Barnevernet i Nordlands-kommune tvangsflyttet barn, dømt for brudd på menneskerettighetene.

(Artikkelen er sist oppdatert: tirsdag, 13 ,sep, 2022 10:36)

En norsk kommune er før første gang dømt til å betale erstatning for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Kommunen er dømt etter å ha tvangsflyttet flere barn. Det er NRK som melder om denne historiske dommen.

Dommen forsøkt hemmeligholdt.

Da dommen i tingretten falt 15. august, bestemte retten at ingen fikk omtale den offentlig. Men etter at NRK og familiens advokat anket avgjørelsen til lagmannsretten, ble dette omgjort.

Politibil Illustrasjonsfoto

Barnevernstjenesten skal i følge NRK, ha fattet et akutt-vedtak, som medførte at barna uten forvarsel ble vekket tidlig en morgen og tatt fra foreldrene av politiet. De ble flyttet til institusjon på hemmelig adresse.

Tingretten slår i dommen fast at dette akutt-vedtaket bryter med EMK  og at både foreldre og barn har rett på oppreisning fra kommunen.

– Det forelå ingen nødssituasjon og barnevernstjenesten hadde handlingsalternativer og de kunne tilnærmet seg saken med mindre inngripende tiltak, heter det i dommen.

Førstkommende torsdag vil kommunen avgjøre om dommen blir anket.

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!