til russisktalende over hele verden innebærer en avvisning av det westfalske statssystemet til fordel for en irredentistisk visjon for en ekspansjonistisk russisk sivilisasjon.

Ifølge professor Daniel Hamilton ved Johns Hopkins University er det avgjørende for Putin at han ikke går inn i historien som den lederen som mistet Ukraina. Hamilton tror Putin ønsker å gå inn i historien som russisk leder av stort format på samme måte som Katarina den store som utvidet Russlands territorium blant annet sørover mot Svartehavet. Hamilton tror at Putin kan være urealistisk, men at han er kalklulerende og rasjonell i tankegangen og ikke bisarr. Putins metode er destabilisere og manipulere nabolandene blant annet i form av lovløse regioner med uoffisielle russiske styrker.

Carl Henrik Knutsen, professor i statsvitenskap, mener Russland er et diktatur sentrert rundt Putin personlig der de demokratiske prosessene bare er en fasade. Knutsen mener krigen i Ukraina bør forstås like mye ut fra Putins egne interesser som ut fra Russlands interesser. Russland under Putin er et såkalt personalistisk autoritært styre (diktatur) i kontrast til autoritære regimer basert på et politisk parti (som Kina under kommunistpartiet) eller på det militære (som Myanmar). Et personsentrert system har skjøre institusjoner og regimet overlever som regel ikke når hovedpersonen forsvinner.
Den amerikanske statsviteren Timothy M. Frye kaller Putin Weak Strongman («den svake sterke mann»).

Beslutninger om krigføringen blir ifølge The Guardian tatt av Putin i samråd med et sikkerhetsråd bestående «hauker» og teknokrater. Putin har ukentlige møtet med sikkerhetsrådet som fungerer som et krigskabinett. Det enkelte medlem av sikkerhetsrådet har relativt liten innflytelse og utenom de ukentlige møtene må tjenestemennene vente til Putin tar kontakt. Den russiske staten har blitt enda mer sentralisert i forbindelse med krigføringen.

Jermey Fleming, leder for den britiske etterretningen GCHQ, hevdet at medarbeiderne er redde for å fortelle Putin sannheten slik at Putin ikke får et riktig bilde av utviklingen. Vestlig etterretning fremstiller Putin som en isolert leder som tar dårlige besltuninger fordi han ikke får presis informasjon og ærlige synspunkter fra medarbeiderne. Ifølge The Guardian (mai 2022) er Putin involvert i detaljerte operative og taktiske beslutninger om krigføringen, på det nivå der beslutninger normalt tas av en oberst eller brigadegeneral.

Ifølge Odd Arne Westad, professor i historie, har Putin en ide om at Russland står overfor et historisk skjebnevalg når det gjelder Ukraina: Dersom Ukraina hadde fått utviklet seg videre i vestlig retning ville landet for alltid vært tapt for Russland og Putin måtte handle før det var for sent. Putin har også en ide om å forene slaviske broderfolk i Russland og Ukraina. Ifølge Westad handler for Putin hva som skal inn i historiebøkene og hva Putin skal bli husket for.

Tidligere forsvarssjef, generalmajor Sverre Diesen.
Foto: Stig Ove Voll

Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef i Norge, mener Putin har to grunnleggende motiver: Frykten for at et vestvendt, økonomisk vellykket og politisk stabilt Ukraina ville smitte over på russiske borgere som kan true hans eget regime; og et nostalgisk ønske om å gjenreise det russiske imperiet noen som Putin tro kan sikre hans ettermæle.

Den løpende konflikten kan oppfattes som delvis en stedfortrederkrig ifølge Michel Wyss Både Russlands støtte til separatistbevegelser i Ukraina, og Europa/Nato’s militære støtte til Ukraina kan sees i det perspektivet.Før krigen brøt ut advarte The Guardian ved Simon Tisdall Boris Johnson om at den «lange blodige historien om stedfortrederkriger bør være en advarsel til Jonhson i Ukraina.»  USA har i møte med Kina advart mot kinesisk involvering i konflikten.

Den britiske historikeren Niall Ferguson antar USA ønsker å holde krigen i Ukraina gående slik at Russland blir stående fast i en hengemyr. USA kan oppnå dette med å levere defensive våpen som Stinger og Javelin samt overtale andre NATO-land til å levere tyngre defensive våpen. Russland vil på denne måten svekkes i en stedfortrederkrig, ifølge Ferguson.

Russiske myndigheter har i mange år før bygget opp en forestilling om at Ukraina driver folkemord og at Ukraina er styrt av fascister som støttes av Vesten. Informasjonskampanjen om drap og overgrep på etniske russere er ofte emosjonelt fremstilt og med vanskelig etterprøvbare påstander. Opprinnelig rettferdiggjorde denne fremstillingen konflikten i Donbas fra 2014, i 2022 brukes det til å rettferdiggjøre krigen i Ukraina. Informasjonskampanjen er rettet både mot egne borgere og mot et internasjonalt publikum.

Faktisk.no

Professorene Torunn Laugen Haaland og Sven G. Holtsmark mener at påstanden om Russlands frykt for NATO som militær trussel er lite troverdig blant annet fordi angrep fra NATO mot Russland ville vært utelukket av politiske og militære grunner. Haaland og Holtsmark viser også til at de kravene fremlagt av Russland i desember 2021 ville være umulig for USA og NATO akseptere, blant annet at NATO ikke skulle opptat nye medlemmer og trekke seg militært ut av østeuropeiske NATO-land. De mener at kravene fra Putin ikke var reelle forhandlingsutspill, men hadde til hensikt å rettferdiggjøre angrep på Ukraina.

Etter angrepet på Georgia i 2008 og okkupasjonen av Krim i 2014 har trolig Putin konkludert med at han slipper med noen svake reaksjoner fra andre land, ifølge blant andre Holtsmark. Holtsmark mener det var en strategisk feil av de europeiske landene å gjøre seg så avhengig av russisk gass.
Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt er i tvil om mer omfattende og tidligere sanksjoner ville vært tilstrekkelig. Ifølge Bukkvoll er Ukraina så viktig for Putin at han er villig til å ofre økonomien; i Putins perspektiv må Ukraina sikres nå ellers er det tapt for alltid. Bukkvoll mener at den russiske ledelsen har gjort en grov feil i undervurdering av ukrainske forsvaret og tidligere våpenforsyninger fra vesten kunne ha avverget denne grove feilvurderingen.

Historikeren Timothy Snyder mener det er avgjørende at Putin ikke må lykkes med krigen. Krigen vil ikke være over før Putin forstår at han har tapt, uttalte Snyder som går inn for EU-medlemskap og en slags Marshall-plan for Ukraina.[132] Snyder beskriver Russlands invasjon en kolonikrig og Ukraina som et postkolonialt land.

Leidulv Namtvedt, tidligere Norges ambassadør til Russland, trodde på forhånd at Putin ikke ville gå til fullskala krig fordi kostnadene for Russland ville bli for stor. Namtvedt tror Russland kan holde krigen gående et år eller mer.

Jakub M. Godzimirski (NUPI) skrev 28. april at Russland møtte uventet stor motstand og lidd store tap på slagmarken. Putin har ikke lykkes med å kontrollere Ukraina slik han planla. Godzimirski tror at Russland være i stand til å ta full kontroll over Donbas og deler av det sørlige Ukraina, men kostnaden militært og politisk vil være stor og kan føre til slutten på Putins regime.

Sverre Lodgaard beskrev i juni 2022 det vestlige landenes involvering med våpenstøtte og sanskjoner som en krig mot Russland, ikke bokstavelig talt men som uttrykk for omfanget av pressmidlene mot Russland.

Den tsjekkiske historikeren Jaroslav Simov mener at det er en form for kolonikrig der den kolonimakten ikke vil gi slipp på sin tidligere koloni omtrent slik Frankrike ikke ville gi slipp på Algerie. Den russiske statsviteren Grigorij Golosov mener at krigen er et middel for Putins regime til å beholde makten i Russland; denne store og de tidligere mer begrensede invasjonene av Ukraina styrket Putins legitimitet.

Bjørn Aksel Sund ved Institutt for forsvarsstudier antar to mulige intensjoner med invasjonen: Innlemme Ukraina i Russland eller gjøre Ukraina til et lydrike under Russland (i en slags konføderasjon av slaviske land).

Ifølge Sky News planla den russiske ledelsen å ta kontroll over Ukraina på 10 dager og annektere landet innen august 2022. Russiske spesialstyrker skal ha fått i oppdrag å drepe den ukrainske toppledelsen.

Pål Kolstø, professor i Russland-studier ved Universitetet i Oslo, er rystet og overrasket over invasjonen fordi den etter Kolstøs vurdering åpenbart ikke er i Russlands og Putins interesse. Kolstø mener det vil være vanskelig å komme tilbake til situasjonen før 24. februar 2022

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Vi følger krigen i Ukraina

INNENRIKS

  • Politiet i Sør-Øst har torsdag, på dagen en måned etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen, pågrepet og siktet en mann for ugjerningen. Det er politiet selv som melder om dette i en pressemelding. Pågripelsen skal ha funnet sted i Innlandet politidistrikt torsdag formiddag. Politiet har siden drapet gjort undersøkelser ved og i området rundt hytta han ble funnet ved. Hytta ligger skjermet til i skogen. Jonas ble funnet drept i en bil ved hytta 17. august. Jonas Aarseth Henriksen var en kjent «Tik Toker» med en betydelig følger-skare, og han hadde status som fornærmet i flere pågående straffesaker som gikk på trusler og hærverk i tiden før han ble funnet drept. I følge NRK hadde flere vanner av Jonas fortalt at at han har vært mye redd og har fryktet for sin egen sikkerhet, og at da han hadde flyttet hjem til Hønefoss i vår, ville han ikke fortelle dem hvor han bodde.

  • Det du fikk presentert her klokken 21.00 er en landsprognose, først og fremst basert på forhåndsstemmene som har kommet inn. Så mange som nesten 1,3 milloner har forhåndsstemt. Prognosen har INGEN betydning for din kommune, men forteller mye om hvordan partiene ville gjort det dersom det var Stortingsvalg, og alle stemmene var opptalt. Tall fra NRK: H 24,3% +4,2 AP 21,3% -3,5 SP 9,7% -4,7 FRP 11,4% +3,2 SV 7,0% +0,9 V 4,8% +0,9 MDG% 3,9 -2,8 R 3,7% -0,1 KRF 3,9% -0,1 Enda bedre gjør Høyre det på TV2 sin prognose. Der skårer de hele 26,2%

  • 6. februar i år ble 52 år gamle Johny Vassbakk dømt til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs i 1995.Kort tid etter han fikk opplest dommen, falt han om i rettssalen. Vassbakk har hele tiden nektet for å ha noe med saken å gjøre, og anket naturlig nok saken. I morgen starter rettforhandlingene i Gulating Lagmannsrett og alle spør seg hvilke muligheter han har for å bli frikjent. For å gi svaret på det, må man kunne se inn i fremtiden. Forsvarets muligheter ligger i DNAet som er påvist på Birgittes strømpebukse. dersom de kan skape rimelig tvil om det kan være påført på annen måte enn gjennom gjerningen og gjerningsøyeblikket vil de kunne klare det. Alt dette skal retten gjennomgå gjennom rettforhandlingene som altså starter i morgen 5 september. Statistikken taler mot Vassbakk I følge NRK taler statistikken for å omgjøre dommen i lagmansretten mot Vassbakk. De kan melde at kun tre av 47 drapsdommer er omgjort siden 2015. Om statistikk er til å stole på? Det får vi se når saken er ferdigbehandlet i Gulating lagmannsrett. Det som er sikkert er at Vassbakks DNA ble funnet på strømpebuksa til Birgitte Tengs, og at forsvarerne sår tvil om hvordan dette DNAet kan ha havnet på strømpebuksa. De mener at det har skjedd på ett annet tidspunkt enn ved selve gjerningstidspunktet, noe de også gjorde i tingretten. Denne gangen har de hentet inn en ny ekspert.

  • Oslo politidistrikt har i dag sendt forslag om tiltalebeslutning mot Zaniar Matapour til Oslo statsadvokatembeter, etter den skalte Pride-skytingen i Oslo sentrum 25. juni 2022. I siktelsen mot Matapour står det at han er siktet for å ha begått en grov terrorhandling, jf. straffeloven § 132. Det er til nå riksadvokaten som skal ta stilling til om det skal reises tiltale, og i så fall hvordan tiltalen skal utformes, melder Oslo politidistrikt i en pressemelding. Siktelsene mot Arfan Bhatti og to andre personer opprettholdes. Førstnevnte er begjært utlevert fra Pakistan, og dag ble Arfan Bhatti avhørt i den lokale rettsinstansen i Pakistan som behandler utleveringssaken mot ham. Bhatti hevdet i retten i Islamabad i dag, at han blir forfulgt av norsk politi på grunn av sin religion. Etter flere uker med forsinkelser og utsettelser fikk Bhatti i dag endelig mulighet til å forklare seg muntlig og svare på dommerens spørsmål. Arfan Bhatti erklærte seg selv uskyldig og sa at beskyldningene mot ham framsatt av PST og norsk politi er falske. Neste rettsmøte skal være den 6. september, som da vil gi det føderale politiet mulighet til å foreta ett kryssforhør av Bhatti og konfrontere ham med de norske bevisene for hans mulige innblanding i skyteepisoden i Oslo. Det er ikke klart når utleveringen kan skje. På denne bakgrunnen er det nå opp til statsadvokaten og riksadvokaten å vurdere om det bør gjennomføres en separat hovedforhandling mot Matapour, eller om hovedforhandlingen bør vente til etterforskningen mot alle de siktede er avsluttet, skriver politiet.

  • I følge en pressemelding fra Politiet, var det Fredrik Løvbrøtte Holthe (33) fra Kolbu og Odd Normann Strande (56) fra Raufoss som omkom  etter at et småfly havarerte nær Reinsvoll flyplass i går. Pårørende er varslet og orientert om at navnene frigis. Flyet som havarerte var et amatørbygget fly,  fra 1991, og er spesialkonstruert for å kunne brukes til introduksjon, opplæring og konkurranse innen såkalt fly-akrobatikk. Manufacturer: MPL Aviation LT Model: Christen Eagle II MSN: S308 Airworthiness Category: Aerobatic, Amateur Built, Experimental Production year: 1991 (32 years old) Det er sjelden ulykker med denne flytypen, og  i motsetning til mikrofly er slike fly sertifiserte, noe som betyr at både fly og pilot er godkjent av Luftfartstilsynet. Flyplassen på Reinsvoll drives av Gjøvik og Toten flyklubb. Åstedet vil bli undersøkt av flyhavarikommisjonen og politiets kriminalteknikere for å finne årsaken til flyhavariet. Politiet opplyste mandag klokken 20.56 at det var to menn fra Toten som var forulykket og bekreftet omkommet. Flere pårørende av de omkomne befant seg på flyplassen da ulykken inntraff. Politiet og havarikommisjonen er på plass for å undersøke flyvraket. Årsaken til ulykken er det foreløpig ikke mulig å si noe om enda, sier politiet i en pressemelding. Havarikommisjonen har bedt Meteorologisk institutt om en utfyllende værrapport fra området og vil, så snart det lar seg gjøre, frakte flyvraket fra ulykkesstedet til Statens Havarikommisjons hangar på Kjeller for videre undersøkelser.  

UTENRIKS

  • Den kenyansk-britiske sangeren og komponisten Roger Whittaker er død, 87 år gammel. Ifølge avisen Bild gikk musikeren bort på et sykehus sør i Frankrike. Han hadde familien ved sin side. – Roger var en ikonisk kunstner, en fantastisk ektemann og far. Han rørte så mange hjerter med musikken sin gjennom hele livet og vil alltid leve videre i minnene våre, heter det i en uttalelse fra familien. Roger Whittaker The last farewell Roger Whittaker fikk sitt første gjennombrudd som musiker da han opptrådte i et TV-show for Ulster Television kalt This And That. Våren 1964 møtte han sin framtidige ektefelle, Natalie, og de ble gift 15. august. De bosatte seg i England og fikk etter hvert fem barn: Emily, Lauren, Jessica, Guy og Alexander. I løpet av tiden han arbeidet som lærer i Sør-Afrika, begynte han å synge og underholde i lokale puber, og han begynte å skrive sine egne sanger. Han gjorde en demo-innspilling som fant veien til en musikkpublisher som lot han spille inn sin første singel, The Charge of the Light Brigade. Hans neste utgivelse, Steel Man, ble spilt en god del i radioen før den også gikk inn på de engelske listene. Det ble hans første hit, og han begynte å satse på en musikalsk karriere. Etter flere plater deltok han på et britisk lag i den årlige musikkfestivalen i Knokke i Belgia, hvor han sang musikalmelodien If I Were a Rich Man. Han sang også sin egen komposisjon, Mexican Whistler, og det var utslagsgivende for at det britiske laget vant konkurransen. Mexican Whistler begynte deretter å gå verden rundt på hitlistene. Han begynte å turnere i Europa og delta i ulike lands fjernsynsprogram. Skjønt han var fortsatt bortimot ukjent i England inntil sangen The Leavin’ (Durham Town) begynte å klatre på de engelske listene høsten 1969, til Whittakers egen overraskelse. «Jeg hadde ingen tro på den sangen i det hele tatt,» har han uttalt. Hans mest kjente sang ble The Last Farewell. som først ble innspilt i 1971. Sangteksten ble skrevet i Birmingham i England. En sølvsmed hadde skrevet et dikt til en konkurranse der vinneren fikk diktet tonsatt av Roger Whittaker. Last Farewell var ironisk nok ikke vinnerdiktet, men ble innspilt sammen med en annen sang, Why. The Last Farewell fikk stor oppmerksomhet i USA fordi innringere spurte etter den i et radioprogram. I ukene etter ble den en stor slager over hele verden. I USA ble den en Top 20-hit i 1975 og solgte 11 000 000 eksemplarer og åpnet USA for Whittaker, men han var spesielt populær i Tyskland, en berømmelse som også nådde Norge, og Whittaker dro på en Europaturne i kjølvannet av suksessen med The Last Farewell.>The last farewell>>

  • SISTE: Ti mennesker omkom i en flystyrt i Russland. Russiske luftfartsmyndigheter har nå bekreftet at Wagner-sjef Prigozjin og Wagner-grunnlegger Dmitrij Utkin var blant de omkomne. Flyet var på vei fra Moskva til St. Petersburg, og Jevgenij Prigozjin samt Wagners grunnlegger Dmitrij Utkin skal ha stått på passasjerlisten. Wagner gruppen hevder at Jevgenij Prigozjin, og Dmitrij Utkin er blant de omkomne. Det er foreløpig mange ubekreftede påstander i forbindelse med styrten, men det regnes som svært sikkert at alle de 10 som var ombord omkom, selv om bare 8 så langt er bekreftet drept. Det spekuleres i om flyet kan ha blitt skutt ned av Russland. Videoen under, som ikke er bekreftet, skal vise flyet som styrter. På den russiske nettsiden Fontanka i St. Petersburg, kan man lese: – Vi bekrefter, med henvisning til våre kilder, at Prigozjin var ombord i det nedskutte privatflyet. Sammen med ham var også hele ledelsen i den private leiesoldat-gruppen Wagner, inkludert Dmitrij Utkin. Flystyrten skjedde i følge russiske medier i nærheten av landsbyen Kuzhenkino, som ligger mellom Moskva og St. Petersburg. Det russiske departementet for krisehåndtering melder på meldingstjenesten Telegram at det private jetflyet dro fra Sjeremetjevo internasjonale lufthavn i den russiske hovedstaden og skulle til St. Petersburg, og at det var ti mennesker om bord, inkludert tre besetningsmedlemmer. Ifølge foreløpige opplysninger omkom alle som var om bord.

  • Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at en militærbase har blitt angrepet, og russiske militærbloggere har publisert bilder av bombefly i brann på basen som ligger i Novgorod fylke nordvest i Russland. Angrepet skal ha funnet sted på lørdag. Ifølge flere uavhengige kilder dreier det seg om to fly av typen TU-22M3 som er ødelagt i angrepet. Det anerkjente amerikanske instituttet Institute for the study of war ISW bekrefter angrepet gjennom russiske kilder, og at det skal ha ført til tap på russisk side. TU-22M3 er et fly av en eldre type som har blitt oppgradert og modernisert. Denne flytypen er den samme som tidligere har blitt brukt til å sende krysserraketter mot Ukraina. Det ses som en stor seier for Ukraina at landet har klart å angripe mål langt inne i Russland.

  • Den irske artisten og låtskriveren Sinéad O’Connor er død, 56 år gammel. Dødsårsaken er foreløpig ukjent. O’Connor har vært svært åpen i mediene om sine psykiske lidelser. – Det er med stor sorg at vi kunngjør bortgangen til vår kjære Sinéad. Hennes familie og venner er knust og ber om respekt for privatlivet i denne svært vanskelige tiden, sier familien i en uttalelse, ifølge irske RTE. Hun er mest kjent for sin versjon av Prince-låten «Nothing Compares 2 U» fra 1990, som for alvor satte fart på karrieren. Hun ga ut 10 album gjennom karrieren. O’Connor har vært gift fire ganger, og fikk et barn med hver av ektemennene. I fjor mistet hun sin 17 år gamle sønn. Hun etterlater seg ellers tre barn, skriver Irish Times. O’Connor har gjennom flere år vært åpen om sine problemer med den mentale helsen. For albumet The Lion and the Cobra fikk hun en Grammy-pris for beste kvinnelige rock-vokal.

  • Hun ble regnet som en av verdens mest populære artister og ble ofte omtalt som The Queen of Rock ‘N’ Roll. Da hun døde hadde Turner solgt over 200 millioner plater. Anna Mae Bullock, som var hennes egentlige navn, startet sin karriere i 1956 sammen med Ike Turner og The Kings of Rhythm, der hun sang B.B. Kings «You Know I Love You». Etter den kvelden ble hun fast medlem av bandet og ble bare kalt Little Ann. I 1958 spilte de inn og ga ut sin første singel «Boxtop». Gjennombruddet kom i 1960 med sangen «A Fool in Love». Hun ble gitt navnet Tina i forbindelse med utgivelse av singelen, og bandet ble da hetende The Ike & Tina Turner Revue. I 1966 spilte hun inn sangen «River Deep – Mountain High» som ble produsert av Phil Spector og regnes som en av rockemusikkens klassikere. Hun ga ut sitt første soloalbum i 1974, Tina Turns the Country On!. Turner har gjort en del coverversjoner på låter av blant andre Kris Kristofferson, Bob Dylan, Olivia Newton-John, James Taylor og Dolly Parton. I 1975 spilte hun rollen som The Acid Queen i rockeoperaen Tommy og ga ut albumet Acid Queen senere. Albumet Rough ble gitt ut i 1978. Love Explosion ble gitt ut i 1979. Våren 1984 gjorde Turner stor suksess med albumet Private Dancer som solgte over 20 millioner kopier verden over. Albumet fikk også tre Grammypriser i 1985. Senere samme år kom filmen Mad Max Beyond Thunderdome ut, der hun spilte rollen som Aunty Entity. Hun var også med på sangen «We Are the World» og spilte inn en egen sang på albumet We Are the World som het «Total Control». 13 juli sto hun på scenen på John F. Kennedy Stadium i Philadelphia under Live Aid. Selvbiografien I, Tina, ført i pennen av Kurt Loder, ble utgitt i 1986. Disney kjøpte rettighetene til boka som de i 1993 brukte for å lage filmen Tina, What’s Love Got to Do with It. Senere samme år kom albumet Break Every Rule som ble tildelt en Grammy i 1987. 27. august 1986 fikk hun en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Albumet Foreign Affair ble gitt ut i 1989. I 1991 ble hun innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame som medlem av duoen Ike & Tina Turner. Filmmusikken til selvbiografien Tina, What’s Love Got to Do with It spilte Turner inn selv og ga den ut som sitt åttende album, What’s Love Got to Do with It, i 1993. I 1995 spilte hun inn «GoldenEye», tittellåten til James Bond-filmen med samme navn. Dette ble begynnelsen på Turners album Wildest Dreams som kom i 1996. Hennes siste album, Twenty Four Seven, ble spilt inn og gitt ut i 1999. I mars 2000 la Turner ut på sin Twenty Four Seven Millennium Tour. Den 28. september 2002 ble en del av Tennessee State Route 19 døpt Tina Turner Highway. I 2008 la hun ut på sin avskjedsturne 50th Anniversary Tour. Sin foreløpige siste konsert ble avholdt 5. mai 2009 på Sheffield Arena i Storbritannia. I april 2013, i en alder av 73 år, var Turner på forsiden av den tyske utgaven av magasinet Vogue. Hun er den eldste personen i verden som har vært på forsiden av Vogue. 4. juli samme år giftet Turner seg med Erwin Bach, som hun hadde vært sammen med siden 1986. Den 21. mars 2018 var det verdenspremiere på musikalen Tina – The Tina Turner Musical. Sommeren 2018 fikk hun Grammy Lifetime Achievement Award, og i oktober 2018 kom hennes selvbiografi My Love Story. Den 17. juni 2020 ga Kygo og Turner ut singelen «What’s Love Got to Do with It». Høsten 2020 kom det to bøker; den første var en bilde-biografi med tittelen That’s My Life, og den andre var en bok om Turners innstilling til livet og de problemene hun hadde opplevd i årenes løp, med tittelen Happiness Becomes You. Den 27. mars 2021 hadde dokumentaren Tina premiere på HBO. Den 31. oktober ble hun innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame som soloartist.