Havila Capella tilbake i drift i Kystruten etter tingrettsdom

Foto: Havila Kystruten
(Artikkelen er sist oppdatert: mandag, 20 ,jun, 2022 21:06)

Hordaland Tingrett har mandag gitt Havila Kystruten arrest i Havila Capella, og rett til tvangsbruk i en periode inntil 2 år.

—Vi er selvfølgelig veldig glade for denne beslutningen fra Hordaland Tingrett, som gir oss muligheten til å sette Havila Capella tilbake i drift langs norskekysten så snart forsikring av skipet er endelig avklart, sier administrerende direktør Bent Martini.

—Dette er en særdeles viktig avgjørelse for Havila Kystruten, for kystsamfunnet og for alle våre ansatte som gleder seg til å bidra til minnerike opplevelser for våre reisende.

Havila Kystruten følger opp kjennelsen fra Hordaland Tingrett med tanke på å få skipet forsikret, slik at Havila Capella igjen kan settes i normal drift.

— Vi har jobbet med ulike alternativer for å få Havila Capella tilbake i drift, også på politisk nivå, og vi er veldig glade for at vi nå har funnet en løsning som gjør at vi kan drifte skipet om vi får på plass forsikringen, inntil vi har overtatt eierskapet, sier Martini.

Seilingsstart for Havila Capella er enda ikke klar.

Hva er grunnen til at de ikke har kunnet seile?

Havila Capella har vært ute av drift siden 12 april etter at
forsikringsselskapene terminerte skipets Forsikringer.

Havila Capella ble levert fra Tersan verftet i Tyrkia til Havila Kystruten den
3. november 2021 og startet å seile I kystruten mellom Bergen og Kirkenes den
12. desember 2021.

Langtidsfinansieringen av skipet er finansiell leasing hvor lånedokumentasjonen
gir Havila Kystruten alle rettigheter og alt ansvar for drift av skipet som om
skipet var heleid av Havila Kystruten.  Selskapet har en kjøpsrett fra
leasingselskapet to år etter levering og en kjøpsforpliktelse ved utløpet av
kontrakten med Samferdselsdepartementet.

Leasingselskapet er registrert i Hong Kong og er eiet av det Russiske selskapet
GTLK.

Havila Capella er regnskapsmessig ett norsk skip og er skattlegges i Norge.
Skipet er registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og seiler under Norsk
flagg.  Sjøfolkene om bord har norske betingelser for lønn og sosiale
sikkerhetsordninger.

Leasingselskapet GTLK ble 8. april 2022 ført opp på EU’s liste over sanksjonerte
selskaper som følge av Russlands krigføring i Ukraina.  Listeføringen innebærer
at selskapet ble sanksjonert i Norge samtidig med EU.

Til tross for at selskapets forpliktelser knyttet til betjening av gjelden er
upåvirket av om Havila Capella er i drift eller ikke, ble skipets forsikringer
kansellert som følge av sanksjonsbestemmelsene.  Havila Capella har dermed vært
ute av drift siden 12. april 2022.

Havila Kystruten has vært i kontinuerlig dialog med flere departementer i Norge
for å finnen en midlertidig løsning for å kunne operere skipet i ruten langs
kysten som selskapet er forpliktet til i henhold til kontrakt med
Samferdselsdepartementet.  Så lang er det ikke kommet fram til noen løsning.

Selskapet har samtidig hatt pågående samtaler med GTLK for å undersøke
mulighetene for en omforent løsning og avtale som ville gjøre det mulig å
forsikre skipet for risikoen som er iboende ved drift av skipet.

Låneavtalene som er inngått med leasingselskapet og som fastsetter rettigheter
og plikter knyttet til finansieringen er regulert av Engelsk lov.  Selskapet har
ved hjelp av Norske og Engelske advokater nå tatt nødvendige rettslige skritt
for overføring av det formelle eierskapet til Havila Capella gjennom lovlig
innløsning av gjelden til GTLK hvor alle restriksjoner knyttet til sanksjonene
ivaretas på en sikker måte.

Stevning for engelske rett ble tatt ut 15. juni 2022 med krav kjennelse for at
selskapet ikke er i brudd med leieavtalen samtidig som selskapet gis tillatelse
til å innløse gjelden ved innbetaling til en frosset bankkonto som fullt oppgjør
for selskapets forpliktelser overfor GTLK med det resultat at Havila Kystruten
overtar eierskapet til Havila Capella.  Det er ventet avklaring fra Engelsk rett
innen rimelig tid.

Innløsning av selskapets gjeld til GTLK er avhengig av at selskapet lykkes med
den pågående refinansieringen av skipene, både de som er levert fra verftet og
de skipene som er under bygging.

De rettslige skrittene som er tatt inkluderer krav for å sikre selskapets
interesser i skip under bygging ved Tersan verftet.  Selskapet har 16. juni
2022 mottatt kjennelse fra Engelsk rett som fastslår at ingen aktivitet eller
transaksjon kan gjennomføres knyttet til de to skipene uten forutgående
godkjennelse av Havila Kystruten.

En begjæring om midlertidig arrest i og bruksrett til Havila Capella som gjør
det mulig å forsikre skipet i navnet til Havila Kystruten i påvente av at
selskapet kan overta eierskapet, er innlevert til Hordaland Tingrett 16. juni
2022.

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!

Be the first to comment

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.
Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.