«Virusgalskap» i kommuner fører til karantenetiltak som skader landet.

(Sist oppdatert: mandag, 26 ,okt, 2020 16:28)

Denne artikkelen er over to måneder gammel, og kan derfor inneholde utdatert informasjon.


Ett eksemplel på dette er den såkalte søringkarantenen. Ett annet eksempel er nedstenging av alkoholservering i Oslo.

I Nord-Norge kan det virke som at makten har gått til hodet på enkelte politikere, kanskje smittet av Raymond Johansen sørfra. Han fortsetter med en politikk som er mer tuftet på maktbruk enn logikk, ved å stenge ned alkoholservering, men opprettholder matservering. Grunnen skal være at utesteder hadde blitt kontrollert, og det hadde blitt funnet flere brudd på restriksjonene i forhold til spredningen av coronaviruset. Det kan altså synes som at Johansen tror at det er bedre å stå nær hverandre med et pizzastykke i hendene, enn med en øl.

Nå skal det også nevnes at i et intervju med en av utestedseierene som ble vist på NRK, har INGEN av utestedene intervjuobjektet kjente til hatt kontroll. På bakgrunn av dette er det derfor lov å stille seg spørsmål ved om Raymond Johansens byråd i Oslo i det hele tatt har hatt et fornuftig grunnlag for å innføre skjenkestoppen, som vil føre til at mange mister jobben.

Lørdag tok jusprofessor Hans Petter Graver et kraftig oppgjør med de kommunale restriksjonene, som han karakteriserer som ulovlig frihetsberøvelse. I en kronikk publisert hos Rett24 utdyper han i dag kritikken, og skriver at kommunene risikerer å bli erstatningsansvarlige overfor bedrifter og personer som går på økonomiske tap på grunn av restriksjonene.

Tilbake til Nord-Norge. Der har mange kommuner altså innført en 14 dagers karantene for alle som kommer sør for Dovre. Dette er i seg selv noe som flere jurister mener er ulovlig, i beste fall i grenseland, og Justisminister Monica Mæland har på bakgrunn av dette og ett ønske om å bevare flest mulig arbeidsplasser også etter pandemien, gitt politiet beskjed om å ikke prioritere de kommunale coronarestriksjonene.

Ordfører i Tromsø

En av de som har innført en slik søringkarantene er Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap).

– Vi forholder oss fortsatt til de samme vedtakene og har tillit til at folk i landsdelen følger rådene, enten det er innført lokalt eller sentralt, tilføyer Wilhelmsen.

Wilhelmsen (Ap) i Tromsø har gitt klar beskjed om at søringkarantenen og andre restriksjoner blir opprettholdt uavhengig av hva justisministeren måtte si .

 

Riksadvokaten har sendt ut følgende retningslinjer:

«Det må nøye vurderes hvilke brudd det skal reageres strafferettslig mot, og påtalemyndigheten skal som hovedregel alltid konsulteres før politiet inngir anmeldelse for brudd.

Dersom det vurderes å etablere straffesaker basert på lokale forskrifter skal regional statsadvokat konsulteres.

Riksadvokaten minner i så måte om påtalemyndighetens selvstendige rolle og ansvar for å vurdere hjemmelsgrunnlaget,» 

 

Verstingen må kunne sies å være Vardø kommune. Der har de med MDG Ordføreren i spissen, innført en karantene på 14 dager for alle som krysser kommunegrensen.

 

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!