Regjeringen gjeninnfører skjenkestopp ved midnatt

(Sist oppdatert: tirsdag, 7 ,des, 2021 23:01)

Denne artikkelen er over to måneder gammel, og kan derfor inneholde utdatert informasjon.


I tillegg til skjenkestoppen, vil helseminister Ingvild Kjerkhol få bruk for tommestokken hun fikk av tidligere helseminister Bent Høie, siden meteren gjeninnføres

Regjeringen innfører en rekke nye tiltak. Noen av de er:

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Ytterligere antallsbegrensning på arrangementer, butikker og kjøpesentre.
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand.
 • Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.
 • Nasjonalt påbud om å bære munnbind der man ikke kan opprettholde 1 meters avstand.
 • Nasjonal skjenkestopp ved midnatt.
 • Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.
 • Gjeninnføring av trafikklysmodellen i skoler og barnehager.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

I tillegg er dette oppfordringen:

 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.
 • Organiserte fritidsaktiviteter
 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Skoler og barnehager, inkludert Skolefritidsordningen( SFO)

 • Jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk.
 • Kommunene skal ved behov igjen ta i bruk trafikklysmodellen i skoler og barnehager.
 • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler bør så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne.

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!