Norwegian legger om driften, rundt 2.000 ansatte vil miste jobben

(Artikkelen er sist oppdatert: torsdag, 14 ,jan, 2021 09:56)

Denne artikkelen er over to måneder gammel, og kan derfor inneholde utdatert informasjon.


Flyselskapet Norwegian har lagt frem en plan for hvordan de skal snu selskapet på rett kjøl.

Norwegian er sammen med de andre aktørene i flybransjen hardt rammet av koronapandemien og reiserestriksjoner.

Norwegians styre har i dag lagt frem selskapets nye forretningsplan basert på en enklere selskapsstruktur og et europeisk rutenettverk uten langdistanse. Planen legger til rette for et styrket og mer konkurransedyktig Norwegian som vil tiltrekke investorer og tilby et forbedret tilbud til kundene.

Norwegian’s Boeing 737-800.
Foto: Norwegian

Norwegians nye forretningsplan baserer seg på et europeisk kortdistansenettverk. Selskapet skal tilby lave priser på innenriksreiser i Norge, reiser i Norden, samt mellom Norden og viktige destinasjoner ellers i Europa.

– Innenriksreiser i Norge og flygninger mellom vårt nordiske hjemmemarked og resten av Europa har alltid vært selve ryggraden i Norwegians rutenett, og det er dette som også danner grunnlaget for hvordan Norwegian skal se ut fremover, sier konsernsjef i Norwegian, Jacob Schram.

Konsernsjef i Norwegian, Jacob Schram
Foto: Norwegian

Planen er å ha rundt 50 fly i drift i disse markedene i 2021 og å gradvis øke til omtrent 70 fly i 2022. Videre skal Norwegian redusere gjelden betydelig til rundt 20 milliarder NOK og hente fire til fem milliarder NOK i frisk kapital gjennom en kombinasjon av en emisjon med fortrinn til eksisterende aksjonærer, en rettet emisjon til nye aksjonærer og andre former for egenkapital. Selskapet har mottatt konkret interesse for deltakelse i emisjonen. Norwegian har også nylig sendt en ny henvendelse til den norske regjeringen om mulig statlig deltakelse basert på den nye forretningsplanen.

– Dette er en robust forretningsplan som vil gi Norwegian en ny start. Ved å fokusere på kortdistansenettverket vårt er målet å tiltrekke investorer, ha et godt tilbud til våre kunder og ikke minst bidra til å sikre arbeidsplasser, sunn konkurranse og positive ringvirkninger for reiselivet i Norge, Norden og utover i Europa, sier Schram.

Pandemien har hatt store konsekvenser for hele luftfarten. Reiserestriksjoner har påvirket etterspørselen dramatisk, spesielt etter langdistansereiser.

En av Norwegians Dreamlinere
Foto: Jørgen Syversen

Hele Norwegians Dreamliner-flåte har stått parkert siden mars 2020, og det er stor usikkerhet knyttet til etterspørselen på langdistanseruter fremover. Med slike forutsetninger er ikke Norwegians langdistansedrift levedyktig, og selskapet har derfor besluttet å avvikle den. Som følge av denne beslutningen, har styrene i datterselskapene i Italia, Frankrike, Storbritannia og USA, med ansatte primært knyttet til langdistanse, kontaktet insolvensbehandlere.

Etter hvert som de negative virkningene av pandemien avtar og etterspørselen gjenopprettes, vil Norwegian fortsette å utvikle selskapet og se etter markedsmuligheter fremover.

– Vårt viktigste fokus nå er å bygge et sterkt og lønnsomt Norwegian slik at vi kan sikre så mange arbeidsplasser som mulig fremover.

Det vil ta lang tid før etterspørselen etter langdistansereiser er tilbake, og derfor har vi valgt å konsentrere oss om et sterkt europeisk nettverk når vi kommer ut av reorganiseringsprosessen.

Denne beslutningen vil dessverre påvirke mange av våre medarbeidere, og på den måten er dette en tung beslutning å ta. Jeg vil rette en stor takk til alle berørte kolleger for deres mangeårige innsats i Norwegian, sier Schram.

Kunder med flyreiser som berøres av endringene vil bli kontaktet direkte, og fremtidige reiser som kanselleres vil bli refundert. Den irske reorganiseringsprosessen og den norske rekonstruksjonen fortsetter som planlagt, og planene som ble presentert i dag er gjenstand for godkjennelse i begge disse prosessene, støtte fra kreditorer og deretter rettslig godkjennelse. Se meldingen til Oslo Børs for mer informasjon.

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!