EU ønsker å øke matvaresikkerheten. Norske eggprodusenter protesterer

(Artikkelen er sist oppdatert: torsdag, 19 ,mai, 2022 23:02)

Denne artikkelen er over to måneder gammel, og kan derfor inneholde utdatert informasjon.


EU ønsker nemlig å stramme inn sitt hygieneregelverk for å bedre matvaresikkeheten, og redusere holdbarheten på egg fra 35 dager til 28 dager, noe som får Norske produsenter til å protestere.

Dersom EUs lovendring innføres i Norge, vil det bety at fraktkostnadene øker med 50–70 millioner kroner årlig ifølge Nortura, som eies av bøndene. Dermed kan det se ut som om kostnader vil bli høyere prioritert enn matvare sikkerhet i Norge.

Red anm:

Vi har gjort flere henvendelser til berørte parter for å kunne la de svare på saken, men har ikke fått svar på våre henvendelser. Da denne saken dreier seg om noe så viktig som matsikkerhet, valgte vi å ikke vente med publiseringen.

Dersom det kommer ett tilsvar, vil vi selvsagt publisere det.

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!