Viggo Kristiansen får saken gjenopptatt. Ingen bevis mot ham, kan bli frikjent.

Dette er syvende forsøket Kristiansen har på å få gjenåpnet saken. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Andersen tilsto etter at han ble forelagt fellende DNA-bevis (et hårstrå fra åstedet). Det finnes ingen tekniske bevis mot Kristiansen, men han ble likevel dømt, hovedsakelig som følge av kameratens vitneutsagn. Kristiansen hevder fortsatt sin uskyld.

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene.

Til tross for at DNA bevis ikke finnes mot ham, samt at mobilspor viste at Kristiansen, eller hans mobil, ikke var i nærheten av åstedet under det grusomme drapet i Baneheia, ble han altså dømt under de første rettsforhandlingene. Kristiansen skal også ha hatt alibi.

Til tross for dette ble han altså dømt, kun på kameraten Jan Helge Andersens tilståelse, og en overbevisende kampanje, basert på feilinformasjon, mot Kristiansen i mediene fra påtalemyndighetene sin side.

 

Dagens avgjørelse viser at Viggo Kristiansen allerede for over ti år siden burde ha fått gjenåpnet sin sak, dersom kommisjonen hadde utført sine lovpålagte plikter om å undersøke de innklagede forhold.”

Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin

 

Tilståelsen er full av hull, og en dokumentar om Baneheia-saken viser at tilståelsen også ble “korrigert”, altså ledet inn til en forklaring som stemte overens med politiets teori.

Kameraten fikk forøvrig også strafferabatt for å ha blandet inn Kristiansen.

Den siste begjæringen om gjenopptagelse av saken har vært til behandling siden sommeren 2017.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring. Dommen er ferdig sonet i september i år, men Kriminalomsorgen mener at forvaringen bør forlenges.

Jan Helge Andersen er i dag en fri mann. Han har sonet en straff på fengsel i 19 år.

Vi har, som en del av pressen, bedt om innsyn i saken, men Gjenopptakelseskommisjonen har i strid med regelverket nektet oss dette, og dermed forskjellsbehandlet pressen.

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!