Smittestopp-appen er ulovlig

Det slår Datatilsynet fast. Datatilsynet mener datainnsamlingen er ett alt for stort inngrep i personvernet, og har derfor varslet ett forbud

FHI har på bakgrunn av dette valgt å slette alle data fra appen, og stoppet innsamlingen av data. Det har siden appen ble lansert, vært mange kritiske røster i forhold til appens manglende sikkerhet om mulige brudd på personvernet