100 dager med krig

Denne artikkelen er over to måneder gammel, og kan derfor inneholde utdatert informasjon.


Sist oppdatert lørdag, 4 ,jun, 2022 00:51 av Redaksjonen

Hva har egentlig skjedd?

Russlands invasjon av Ukraina startet tidlig om morgenen 24. februar 2022, da Russland igangsatte angrep på Ukraina og innmarsj fra flere grenseavsnitt.

Russiske styrker angrep flere mål med kryssermissiler og helikopter, og russiske styrker krysset grensen direkte fra russisk territorium, fra de okkuperte områdene Krim, Luhansk og Donetsk og fra hviterussisk territorium.

Russland har også skutt mot Ukraina fra fartøyer på Svartehavet. Det russiske angrepet er det mest omfattende i Europa siden andre verdenskrig. Luftrommet over Ukraina ble stengt for sivil luftfart straks det var klart at angrepet var i gang. En rekke land iverksatte i løpet av få dager omfattende sanksjoner mot Russland. Som en forklaring på utviklingen på bakken pekes det fra flere hold på god stridsmoral hos de ukrainske forsvarerne, og dårligere hos de russiske styrkene.

Russlands begrunnelse for angrepet var en geopolitisk motivert bekymring for en østlig utvidelse av NATO til det som oppfattes som Russlands historiske landområder.

Russlands president Vladimir Putin hevdet i en tale natt til 24. februar at målet med angrepet var å «demilitarisere» og «avnazifisere» Ukraina, ikke å okkupere landet. Russiske myndigheter hevdet at de rettet angrepene mot militære mål og ikke ville angripe byer. Russland omtaler ikke invasjonen som invasjon eller krig, men som en «militær spesialoperasjon».

Den 23. mars 2022 hadde over 10 millioner ukrainere flyktet (3,6 millioner til andre land, 6,5 millioner internt), i det som er den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig i Europa. Den internasjonale straffedomstolen innledet etterforskning av mulige krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten utført av russiske individer.

Krigen i Ukraina Illustrasjonsfoto

Angrepet 24. februar 2022 var en opptrapping i den pågående russisk-ukrainske krigen som begynte i 2014. Den direkte foranledning til invasjonen var den russisk-ukrainske krisen som tok til i 2021. Under denne krisen stilte Russland en rekke krav til NATO og Vesten. Blant kravene, som av Russland ble kalt «sikkerhetsgarantier», var krav om at Ukraina aldri skal bli medlem av NATO, og at alliansen måtte trekke ut en rekke styrker fra NATO land i Øst-Europa.

NATO avviste naturlig nok disse kravene, da de var ett forsøk på inngripen i andre selvstendige nasjoners selvråderett.

Russland svarte med å oppmarsjere store styrker mot grensen til Ukraina. I de foregående ukene før ble det observert (blant annet på satelittbilder) russisk styrkeoppbygging langs grensen til Ukraina og Russland drev militærøvelse inne i Hviterussland.

I Polen bodde det ved begynnelsen av krisen omkring 1 million ukrainske borgere. Polen er det EU-landet som er lettest å nå fra Kyiv. Grensen mellom Ukraina og Polen er omkring 500 km lang.

Flere private selskaper har satelittbilder av den militære virksomheten i og rundt Ukraina. Ukrainas forsvar drar nytte av disse bildene. Nytt for denne krigen er at offentligheten har tilgang til slike bilder, blant annet har det amerikanske selskapet Planet Labs lagt bildene fritt tilgjengelig på sine nettsider.

Russland begynte ifølge Jakub M. Godzimirski (NUPI) forberedelser til invasjon i april 2021. Etter samtaler mellom Putin og Joe Biden så det ut til at Russland la krigsplanene på is, før Russland på nytt utplasserte store styrker ved grensen i desember og i desember stilte krav til NATO om at Ukraina ikke skulle bli medlem.

Historikeren Halvor Tjønn spådde 24. februar at de russiske styrkene ville møte en befolkning som er langt mer forent enn i 2014. Tjønn ventet at ukrainske styrker ville drive en form for partisankrig som ville påføre de russiske styrkene store tap. Han spådde også at vestlige land ville innføre mer omfattende sanksjoner enn noen gang og som ville være belastende for økonomien og de velstående i Russland. Tjønn mener at Putins perspektiv er preget av en tankegang er preget av imperietiden på 1700-1800-tallet.

Karl Johan Mjør ved Universitetet i Bergen uttalte 24. februar at Kremls aggresjon og Putins sinne er vanskelig å forstå. Ifølge Mjør er Putins betraktninger og uttalelser om Ukraina synes ekstremt i vesten, men er vanlig tankegods russisk debatt og det politiske miljøet. I noen tilfeller plukker Putin opp ideer og betraktninger fra andre før han selv fremfører det som sitt eget. Putin ønsker ifølge Mjør gjenskape Russlands hegemoni i det tidligere sovjetiske området, blant annet gjennom en eurasisk økonomisk union (opprettet i 2014) der Ukraina var tiltenkt en sentral rolle. Oransjerevolusjonen i 2004 skapte mye sterkere reaksjoner i Kreml enn at Estland, Latvia og Litauen ble medlemmer av NATO samme år. Ifølge Mjør dreier invasjonen av Ukraina seg om at Ptuin og Russland ønsker å sikre seg en posisjon som en viktig aktør i internasjonal politikk.

Den russiske regjeringens avvisning av Ukrainas suverenitet og anerkjennelse av utbryterrepublikkene anser Washington Post som en krig mot og redefinering av suverenitetsprinsippet. Kommentatoren B.R.Young uttalte at Putins påstand om en plikt og rett til å forsvare interessene til russisktalende over hele verden innebærer en avvisning av det westfalske statssystemet til fordel for en irredentistisk visjon for en ekspansjonistisk russisk sivilisasjon.

Ifølge professor Daniel Hamilton ved Johns Hopkins University er det avgjørende for Putin at han ikke går inn i historien som den lederen som mistet Ukraina. Hamilton tror Putin ønsker å gå inn i historien som russisk leder av stort format på samme måte som Katarina den store som utvidet Russlands territorium blant annet sørover mot Svartehavet. Hamilton tror at Putin kan være urealistisk, men at han er kalklulerende og rasjonell i tankegangen og ikke bisarr. Putins metode er destabilisere og manipulere nabolandene blant annet i form av lovløse regioner med uoffisielle russiske styrker.

Carl Henrik Knutsen, professor i statsvitenskap, mener Russland er et diktatur sentrert rundt Putin personlig der de demokratiske prosessene bare er en fasade. Knutsen mener krigen i Ukraina bør forstås like mye ut fra Putins egne interesser som ut fra Russlands interesser. Russland under Putin er et såkalt personalistisk autoritært styre (diktatur) i kontrast til autoritære regimer basert på et politisk parti . Et personsentrert system har skjøre institusjoner og regimet overlever som regel ikke når hovedpersonen forsvinner. Den amerikanske statsviteren Timothy M. Frye kaller Putin Weak Strongman («den svake sterke mann»).

Beslutninger om krigføringen blir ifølge The Guardian tatt av Putin i samråd med et sikkerhetsråd bestående «hauker» og teknokrater. Putin har ukentlige møtet med sikkerhetsrådet som fungerer som et krigskabinett. Det enkelte medlem av sikkerhetsrådet har relativt liten innflytelse og utenom de ukentlige møtene må tjenestemennene vente til Putin tar kontakt. Den russiske staten har blitt enda mer sentralisert i forbindelse med krigføringen.  Jermey Fleming, leder for den britiske etterretningen GCHQ, hevdet at medarbeiderne er redde for å fortelle Putin sannheten slik at Putin ikke får et riktig bilde av utviklingen. Vestlig etterretning fremstiller Putin som en isolert leder som tar dårlige besltuninger fordi han ikke får presis informasjon og ærlige synspunkter fra medarbeiderne. Ifølge The Guardian (mai 2022) er Putin involvert i detaljerte operative og taktiske beslutninger om krigføringen, på det nivå der beslutninger normalt taes av en oberst eller brigadegeneral.

Ifølge Odd Arne Westad, professor i historie, har Putin en ide om at Russland står overfor et historisk skjebnevalg når det gjelder Ukraina: Dersom Ukraina hadde fått utviklet seg videre i vestlig retning ville landet for alltid vært tapt for Russland og Putin måtte handle før det var for sent. Putin har også en ide om å forene slaviske broderfolk i Russland og Ukraina. Ifølge Westad handler for Putin hva som skal inn i historiebøkene og hva Putin skal bli husket for.

Tidligere forsvarssjef, generalmajor Sverre Diesen.

Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef i Norge, mener Putin har to grunnleggende motiver: Frykten for at et vestvendt, økonomisk vellykket og politisk stabilt Ukraina ville smitte over på russiske borgere som kan true hans eget regime; og et nostalgisk ønske om å gjenreise det russiske imperiet noen som Putin tro kan sikre hans ettermæle.

Den løpende konflikten kan oppfattes som delvis en stedfortrederkrig ifølge Michel Wyss. Både Russlands støtte til separatistbevegelser i Ukraina, og Europa/Nato’s militære støtte til Ukraina kan sees i det perspektivet. Før krigen brøt ut advarte The Guardian ved Simon Tisdall, Boris Johnson om at den «lange blodige historien om stedfortrederkriger bør være en advarsel til Jonhson i Ukraina.» 

USA har i møte med Kina advart mot kinesisk involvering i konflikten. 

Den britiske historikeren Niall Ferguson antar USA ønsker å holde krigen i Ukraina gående slik at Russland blir stående fast i en hengemyr. USA kan oppnå dette med å levere defensive våpen som Stinger og Javelin samt overtale andre NATO-land til å levere tyngre defensive våpen. Russland vil på denne måten svekkes i en stedfortrederkrig, ifølge Ferguson.

Ifølge Faktisk.no har russiske myndigheter i mange år før bygget opp en forestilling om at Ukraina driver folkemord og at Ukraina er styrt av fascister som støttes av Vesten. Informasjonskampanjen om drap og overgrep på etniske russere er ofte emosjonelt fremstilt og med vanskelig etterprøvbare påstander. Opprinnelig rettferdiggjorde denne fremstillingen konflikten i Donbas fra 2014, i 2022 brukes det til å rettferdiggjøre krigen i Ukraina. Informasjonskampanjen er rettet både mot egne borgere og mot et internasjonalt publikum.

Professorene Torunn Laugen Haaland og Sven G. Holtsmark mener at påstanden om Russlands frykt for NATO som militær trussel er lite troverdig blant annet fordi angrep fra NATO mot Russland ville vært utelukket av politiske og militære grunner. Haaland og Holtsmark viser også til at de kravene fremlagt av Russland i desember 2021 ville være umulig for USA og NATO akseptere, blant annet at NATO ikke skulle opptat nye medlemmer og trekke seg militært ut av østeuropeiske NATO-land. De mener at kravene fra Putin ikke var reelle forhandlingsutspill, men hadde til hensikt å rettferdiggjøre angrep på Ukraina.

Etter angrepet på Georgia i 2008 og okkupasjonen av Krim i 2014 har trolig Putin konkludert med at han slipper med noen svake reaksjoner fra andre land, ifølge blant andre Holtsmark.

Holtsmark mener det var en strategisk feil av de europeiske landene å gjøre seg så avhengig av russisk gass. Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt er i tvil om mer omfattende og tidligere sanksjoner ville vært tilstrekkelig. Ifølge Bukkvoll er Ukraina så viktig for Putin at han er villig til å ofre økonomien; i Putins perspektiv må Ukraina sikres nå ellers er det tapt for alltid. Bukkvoll mener at den russiske ledelsen har gjort en grov feil i undervurdering av ukrainske forsvaret og tidligere våpenforsyninger fra vesten kunne ha avverget denne grove feilvurderingen.

Historikeren Timothy Snyder mener det er avgjørende at Putin ikke må lykkes med krigen. Krigen vil ikke være over før Putin forstår at han har tapt, uttalte Snyder som går inn for EU-medlemskap og en slags Marshall-plan for Ukraina. Snyder beskriver Russlands invasjon en kolonikrig og Ukraina som et post-kolonialt land.

Leidulv Namtvedt, tidligere Norges ambassadør til Russland, trodde på forhånd at Putin ikke ville gå til fullskala krig fordi kostnadene for Russland ville bli for stor. Namtvedt tror Russland kan holde krigen gående et år eller mer.

Jakub M. Godzimirski (NUPI) skrev 28. april at Russland møtte uventet stor motstand og lidd store tap på slagmarken. Putin har ikke lykkes med å kontrollere Ukraina slik han planla. Godzimirski tror at Russland være i stand til å ta full kontroll over Donbas og deler av det sørlige Ukraina, men kostnaden militært og politisk vil være stor og kan føre til slutten på Putins regime.

Krigshandlingene

Rundt klokken 04.00 sentraleuropeisk tid (05.00 Ukraina-tid) kunngjorde Russlands president Vladimir Putin at en militæroperasjon var i gang i østlige Ukraina. Kort tid etter ble flere ukrainske byer og flybaser rammet av missilangrep som besto av kryssermissiler og ballistiske missiler, blant dem hovedstaden Kyiv. Ukrainas grensetjeneste meldte samtidig at landets grenseoverganger mot Russland og Hviterussland var under angrep. Klokken 07.00 sentraleuropeisk tid rykket bakkestyrker inn i Ukraina, og flere nye angrep fulgte utover dagen. Det russiske angrepet er det mest omfattende i Europa siden andre verdenskrig.

Ramzan Kadyrov, Tsjetsjenias leder, uttalte 26. februar at tsjetsjenske styrker var sendt til Ukraina og han oppfordret ukrainerne til å avsette regjeringen i landet. Kadyrov mente at russiske styrker lett ville ta Kyiv og andre hovedbyer i landet.

Ifølge britisk etterretning utgjorde angrepsstyrken 65 % av de russiske landstyrkene.

Krigsutviklingen

Animert kart over utviklingen av den russiske invasjonen av Ukraina over tid.
Russiske styrker tok kontroll over Kherson oblast i løpet av 24. februar og det pågikk kamper ved Hostomel-flyplassen utenfor Kyiv, etter at russerne først hadde angrepet med helikoptre. Flyplassen ble først okkupert av russerne, og deretter gjenerobret av ukrainske styrker. Et militært kommandosenter i Kharkiv ble truffet av russiske raketter.
Ifølge The Guardian krysset de russiske styrkene grensen rett nord for Kyiv og ved Kharkiv hvor den militære flyplassen ble bombet. I sør krysset styrkene delelinjen mot Krim samt fra den opprørskontrollerte delen av Luhansk oblast. Styrkene som rykket nordover fra Krim møtte liten motstand.

Ifølge The Guardian og Julie Wilhelmsen ved NUPI er målet å omringe Kyiv og fremtvinge regimeskifte. Marianne Riddervold ved NUPI uttalte at Putin ønsker sikkerhetsbuffer mellom Russland og vesten.

Per 11. mars hadde russiske styrker kontroll over en stripe langs den nordlige grensen fra Tsjernobyl til Kharkiv, inkludert byen Konotop. I øst hadde russiske styrker kontroll over vesentlige deler av Donbas. I sør hadde russiske styrker tatt kontroll over områdene nærmest Krim inkludert byene Kherson og Melitopol samt Zaporozjzjya kjernekraftverk. Mariupol var omringet. Det var små endringer frontlinjene i løpet av de syv foregående dagene.

Russiske styrker trakk seg i slutten av mars ut av områdene ved Kyiv. Ukrainske myndigheter hevdet ukrainske styrker også tok tilbake kontrollen over områdene mellom Sumy og grensen i nord.

I slutten av april ble det meldt at russisk og pro-russiske styrker i Transnistria mobiliserte.

Det var opprinnelig ventet at Russland raskt ville ta kontroll over Ukraina og at det ukrainske forsvaret ville kollapse. I slutten av april var det klart at de russiske styrkene møtte mye motstand. De russiske styrkene hadde tatt kontroll over en stripe land i sør fra Kherson til Donetsk; og de russiske styrkene hadde på dette tidspunktet ikke erobret særlig land i fylkene Luhansk og Donetsk. Russiske styrker hadde ikke lykkes å erobre Kharkiv som er 40 km fra grensen. Ifølge britisk etterretning var en fjerdedel av de russiske angrepsstyrkene kampudyktige per 1. mai 2022.

Tsjernobyl

Tsjernobyl kjernekraftverk

Russiske styrker trakk seg 31. mars ut av Tsjernobyl kjernekraftverk som de hadde kontrollert siden 24. februar. Ukrainsk personell overtok deretter kontrollen. IAEA, Det internasjonale atomenergibyrået ble orientert om overføringen.

Vestlige områder

De første dagene av angrepet var områdene vest for elva Dnipro lite berørt av krigshandlinger.

Militærbasen ved Lviv, omkring 20 km fra grensen til Polen, ble 13. mars angrepet med russiske missiler.

Det russiske telegrambyrået Interfax meldte 20. mars at hypersoniske missiler var skutt ut fra skip i Svartehavet og Det kaspiske hav mot mål i Ukraina.

De sørlige områdene

Per 26. februar hadde russiske styrker inntatt Melitopol og var i ferd med å etablere en korridor mellom Donetsk og Krim via Mariupol.

Kherson ble inntatt av russiske styrker 2. mars, dette var den første hovedbyen erobret av russiske styrker.

Russiske styrker tok 4. mars kontroll over kjernekraftverket Zaporozjzjya ved elven Dnipro i byen Enerhodar. Verket er det største i Europa, det har seks reaktorer og står for 20 % av landets elektrisitetsproduksjon. Det var krigshandlinger med bombenedslag og brann ved verket før de russiske styrkene tok kontroll.

Mariupol

Azovstal Stålverket i Mariupol, før angrepene startet.
Foto: MOs810

Mariupol ble omringet og bombet samtidig med Kherson 2. mars. Mariupol er strategisk viktig fordi kontroll over byen vil danne en landveis korridor mellom Donetsk og Krim. Mariupol er Ukrainas nest viktigste havneby. Byen hadde anslagsvis 450.000 innbyggere før krigen, og 21. april 2022 meldte NRK at det fleste hadde flyktet og det var 100.000 sivile igjen i byen mens sluttkampene pågikk.

Lørdag 5. mars ble forsøkt å opprettholde en våpenhvile for å evakuere sivile fra Mariupol. Nytt forsøk på evakuering 6. mars lyktes ikke. Etter mange dagers beleiring ble det 19. mars meldt at kampen om Mariupol hadde flyttet seg inn i selve bygatene. Omkring 3500 soldater forsvarte byen mot 14 000 russiske soldater.

 I slutten av april sto kampene særlig omkring stålverket Azovstal som er et av verdens største. Det store anlegget med sitt omfattende nettverk av relativt bombesikre underjordiske ganger og kommunikasjonssystemer gir forsvarerne et stort fortrinn. Stålverket dekker rundt 10 kvadratkilometer langs sjøkanten og ble opprinnelig oppført under sovjetisk styre i mellomkrigstiden. Verket ble rasert i kamp mot tyske styrker under andre verdenskrig og gjennombygget.

Mariupol var midt i april den siste vesentlige byen i Donetsk utenfor full russisk kontroll. Azovstal utgjorde sammen med det andre stålverket i Mariupol omtrent 30 % av Ukrainas stålproduksjon og sysselsatte 40.000 personer. Russiske myndigheter anslo 21. april at 2000 ukrainske soldater hadde forskanset seg inne på området; Ukrainske myndigheter meldte at det dessuten var 1000 sivile og 500 sårede soldater der. Putin uttalte 21. april at han ville stanse stormingen av Azovstal og i stedet «blokkere stålverket så ikke en flue slipper inn». Tre dager senere rapporterte Ukraina at russiske styrker igjen angrep stålverket.

De østlige områdene

I slutten av april konsentrerte russiske styrkene angrep i Donbas, og 29. april ble meldt om russisk offensiv fra flere retninger mot Kramatorsk.

Svitlodarsk i Donetsk fylke ble rundt 23. mai erobrert av russiske styrker støttet av lokale separatister, ifølge reportasjer 26. mai. Det russiske flagget ble heist på byens administrasjonsbygg. De ukrainske styrkene trakk seg raskt ut for å unngå å bli omringet. Ukrainske myndigheter beskrev kampene som de mest intense så langt i krigen. Byen fikk store skader under kamper med separatistene 2014-2016.

Ved Kyiv

Omkring 3. mars ble en flere mil lang konvoi med russiske militærkjøretøy (inkludert stridsvogner) stående i flere dager nord for Kyivs Hostomel-flyplass. Konvoien sto stille på samme sted 8. mars. Konvoien ble fotografert av en satellitt tilhørende Maxar Technologies. Det ble antatt at kjøretøyene var en del av en landstyrke som skulle innta eller omringe Kyiv. Konvoyen ble angrepet fra siden av ukrainske styrker med panserbrytende raketter og med droner ovenfra.

Kjøretøyene stanset trolig opp på grunn av mangel på forsyninger (drivstoff), tekniske problemer med kjøretøyene, trafikkork, ukrainsk motstand og gjørme i vårløsningen (russisk: rasputitsa). Området er preget av myrer og skog noe som gjør det vanskelig kom forbi gjennom terrenget. En bro på vei mot Kyiv var ødelagt og forsinket trolig fremdriften. Ukrainske fly skal også ha angrepet konvoien. Oversvømmelser i det flate terrenget kan ha vært skapt med vilje for å hindre russiske fremrykning. Straks etter invasjonen begynte åpnet ukrainske styrker en demning i elven Irpin slik at over 100.000 dekar i Kyivs nordvestlige utkant ble oversvømmet og gjort ufremkommelig. Før demningen ble anlagt av Sovjetunionen var området en naturlig våtmark.

Ifølge Los Angeles Times er den russisk hæren godt forberedt på å kjøre i gjørme. Det ble før invasjonen antatt at den russiske hæren var avhengig av tele nord for Kyiv for å kunne invadere. Raspusitsa stanset Napoleons fremdrift i 1812 og den tyske hærens fremdrift i 1941. Forsøket på å omringe Kyiv tok lenger tid en ventet og hadde per 10. mars ikke lykkes. Fredag 11. mars ble det meldt at konvoien hadde fordelt seg utover og var i langsom bevegelse til dels i retning Kyiv.

Lørdag 12. mars ble det meldt at konvoien som hadde stått stille på veien omkring om en uke var spredt og det var en delvis vellykket russisk fremrykning mot Kyiv.

Kyivs forsteder i vest (Irpin) og i øst (Brovary) ble angrepet av russiske styrker fra 12. mars. Russiske styrker har nærmet seg byen, og 16. mars ble det meldt om kraftig motstand ved de ytre forstedene. Ifølge The Guardian har de russiske styrkene hatt problemer med å krysse Irpin-elven. Mens de russiske styrkene har nærmet seg langsomt har innbyggerne i Kyiv forberedt forsvaret av byen blant annet med fysiske hindringer for militære kjøretøy og ved at en del har meldt seg frivillig som reservister for hæren.

Russiske styrker tok kontroll over Hostomel-flyplassen (også kjent som Antonov-flyplassen) ved Kyiv 24. februar straks etter invasjonen. Satelittbilder offentliggjort 2. april viser at russiske styrker trakk seg ut av flyplassen.

Russisk flyvåpen

Russland brukte mindre flyangrep enn det de på forhånd var antatt å ha kapasitet til. Ekspertene var overrasket over dette, og det er usikkert hvorfor flyvåpenet har blitt lite brukt. De russiske flyene har stort sett fløyet to sammen, og få fly er i luften i samtidig i store operasjoner eller formasjoner. De russiske flyene har stort sett flydd lavt der de er mindre utsatt for luftvern og radarovervåking. Ukraina har amerikanske stinger-antiflymissiler som søker mot varmen fra jetmotorer og er effektive mot fly og helikoptre i lav høyde.

Ved innledningen til invasjonen sendte russiske styrker missiler mot flybaser i et forsøk på å slå ut Ukrainas flystyrker og luftvern; dette angrepet ga lite resultat og Ukraina spredte sitt luftvern slik at det ble vanskeligere å lokalisere. Ukraina varslet luftangrep med luftalarm og smarttelefoner. Ifølge BBC skal russiske myndigheter den 18. mars 2022 ha delt en video på Twitter som viser øyeblikket våpenlageret i byen Deliatyn, som ligger 10 mil fra grensa til Romania ble truffet av et Kh-47M2 Kinzjal missil. Det har i ettertid blitt påvist at missilet traff en gård i øst-Ukraina.

Svartehavet

Missilkrysseren «Moskva» i brann

Missilkrysseren «Moskva» sank 14. april etter ukrainsk angrep. Dette er det Russlands største tap av marinefartøy siden andre verdenskrig og blir av The Economist beskrevet som et avgjørende øyeblikk i krigen. Senkingen hadde stor betydning for moralen og gjorde et eventuelt russisk fremstøt mot Odesa vanskeligere. Senkingen av ARA «General Belgrano»  i 1982 var forrige gang et skip av denne størrelsen ble senket.

Hviterusslands medvirkning

Amerikanske myndigheter hevdet 28. februar at hviterussiske styrker var klare til å gå inn i Ukraina i løpet av noen dager. Ukrainske myndigheter hevdet 1. mars at hviterussiske styrker hadde krysset grensen til Ukraina. Lukasjenko opplyste 2. mars at han flyttet hviterussiske styrker til grensen mot Ukraina.

Sårede russiske soldater ble evakuert blant annet til Mazyr i Homjel oblasts i Hviterussland.

Attentatforsøk mot Ukrainas president

Ifølge den britiske avisen The Times (28. februar) har Russland sendt leiesoldater fra Wagnergruppen inn i Ukraina for ta livet av president Volodymyr Zelenskyj. Angrep fra leiesoldatene ble slått tilbake. The Times meldte 3. mars at Zelenskyj hadde blitt utsatt for minst tre angrep fra Wagnergruppen og fra tsjetsjenske spesialstyrker. Ifølge ukrainske ble Zelenskyj utsatt for over ti angrep de to første ukene av krigen, men alle var mislykket.

Flyktninger

I løpet av de fire første dagene etter den russiske invasjonen flyktet rundt 500 000 mennesker fra Ukraina, omtrent halvparten til Polen, ifølge FN.

Frivillige hjelper flyktninger på jernbanestasjonen i Przemyśl, Polen, 28. februar
Foto: Pakkin Leung
Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Vi følger krigen i Ukraina

INNENRIKS

  • KJÆRLIGHETEN HAR INGEN GRENSER!

  • Brannvesenet fikk kl 17.21 melding om en gress og lyngbrann i fjellsiden ved Husby-området i Hadsel kommune i Vesterålen Brannen oppsto som følge av en bråtebrann som kom ut av kontroll. De som foretok bråtebrenningen hadde varslet 110 sentralen på forhånd, men fikk problemer da vinden skal ha snudd. Innsatsleder Øyvind Stensø Skjørholm i Hadsel Brann og Redning kunne fortelle at syv brannfolk var i arbeid oppe i lia, og at de brukte en såkalt «pisk» for å slå ned flammene. En pisk er ett redskap bestående av flere metallblader som ligger oppå hverandre i en vifteform i enden av en stang.    

  • Politiet har gjort et særdeles stort beslag av narkotika denne uken i Oslo politidistrikt. 800 kilo kokain ble beslaglagt av Oslo-politiet. Det er det største kokainbeslaget som er gjort i Norge noensinne. Verdien på beslaget er flere hundre millioner kroner. – «Når det er snakk om så store verdier, kan dette også utgjøre en sikkerhetsrisiko. Derfor er budskapet til aktører som er tilknyttet til dette stoffet nasjonalt eller internasjonalt, at dette stoffet er beslaglagt», sier Oslo-politiet. Beslaget er gjort i sentrale Oslo. Ingen er så langt pågrepet i saken, i følge politiet. Tirsdag gjorde tysk politi et rekordbeslag av 1.200 kilo kokain i banankasser i Potsdam. Så tipset de norsk politi som fulgte opp med et rekordbeslag. «Vi har et godt internasjonalt samarbeid, med bakgrunn av informasjonen vi fikk, klarte tollere å spore dette partiet. Man fant et titalls kasser som inneholdt kokain» Områdeleder i Tolletaten. Politiet kan ikke utelukke at kokainet var ment til det som kan være et større narkotikanettverk tilknyttet til Norge.

  • Forsvareren til Philip Manshaus, Unni Fries,  har bedt om gjenopptakelse av straffesaken mot ham. Manshaus ble innlagt på psykiatrisk sykehus i januar i år, og er fremdeles innlagt. Den 10. august 2019, samme dag som moskéangrepet, skjøt og drepte Philip Manshaus den 17 år gamle søsteren Johanne Ihle Hansen. Hun ble drept i sin egen seng i familiehjemmet i Snaret i Eiksmarka i Bærum. Manshaus bodde på det tidspunktet i Oslo. Johanne satt da i sengen på sitt soverom og holdt på med sin bærbare datamaskin.  Manshaus har selv forklart at han ventet 20 minutter før han drepte søsteren, altså omkring kl 14:35. Manshaus brukte et våpen som tilhørte faren til å begå drapet. Philip Manshaus ble dømt til 21 års forvaring for drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og terrorangrepet på Al-Noor Islamic Centre i Bærum 10. august 2019. Drapet på Johanne Drapet skjedde mellom 14:15 og kl 14:57 samme dag. Stemoren observerte henne sovende kl 14:15 på soverommet i boligen i Snaret på Eiksmarka, like før hun dro til Drammen sammen med venninner. Den siste GPS-registreringen som knytter seg til hjemmeadressen er 14:57. Manshaus har selv forklart at han ventet 20 minutter før han drepte søsteren, altså omkring kl 14:35. Obduksjonsrapporten viste at søsteren ble drept av fire skudd fra en 22 kalibret salongrifle, tre skudd mot hodet og et i brystet. Alle skuddene var dødelige og ble avfyrt fra kloss hold og kort tid etter hverandre. Søsteren ble drept i sin egen seng, på sitt eget rom og uten noen tegn til kamp. Patronhylsen ble funnet bak søsterens seng, og drapsvåpenet ble senere funnet i Philip Manshaus sin bil. I avhør forklarte Manshaus at han pekte mot søsteren med salongriflen, og sa «nå er det nok». Deretter avfyrte han de fire skuddene. Manshaus sa ikke noe mer enn det, og hun sa heller ingenting. Deretter dekket han avdøde med dynen, og skjøv til side datamaskinen, før han forlot rommet hennes. Obduksjonsrapporten viste at søsteren ble drept av fire skudd fra en 22 kalibret salongrifle, tre skudd mot hodet og et i brystet. Alle skuddene var dødelige og ble avfyrt fra kloss hold og kort tid etter hverandre. Søsteren ble drept i sin egen seng, på sitt eget rom og uten noen tegn til kamp. Manshaus utførte drapet fordi han fryktet en fremtidig rasekrig i Norge og ville beskytte foreldrene. Han mente at personer som omgås ikke-europeiske personer (deriblant foreldrene) ville lide, og kanskje måtte bøte med døden. Klokken 11:36 handlet han mel, ris, sukker, spaghetti, knekkebrød, pasta, hermetikk og melk for 660,50 kroner, som han betalte med kontanter hos Kiwi Eiksmarka i Niels Leuchs vei 46. Matvarene var ment for faren og stemoren, siden Manshaus i følge egen forklaring, trodde at han kom til å bli fengslet eller dø under angrepet. Han tenkte først å rekognosere rundt moskéen, men ombestemte seg fordi dette var for risikabelt. Derfor brukte han tiden på å handle tørrvarer, og ankom Kiwi-butikken kl 11:14 Holdninger og radikalisering Under rettssaken forklarte Manshaus at han var oppvokst med et ateistisk livssyn, men hadde blitt læstadiansk kristen rundt 2018. Ifølge en bekjent av ham hadde han et konservativt kvinnesyn og var skeptisk til innvandring. Han skal ha blitt radikalisert i det året han gikk på Fosen folkehøgskole, der han møtte nordnorske læstadianere. Manshaus var også opptatt av og forsvarte Donald Trump, og ytterligere radikalisering skal ha skjedd i forbindelse med at Trump ble president. Fornektet Holocaust Philip Manshaus mente Holocaust var løgn, og frekventerte ytterliggående nettsteder som 4chan og 8kun. Manshaus beskrev sin egen forvandling etter å ha oppsøkt nettsteder med nynazistisk innhold og konspirasjonsteorier. Søsteren var bekymret for holdningene til Phillip Manshaus. Dette kom til uttrykk i meldinger hun sendte med IP-telefoniprogrammet Discord til sin daværende kjæreste. Meldingene var skrevet på engelsk i perioden 1. juni 2019 til 9. august 2019. I meldingene uttrykker hun frustrasjon over at Manshaus snakker nedlatende om jøder og muslimer, og var bekymret for at Manshaus skulle drive sine holdninger ut i aktivisme. Snakket om rasehygiene, og homofili Søsteren skrev en form for dagbok hvor hun gjentatte ganger utrykket bekymring for Philip Manshaus sine holdninger og meninger. I slutten av juni 2019, skrev Johanne at Manshaus mener homofile kan lære å bli heterofile. Den 28. juni skrev hun: «Philip snakker om rase og renavl. Åpenbart er det hvite som anses å være mennesker.». Den 1. juli skrev hun videre: «Philip er så rasistisk og hatefull. Jeg føler meg ikke trygg.» Den 9. august skrev hun at Manshaus hører på en tale. Det vites ikke hvem taleren er og i hvilken sammenheng det er, men det skrives at «han hører på en tale om hvor skitne og ekle kinesere er som rase. Kan du forstå hva jeg gjennomgår? Dette er galskap.» Den 6. august nevnte søsteren at Manshaus har rommet fullt av nynazistisk propaganda, deriblant artikler om masseskytinger. Disse skal ha vært dekket over av et norsk flagg. Den 9. august skrev hun: «Min mor snakket med min far om Philip. Så dagen etter fjernet han artiklene fra veggen. Så godsnakket han med min mor. Det virket ikke ekte. Det syntes ikke hun heller. Philip snakker nesten aldri med henne.» Angrepet på moskeen. Terrorangrepet ble innledet ved at Philip Manshaus rundt klokken 16 skjøt seg inn gjennom en glassdør i moskéen.Han gikk ut av bilen klokken 15:59, forsøkte først å bruke hovedinngangen, men ble stoppet av en kodelås. Han fortsatte til en sidedør (nødutgangen), avfyrte fire skudd i døren og sparket inn resten av glasset. Manshaus var bevæpnet med et brunt, dobbeltløpet haglegevær av typen Baikal, som han ladet utenfor moskéen  og en ladd grovkalibret rifle av typen Carl Gustaf med kikkertsikte. Den 22 kalibrede Remington-riflen som han nettopp hadde skutt søsteren med, lå igjen i bilen hans. Det ble tidligere rapportert at han var bevæpnet med en spikerpistol, men etter pågripelsen kom det frem at spikerpistolen stammet fra et bygningsprosjekt i en utleieleilighet i moskéens andre eller tredje etasje. Han var ikledd en blå NATO-genser, en LES MER

  • En bybanevogn har kjørt inn i en mur på Bybanens endeholdeplass på Oasen kjøpesenter i Fyllingsdalen i Bergen. Flere passasjerer skal være skadd, ifølge politiet. Ingen personer skal i følge politiet være fastklemt eller bevisstløse. Politiet fikk melding om ulykken klokken 11.55. Meldingen gikk ut på  at en bybane-vogn hadde kollidert i ende-stoppet på Oasen. Nødetatene er fremme på stedet, og jobber nå med å få oversikt. Bybane-vognen skal være trykket en god del inn i fronten. De skadde befant seg i bybane-vognen, og årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. Føreren av bybanen er siktet etter ulykken, sier vakthavende jurist Andreas Foxen Haldorsen til Bergens Tidende. – Han har status som siktet fordi det foreligger skjellig grunn til mistanke om uaktsom fremkalling av fare for allmennheten, sier Haldorsen til  BT.

UTENRIKS

  • Hun ble regnet som en av verdens mest populære artister og ble ofte omtalt som The Queen of Rock ‘N’ Roll. Da hun døde hadde Turner solgt over 200 millioner plater. Anna Mae Bullock, som var hennes egentlige navn, startet sin karriere i 1956 sammen med Ike Turner og The Kings of Rhythm, der hun sang B.B. Kings «You Know I Love You». Etter den kvelden ble hun fast medlem av bandet og ble bare kalt Little Ann. I 1958 spilte de inn og ga ut sin første singel «Boxtop». Gjennombruddet kom i 1960 med sangen «A Fool in Love». Hun ble gitt navnet Tina i forbindelse med utgivelse av singelen, og bandet ble da hetende The Ike & Tina Turner Revue. I 1966 spilte hun inn sangen «River Deep – Mountain High» som ble produsert av Phil Spector og regnes som en av rockemusikkens klassikere. Hun ga ut sitt første soloalbum i 1974, Tina Turns the Country On!. Turner har gjort en del coverversjoner på låter av blant andre Kris Kristofferson, Bob Dylan, Olivia Newton-John, James Taylor og Dolly Parton. I 1975 spilte hun rollen som The Acid Queen i rockeoperaen Tommy og ga ut albumet Acid Queen senere. Albumet Rough ble gitt ut i 1978. Love Explosion ble gitt ut i 1979. Våren 1984 gjorde Turner stor suksess med albumet Private Dancer som solgte over 20 millioner kopier verden over. Albumet fikk også tre Grammypriser i 1985. Senere samme år kom filmen Mad Max Beyond Thunderdome ut, der hun spilte rollen som Aunty Entity. Hun var også med på sangen «We Are the World» og spilte inn en egen sang på albumet We Are the World som het «Total Control». 13 juli sto hun på scenen på John F. Kennedy Stadium i Philadelphia under Live Aid. Selvbiografien I, Tina, ført i pennen av Kurt Loder, ble utgitt i 1986. Disney kjøpte rettighetene til boka som de i 1993 brukte for å lage filmen Tina, What’s Love Got to Do with It. Senere samme år kom albumet Break Every Rule som ble tildelt en Grammy i 1987. 27. august 1986 fikk hun en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Albumet Foreign Affair ble gitt ut i 1989. I 1991 ble hun innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame som medlem av duoen Ike & Tina Turner. Filmmusikken til selvbiografien Tina, What’s Love Got to Do with It spilte Turner inn selv og ga den ut som sitt åttende album, What’s Love Got to Do with It, i 1993. I 1995 spilte hun inn «GoldenEye», tittellåten til James Bond-filmen med samme navn. Dette ble begynnelsen på Turners album Wildest Dreams som kom i 1996. Hennes siste album, Twenty Four Seven, ble spilt inn og gitt ut i 1999. I mars 2000 la Turner ut på sin Twenty Four Seven Millennium Tour. Den 28. september 2002 ble en del av Tennessee State Route 19 døpt Tina Turner Highway. I 2008 la hun ut på sin avskjedsturne 50th Anniversary Tour. Sin foreløpige siste konsert ble avholdt 5. mai 2009 på Sheffield Arena i Storbritannia. I april 2013, i en alder av 73 år, var Turner på forsiden av den tyske utgaven av magasinet Vogue. Hun er den eldste personen i verden som har vært på forsiden av Vogue. 4. juli samme år giftet Turner seg med Erwin Bach, som hun hadde vært sammen med siden 1986. Den 21. mars 2018 var det verdenspremiere på musikalen Tina – The Tina Turner Musical. Sommeren 2018 fikk hun Grammy Lifetime Achievement Award, og i oktober 2018 kom hennes selvbiografi My Love Story. Den 17. juni 2020 ga Kygo og Turner ut singelen «What’s Love Got to Do with It». Høsten 2020 kom det to bøker; den første var en bilde-biografi med tittelen That’s My Life, og den andre var en bok om Turners innstilling til livet og de problemene hun hadde opplevd i årenes løp, med tittelen Happiness Becomes You. Den 27. mars 2021 hadde dokumentaren Tina premiere på HBO. Den 31. oktober ble hun innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame som soloartist.

  • «Nå er han en selverklært drapsmann». Det sier faren til Martine Vik Magnussen om Farouk Abdulhak`s uttalelser i en dokumentarserie fra TV 2 og BBC. Farouk Abdulhak rømte til Jemen kort tid etter at Martine Vik Magnussen ble Hun ble funnet voldtatt og drept i kjelleren i en boligblokk i mars 2008 som var en del av leilighetskomplekset hans. I dokumentarserien hevder Abdulhak at det var en ulykke som gjorde at Magnussen døde. «Det var en sex-ulykke som gikk galt», sier han i dokumentaren, og legger til at han «beklager dypt den uheldige ulykken som skjedde». Drapet Den 23 år gamle Magnussen ble siste gang observert rundt tretiden natt til 14. mars på utestedet Maddox i London. Hun fortalte til sine romvenninner da de forlot utestedet hun senere skulle på nachspiel. Magnussen kommer ikke hjem, og vennene hennes legger ut ettersøkning på Facebook fredag ettermiddag. Politiet tar seg deretter inn i medstudenten Farouk Abdulhaks leilighet i Great Portland Street etter å ha mottatt et konkret tips. Den 16. mars klokken 10.30 blir Magnussen funnet drept i kjelleren til leilighetskomplekset. Hun er påført store skader på halsen. Politiet går senere ut med at de tror Abdulhak har forlatt Storbritannia og reist til hjemlandet Jemen. De mener at dette har skjedd med farens private jetfly lørdag morgen. På samme tid har farens private jetfly forlatt Bergen. Storbritannia har ingen utleveringsavtale med Jemen og det er uklart hvordan politiet skal få Abdulhak inn til avhør, og hvordan Jemen vil forholde seg til dette. Seks måneder etter drapet var Scotland Yard fortsatt håpefulle at de skal få tatt den ettersøkte Farouk Abdulhak. Nå har mange år gått, og kanskje blir det pressen ved BBC og TV2 som klarer å bringe denne saken til en løsning. Venner av Martine har laget en video og en nettside om Martine og drapssaken, slik de ser den.  

  • Russland har flyttet 10 fly som kan frakte atomvåpen til Belarus. Det melder nyhetsbyrået Reuters, som på sin side siterer det russiske nyhetsbyrået Tass. Russland skal ha inngått en avtale med nabolandet Belarus om å plassere taktiske atomvåpen i landet. President Vladimir Putin har ifølge Tass forklart at de ikke vil overføre våpnene til landet, men stasjonere de der, slik USA gjør i Europa. Ifølge Putin vil ikke dette stride med internasjonale avtaler om spredning av atomvåpen. Den Belarussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko har nå bekreftet at Belarus deltar i det Russland kaller en «spesiell militæroperasjon»  i Ukraina.

  • Tornadoen har etterlatt seg skader langs en 160 kilometer lang strekning. Minst 23 personer omkom og flere titall mennesker er skadet i følge nyhetbyrået Reuters. ABC News melder at tornadoen har rammet fylkene Sharkey og Humphreys. Hustak er revet av, og noen nabolag er nesten jevnet med jorden, skriver CNN. I byen Silver City og Rolling Fork meldes det om store ødeleggelser. Brandy Showah, innbygger i byen Rolling Fork, beskriver byen  som «utslettet» etter tornadoens ødeleggelser. – Jeg har aldri sett noe lignende. Dette var en flott, liten by. Nå er den borte, sier Brandy Showah, bosatt i Rolling Fork til CNN. Det var utstedt en rekke tornadovarsler i området fredag kveld. Bygninger ble ødelagt, strømmen forsvant flere steder og det skal ha kommet hagl på størrelse med golfballer.

  • Den internasjonale straffedomstolen sier de har identifisert hundrevis av barn som er fjernet fra Ukrainske barnehjem, og har blitt adoptert til Russland. Karim Khan, sjefsanklager for den internasjonale straffedomstolen, sier at ICC har identifisert hundrevis av barn som har blitt tatt fra barnehjem i Ukraina for så å ha blitt gitt til adopsjon i Russland. Russiske myndigheter har gjentatte ganger avvist anklagene. Historisk avgjørelse Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kaller arrestordren fra den internasjonale straffedomstolen «en historisk avgjørelse». Volodymyr Zelenskyj`s daglige tale til det Ukrainske folket Joe Biden sier at en arrestordre er berettiget Også USAs president Joe Biden sier at Putin har begått krigsforbrytelser, og at ICCs arrestordre på ham er berettiget. Arrestordren fra ICC innebærer at den russiske presidenten vil bli arrestert og utlevert til domstolen i Haag dersom har reiser til ett av de 123 landene som har ratifisert Roma-vedtektene. Arrestordrene på Putin og Lvova-Belova blir i stor grad sett på som symbolske siden Russland, i likhet med land som USA, Kina og India, ikke anerkjenner ICCs jurisdiksjon. Ukraina har heller ikke ratifisert Roma-vedtektene som domstolen er basert på.