Sjøfartsdirektoratet avdekket svært grove mangler hos Boreal

(Sist oppdatert: torsdag, 17 ,des, 2020 05:01)

Denne artikkelen er over to måneder gammel, og kan derfor inneholde utdatert informasjon.


Etter at Sjøfartsdirektoratet hadde vært på kontroll i Boreal fant de det nødvendig å trekke tilbake det overordnede styringssertifikatet. Alle selskapets ferger og hurtigbåter fikk dermed seilingsforbud.

Sjøfartsdirektoratet melder at det har vært flere alvorlige hendelser og ulykker hvor de ikke er blitt bedt om å gjennomføre tilsyn, for å etterse at sikkerheten blir ivaretatt. De har heller ikke foretatt de risikovurderingene de skal gjøre etter slike hendelser, sier Aarhus.

Det har vært fare for passasjerer
Flere av hendelsene har vært så alvorlige at de kunne ha påført skade både på passasjerer og materiell.

Det skal ha vært en episode hvor en baugport på en av selskapets ferger falt ned.

Dette er årsaken til seilingsnekten:

 Det er, i følge Sjøfartsdirektoratet, avdekket at rederiet:

  • ved flere hendelser ikke hadde begjært skade/havaritilsyn slik at Sjøfartsdirektoratet kan vurdere om det er sikkert å seile. De har derved operert fartøyene uten gyldig sertifikat.
  • ikke har utført risikovurdering etter at skaden/hendelsene hadde inntruffet
  • ikke har internt fulgt opp og risikovurdert teknisk svikt i utstyr som ledet til hendelse
  • ikke hadde fulgt opp pålegg og forespørsler fra Sjøfartsdirektoratet
  • ikke hadde rapportert flere hendelser til Sjøfartsdirektoratet som er påkrevd av sikkerhetshensyn

 

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!