Det ble enighet i kommuneoppgjøret, men det er likevel fare for lærer-streik om 14 dager.

Illustrasjonsfoto
(Artikkelen er sist oppdatert: tirsdag, 24 ,mai, 2022 13:59)

Skissen slår veldig ulikt ut for Unios medlemsorganisasjoner, sier forhandlingsleder Steffen Handal i en pressemelding.

Oppgjøret landet på en ramme på 3,84 prosent. Dette er summen av tillegg, overheng og anslått lønnsglidning.

Handal mener det ikke slår godt nok ut for lærerne.

Den skissen som ble fremlagt var akseptabel for andre Unio-forbund. Jeg har respekt for at andre av Unios medlemsorganisasjoner har valgt å akseptere. Samtidig må jeg konstatere at KS aktivt presser fram en unødvendig konflikt med lærerne, sier Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune i pressemeldingen.

Handal sier Utdanningsforbundet formelt har stemt blankt til løsningen. Dermed forhindrer man en storstreik nå.

Spillereglene er slik at dersom Utdanningsforbundet hadde stemt nei, ville det medført at alle medlemsorganisasjonene i Unio måtte gå ut i streik nå, sier han.

Han mener imidlertid det er svært sannsynlig at sentralstyret i Utdanningsforbundet vil si nei til resultatet av meklingen.

Når og hvor en eventuell lærerstreik gjennomført av Utdanningsforbundet vil komme, vil bli bestemt senere, skriver Unio i pressemeldingen.

Norsk Lektorlag sagt nei.

Forslaget fra mekleren gir ikke tilstrekkelig reallønnsvekst, og etterslepet er for stort, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag, i en pressemelding.

Dermed er det fortsatt fare for streik for Lektorlagets medlemmer.

Vårt sentralstyre skal i samråd med fylkeslederne ta stilling til riksmeklerens forslag, sier Nyhuus videre.

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!