Per Kleppe er død

(Sist oppdatert: torsdag, 11 ,mar, 2021 23:23)

Denne artikkelen er over to måneder gammel, og kan derfor inneholde utdatert informasjon.


Per Andreas Hildhe Kleppe ble født 13. april 1923 i Kristiania. Han var sønn av advokat Knut Sigurd Kleppe (1897–1980) og husmor Nathalie Mathilde Andersen (1896–1973). Per Kleppe var fra 1951 gift med den svenskfødte redaktøren og ingeniørdatteren Margaretha Ström (1917–1997).
Han ble født i Kristiania, men flyttet med familien til Bergen som seksåring og tok examen artium her i 1941. Videre hadde han sosialøkonomisk embedseksamen fra Universitetet i Oslo fra 1956.
Kleppe var sekretær i Finansdepartementet 1952–1953, sekretær i Statistisk sentralbyrå 1953–1954, sekretær i Forskningsrådenes fellesutvalg 1954–1957, heldagssekretær i Den finanspolitiske komité 1962–1963, avdelingssjef ved EFTA-sekretariatets økonomiske avdeling i Genève 1963–1967, utredningssjef ved Arbeiderbevegelsens utredningskontor 1967–1971 og 1972–1973 samt generalsekretær i EFTA 1981–1988.

Etter sin tid i EFTA var han tilknyttet Forskningsstiftelsen Fafo, hvor han deltok i utredningsarbeid og aktuelle politiske debatter.
Kleppe tok kontakt med Arbeiderparti-miljøet i Oslo da han flyttet dit for å studere etter andre verdenskrig og var formann i Sosialistisk Studentlag 1948–1949, det eneste medlemmet av AUFs sentralstyre med borgerlig bakgrunn 1949–1955 og formann i Det europeiske ungdomsråd 1953–1955.
Som student var han også varamedlem av Oslo bystyre 1952–1955 og tredje vararepresentant til Stortinget fra Oslo 1954–1957.

Etter fullendte studier var han statssekretær i Finansdepartementet 1957–1962, og som utredningssjef ved Arbeiderbevegelsens utredningskontor fikk han ansvaret for å trekke opp linjene for Arbeiderpartiets økonomiske politikk.
Deretter var han handels- og skipsfartsminister i Trygve Brattelis første regjering 1971–1972 og spilte der en sentral rolle i forhandlingene om norsk medlemskap i EF. Kleppe var for øvrig varamedlem av Arbeiderpartiets sentralstyre 1969–1981.

Kleppe var senere finansminister i Trygve Brattelis andre regjering og Odvar Nordlis regjering 1973–1979 og kom således inn i departementet med en sjelden faglig tyngde, men opplevde å bli utskjelt i media og upopulær i LO, som oppfattet ham som egenrådig. Hans hovedoppgave var å holde økonomien i gang og sikre full sysselsetting etter oljekrisen, som mange fryktet ville forårsake økonomiske nedgangstider internasjonalt.

Kleppe førte en keynesiansk motkonjunkturpolitikk for å redusere inflasjon og arbeidsløshet. Per Kleppes navn er også sterkt forbundet med «Kleppe-pakker», som også ble inkludert i en Olsenbanden film, Olsenbanden og Data-Harry sprenger verdensbanken, hvor Per Kleppe spilte seg selv.
I 1979 gikk han over til å bli statsråd i Planleggingssekretariatet, eller minister for samordnet langtidsplanlegging, og trakk seg ut av rikspolitikken etter stortingsvalget 1981.

Senere var han involvert i en rekke offentlige utvalg og ledet dessuten Arbeiderpartiets eldrepolitiske utvalg 1999–2007.

Per Kleppe døde etter kort tids sykeleie. Han ble 97 år gammel.

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!