Legen som har feiloperert mister lisensen, Sørlandet sykehus politietterforskes

Foto: Carsten R D

Denne artikkelen er over to måneder gammel, og kan derfor inneholde utdatert informasjon.


Statens helsetilsyn konkluderer at ledelsen ved Sørlandet sykehus har brutt loven på flere punkter. Den omstridte legen, som står bak en rekke feilbehandlinger mister lisensen.

“Dette er en veldig alvorlig sak. Flere pasienter har blitt skadet og fått livskvaliteten redusert. Det kunne ha vært unngått, sier assisterende direktør i Helsetilsynet”, Heidi Merete Rudi.

Flere pasienter er påført irreversibel skade, slås det fast i granskingsrapporten. Ledelsen ved Sørlandet sykehus har ikke sikret forsvarlig helsehjelp.
I nærmere ett år har Helsetilsynet gransket Sørlandet sykehus og en lege som har feiloperert en rekke pasienter.

Først ved Flekkefjord sykehus. Deretter overførte ledelsen ved sykehuset legen til Kristiansand.

Noen pasienter har blitt uføre, andre pasienter har mistet livet som følge av legens feilbehandling.

Til sammen har så mange som 450 pasienter bedt om en ny vurdering etter å ha blitt operert.

Helsetilsynets konklusjon

Helsetilsynet har gransket hvordan sykehusledelsen har kunnet la dette skje. De lot han fortsette å operere pasienter i Kristiansand.
Dette er konklusjonene i individsaken mot legen:

Legen er uegnet til å utføre yrket. Han mister lisensen. Han har opptrådt klart uforsvarlig.
Konklusjonene i systemsaken mot sykehuset:

Ledelsen ved sykehuset har brutt loven på flere punkter. Både kravet til forsvarlighet, og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!