Laila Bertheussen dømt til 1 år og åtte måneder

FOTO: POLITIET/ PST

Denne artikkelen er over to måneder gammel, og kan derfor inneholde utdatert informasjon.


Laila Anita Bertheussen (født 1965), oppvokst i Lødingen i Nordland. var tiltalt for brudd på straffelovens § 115 for ved bruk av, blant annet trusler å ha sørget for at det var en fare for å hindre eller påvirke arbeidet til samboeren Tor Mikkel Wara, samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) og mannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp). Nå har dommen falt.

§ 115 er formulert slik i straffeloven: “Med fengsel inntil 10 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet.”

Bakgrunnen for dette er blant annet at hun skal ha tegnet et hakekors og skrevet “rasisit” på familiens bil og å ha brutt opp lokket til drivstofftanken og tent på en hyssing som gikk inn i den.

I følge tiltalen, var det Bertheussen som sendte brev med truende innhold til samboeren og seg selv, samt til ekteparet Tybring-Gjedde.

Hun var også tiltalt for trusler, (§ 263), for å ha gjort noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling uten at den er begått (§ 225) og overtredelse av brann- og eksplosjonsvernloven (§ 190).

Dette er dommen

Dommen
Frikjent på ett punkt

Laila Bertheussen ble frifunnet for brudd på paragraf 225, som gjelder anklage om oppdiktet straffbar handling.
Paragrafen sier at den som foretar seg noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det, kan straffes med bot eller fengsel. Det fremgår av ordlyden at den straffbare handlingen ikke er begått. I forarbeidene heter det at bestemmelsen rammer anmeldelse av straffbare handlinger som ikke har funnet sted. Det straffbare ligger i at politiet belastes unødig.

Bilbrannen

Retten mener Bertheussen er skyldig i påsettelsen. Hun husker ikke så mye av kvelden og natten fordi hun hadde drukket en del alkohol. Hun «svimte av» på sofaen, og husker ikke mye fra kvelden, men hun husker fotspor i snøen da hun slapp ut katten. Hun sier hun slet med å gå og bruke hånden, men overvåkningsvideo viser at hun måkte snø tilnærmet normalt med begge hender den kvelden. Det begynte å brenne i bilen på natten. Den ble oppdaget av en passasjer i drosje kl. 01.39. Passasjer og sjåfør forsøkte å slukke, før politi og brannvesen kom til. Det var brannskader i bagasjerommet, knust glass og ripet inn «rasist». Det var knust bakrute på høyre side av bilen. Brannårsak er åpen ild med rødsprit. Det er ikke relevant DNA eller fingeravtrykk. Bertheussen nekter straffskyld.

Domfelt for brudd på paragraf 115

Retten går videre til vurderinger knyttet til paragraf 115, som gjelder angrep på demokratiet. Thue leser fra dommen at det er en forutsetning for domfellelse at truslene var rettet mot Wara og ekteparet Tybring-Gjedde i kraft av at de var statsråder og stortingsrepresentant.
– Forsvarer har gjort gjeldende at man må se på formålet med handlingene som en del av den objektive gjerningsbeskrivelsen. Retten er enig i at formålet med handlingene er et moment i å se på hvem som er vernet, men det kan ikke være avgjørende. At Bertheussen hadde et annet hovedformål kan ikke utelukke at de også ble truet som statsråder og stortingsrepresentant, mener retten i sin vurdering.

Tidligere straffedømt

Hun har i følge Dagbladet fått fire strafferettslige reaksjoner tidligere: Hun ble, ifølge avisen, på 1980-tallet straffedømt tre ganger for bedragerier, tyverier og dokumentforfalskning, og har sonet én måned i fengsel i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt i 1986. Hun ble også bøtelagt for naskeri i 1995, i følge Dagbladet.

Anket på stedet.

Dette er sjokkerende. Jeg anker på stedet, uten tvil, sa Laila Bertheussen da dommen var ferdig lest opp og forkynt i Oslo tingrett. Bertheussen ble der dømt til fengsel i ett år og åtte måneder.

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!