NRK-dokumentaren om Guds menighet sjokkerer og opprører politikere. Hva er det med denne menigheten?

(Artikkelen er sist oppdatert: lørdag, 9 ,jan, 2021 01:00)

Denne artikkelen er over to måneder gammel, og kan derfor inneholde utdatert informasjon.


Stortingspolitikere krever at utdanningsminister Guri Melby handler etter NRK Brennpunkts dokumentar om privatskolene til Guds Menighet i Lofoten. Hva er egentlig Guds menighet? Er det ett normalt kirkesamfunn, en sekt, eller en menighet med uortodoks tro?

Det viktigste er ikke hvorvidt et trossamfunn kan klassifiseres som en sekt eller ei, men om det er sunt.

Hvis ett trossamfunn har noen av disse kjennetegnene, så bør varselbjellene dine ringe:

 • Trossamfunnet ser på seg selv som en elite, de er de utvalgte
 • De har et sort/ hvitt verdensbilde. Enten er du 100% med, eller så er du utenfor.
 • Kritikk er forbudt. Utestengelse kan vente de som stiller kritiske spørsmål.
 • Individet forsvinner. Du er bare verdt noe som medlem av gruppen.
 • Alt som er bra finnes innenfor. Alt som er ondt finnes utenfor.
 • Autoritær leder eller ledergruppe som gir seg selv en slags gudestatus. Å si imot ham eller dem, blir som å si imot Gud.

Hva så med Guds Menighet? Vi skal se på det fra begynnelsen. Hvordan oppsto denne nå omtalte menigheten?

Guds menighet er et såkalt kristent trossamfunn grunnlagt i 1883 i USA av Aanen Reinertsen (1852–1891). Trossamfunnet ble senere etablert i Norge nærmere bestemt i 1887 da Reinertsen flyttet tilbake til Norge fra USA. Trossamfunnet har i dag to menigheter, en i Vikten i Flakstad kommune og en i Ørsnes i Vågan kommune.

Hvem var så denne Aanen Reinertsen? Han ble født 25. mai 1852 på gården Osestadstrand i Sør-Audnedal ved Mandal. Han var sønn av gårdbrukerne Reinert Aanensen og Gurine Olsdatter.

Reinertsen var den eldste av ti barn, og så mange som tre av hans søsken skal etter hvert ha blitt rammet av alvorlig sinnssykdom.

Den 27. januar 1883 fikk han en voldsom åpenbaring om å være Guds spesielle utsending og gjenopprette den sanne kirke. Han identifiserte seg med flere engleskikkelser i Johannes Åpenbaring.

Mente han var Jesus

Reinertsen mente at han selv var den gjenfødte Jesus, og Tusenårsriket med ham. Bare medlemmer av “Drengens Samfund” kunne forvente å bli frelst. Reinertsen påstod at prestene forkynte “Antikrists lærdommer”. Hans kall var å gjenreise Guds kirke til den renhet den hadde i apostlenes dager.

I 1883 grunnla han altså det kristne trossamfunnet Guds Menighet.

Menigheten skapte uro da den etablerte seg i Arendal i 1887, hovedsakelig på grunn av kritikken som ble rettet mot mot daværende kirke.

I juni 1887 kom han tilbake til Norge, startet først opp i Kragerø, men dro snart til Larvik, hvor han kjøpte og bosatte seg på gården Bellevue. Her fortsatte han sitt arbeid med Guds Menighet, men snart fikk problemer med myndighetene. Flere nummer av bladet Domsbasunen ble beslaglagt, og sak anlagt mot ham.

Tvangsinnlagt

Det endte med at han ble tvangsinnlagt på Gaustad asyl fra 12. juli til 15. november 1888 for observasjon. Han fortalte selv i bladet Tempelsvøben at han fikk diagnosen “monomania”. Etter Gaustad-oppholdet flyttet Reinertsen og menigheten til Arendal, der det fantes flere dissentersamfunn fra før.

Guds Menighet kjøpte et hus i Vestre gate, like nedenfor Bedehuset, og ble kjent som “domsbasunistene”. Huset var i tre etasjer og oppført i mur. I dette huset flyttet de ivrigste medlemmene – 7 kvinner, 6 barn og 4 menn – inn sammen med Reinertsen. Som de aller første kristne skulle de dele alt. Flere hadde forlatt sine ektemenn og tatt barna med seg. I huset installerte de et trykkeri, som ble brukt til å utgi menighetens publikasjoner: TempelsvøbenStridsmanden m.fl., visstnok finansiert av tilhengere i USA.

Seksuell utnyttelse og segresjon

Gifte menn og kvinner ble holdt strengt atskilt og fikk ikke lov å snakke sammen. Reinertsen derimot skal ha hatt seksuelt samkvem med kvinnene, og skal ha hevdet at Gud tvang ham til å gjøre dette som han selv gruet seg sterkt for.

Reinersen hevdet å ha mottatt et guddommelig budskap om at han skulle få 60 hustruer og en del jomfruer. Det ble også påstått at Reinertsen sendte de mannlige tilhengerne til USA for å tjene penger, mens koner og barn flyttet inn i menighetens hus i Vestre gate.

Ryktene gikk, og våren 1890 kunne Vestlandske Tidende melde at han var blitt innlagt på Eg asyl “for at hans mentale Tilstand, der er noget tvivlsom, kan blive nærmere undersøgt“. Her fikk han diagnosen “monomania religiosa” som betyr noe sånt som “religiøs forskruddhet”, men ble regnet som strafferettslig ansvarlig. Det kunne derfor reises tiltale mot ham.

En av kvinnene som levde sammen med Reinertsen, hadde brutt ut av menigheten, og fikk siden følge av flere.

Reinertsen tvang gift kvinne til “ekteskapelig samkvem” mens hun ble nektet det samme med sin ektemann.

Reinertsen skulle ha beordret kvinnens ektemann til å la sin kone leve sammen med Reinertsen som om de var gifte folk. Reinertsens grep på menigheten var så sterk at at de hadde gått med på dette.

Først da de oppdaget at Reinertsen også hadde affærer gående med de andre kvinnene, reagerte de.

Hans gamle venn Johan Ager var begynt å tvile på «Drengebarnet», siden profetiene slo feil. Sammen med et par andre i menigheten meldte han Reinertsen til politiet for usedelighet.

I avhør av Gustav Dahlstrøm fremkom at han i tre år hadde vært medlem av menigheten og respektert forbudet mot samliv med sin kone. Han hadde vært ukjent med at Reinertsen i den tiden hadde levd sammen med henne, og strengt forbudt henne å fortelle det til noen, da ellers jorden ville revne og oppsluke henne.

Også Johan Ager hadde fått beskjed om å holde seg unna sin kone Severine, da Reinertsen regnet deres ekteskap som “hor”. Deretter hadde Severine fått to barn med Reinertsen, men det ene døde.

Svevende sakser og kjønnsbarbering som hellig dåp

Reinertsen hadde også i et syn sett en saks svevende i luften; dette synet skal han ha tolket han dithen at menighetens kvinner skulle klippe bort kjønnshåret sitt, siden dette var urent. Også i Larvik var slik klipping foretatt av seks kvinner rundt et badekar, hvoretter Reinersen, også han naken, hadde vasket dem og kalt dette den hellige dåp.

I avhør innrømmet mange av kvinnene å ha hatt kjønnslig omgang med Reinertsen. Han ble anklaget både for sedelighetsforbrytelser og barnemishandling. Reinertsen døde før det ble reist straffesak. 

Etter Reinertsens død ble virksomheten videreført av Amund Waag i Kragerø og deretter av Olaf Melby. Menigheten etablerte seg på denne tiden flere steder i Norge, og i Aalborg i Danmark.

Det er altså denne mannen, som grunnla menigheten. Menigheten som selv i dag ser på ham som sin åndelige leder og læremester.

Blir denne lærdommen videreformidlet til barna i skolene i Lofoten? Blir den det, er det alvorlig grunn til bekymring.

“Vi finner ikke grunnlag for å åpne undersøkelse på samtlige barn på grunnlag av en så pass generell bekymring.”

BARNEVERNET I VÅGAN

Etablering i Lofoten

Menighetens etablering i Nord-Norge er kjent fra 1897, og i 1900 er det 119 medlemmer i menigheten i Flakstad. Melby reiste til USA i 1915 og drev virksomheten derfra.

Gjennom Richard Johansen fra Vikten i Flakstad fikk menigheten fotfeste i Lofoten. Menigheten ble etablert på Ørsnes i 1926.

Melby oppfordret etter hvert medlemmene i USA om å flytte til Lofoten. Johansen var leder av virksomheten til 1971, deretter ble ledelsen overført til Johansens svigersønn Idar Stokvik. I 1996 overtok Idar Stokviks nevø Rainer Stokvik.

Etikken i trossamfunnet baserte seg i begynnelsen på nøysomhet og fokus på åndelige og evige verdier, og i mindre grad på materielle verdier. Dette har endret seg med samfunnsutviklingen generelt. De pietistiske trekkene er ikke lenger like tydelige som de var tidligere. Medlemmene deltar i mindre grad i begivenheter i samfunnet som idrett, 17. mai-feiring eller politikk.

Det er dette kirkesamfunnet som nå driver privatskoler både i Ørsnes og Vikten, og har mottatt 184 millioner kroner i statsstøtte for.

Selv om menigheten omtales som et kirkesamfunn samarbeider den ikke med andre menigheter eller trossamfunn. Vikten skole ble opprettet i 1992 og skolen på Ørsnes i 1998.

Menigheten isolerer barna på skolen

Å sende barna på Satans skole er å hjelpe Satan til å oppfostre barn til seg, – til Satan.” Dette er ordlyden i ett brev NRK har offentliggjort. Brevet er sendt av skolen til alle foreldrene med skolepliktig alder i det lille trossamfunnet Guds Menighet i bygda Ørsnes i Lofoten.

I brevet siteres Aanen Reinertsen, mannen som grunnla menigheten etter å ha fått en “åpenbaring fra himmelen”i 1883. Den samme mannen som ble tvangsinnlagt på Gaustad asyl fra 12. juli til 15. november 1888,og ble anklaget både for sedelighetsforbrytelser og barnemishandling og altså grunnleggeren av Guds Menighet.

Reinertsen er ikke nådig: Den offentlige skolen i Norge er “Satans skole”. I brevet som siterer ham, blir foreldrene advart: “Å sende barna på babelske skoler er ensbetydende med å bli utvist fra menigheten.”

Menigheten hadde satt frem krav til den offentlige skolen som ble etterkommet. dermed fikk menighetens barn unntak fra flere fag og aktiviteter på skolen i Ørsnes. som førte til at barna i menigheten ble utestengt fra Kristendomsundervisningen, skolekonserter og dans, prevensjon- og seksualundervisningen, juleforberedelser og klasseturer. Etter hvert som menigheten fikk lov til å starte egne skoler, forteller elever om at boksider som f.eks hadde med forplantning og seksualundervisning var limt sammen av skolens ledelse.

Vi fra menigheten ble isolert vekk fra andre barn. Jeg tålte ikke det som barn og led mye i 8-12-års alderen“, sier Roger Strand, som trakk seg ut av Guds Menighet i voksen alder i 2011.

Jeg skjønner ikke at det er lov med privatskolene til Guds Menighet“, sier Susann Sandholm som er født og oppvokst i trossamfunnet, men trakk seg ut i 2004. Hun bor fremdeles i Ørsnes. Barna hennes gikk på privatskolen til Guds Menighet i flere år etter at hun trakk seg ut, noe hun angrer på i dag.

Jeg trodde det var en god idé, men jeg forstod ikke hvor indoktrinert jeg var før jeg kom meg ut av miljøet og fikk det hele litt på avstand“, sier hun til NRK Brennpunkt, og tilføyer: “Barna i menigheten er ofte skoleflinke, men sosialt inkompetente på grunn av privatskolen og isolasjonen det medfører“, som sammenligner skolen med såkalte Koranskoler.

Bekymringsmelding

I 2019 slo Barne- ungdom og familiedirektoratet (Bufdir) alarm om forholdene ved skolene til Guds Menighet.

Grunnlaget for bekymringsmeldingen  var blant annet at disse barna og ungdommene isoleres for omverden uten mulighet til å ta egne valg om venner, kjærester, utdanning, eller fritidsaktiviteter. Og det handlet trusler og en dommedagslære, i følge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Ifølge bekymringsmeldingen fra Bufdir kunne opplysningene de hadde fått være brudd på følgende lover:

 • Grunnlovens paragraf om barns rett til å bli hørt, barnets beste og barns rett til vern om sin personlige integritet.
 • Straffeloven paragrafer om tvang og grov tvang, grov frihetsberøvelse, trusler og grove trusler, kroppskrenkelse og grov kroppskrenkelse, mishandling i nære relasjoner og grov mishandling i nære relasjoner.
 • Barnelovens paragrafer om foreldreansvaret, retten for barn til å være med på avgjørelser og barns rett til å melde seg ut av foreninger.
 • Barnekonvensjonen artikler om diskriminering og barnets beste, retten til å bli hørt, ytringsfrihet, tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet, beskyttelse fra vold, utdanning og rett til fritidsaktiviteter.
 • Opplæringsloven

Etableringen av privatskolene var i sin tid omstridt, og er nå altså igjen svært omstridt etter at NRK Brennpunkt kunne fortelle om svært kritikkverdige forhold rundt menigheten og deres drift av privatskoler.

“Det er uakseptabelt at barns rettigheter etter grunnloven og barnekonvensjonen blir brutt av kristne privatskoler…… Hvis det foregår negativ sosial kontroll, isolering og psykisk vold mot barna må skolen miste tillatelsen sin umiddelbart”.

stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV)

Guds Menighet med snaut 500 medlemmer har siden 1990-tallet hatt sine egne privatskoler for barna i deres menigheter i Vikten og Ørsnes. I perioden begge skolene har vært i drift, har de mottatt 184 millioner kroner i statsstøtte.

Tilsvar

Rektor ved privatskolen i Ørsnes, Kjell-Viktor Kristiansen, svarer slik på vegne av de to skolene på opplysningene som kommer frem i NRK Brennpunkt. Han kjenner seg ikke igjen i påstandene som kommer fram i bekymringsmeldingen fra Bufdir.

“Trusler er ikke en del av livet i Guds Menighet. Det er absurd å drive en skole etter lovverket, og bli så til de grader tygd på. Vi har alle papirer og jobber knallhardt etter lover og regler”, sier Kristiansen, og tilføyer:

“Vi har elever som ikke er i menigheten og ansatte som ikke er i menigheten. Vi samarbeider med BUP, PPT, barnevernet, hele pakken.

Det er en del ting av fyll og fest og diskoteker som vi ikke sender ungene våre på, men det er en stor forskjell der fra å være isolert. De treffer andre barn, vi har arrangementer på skolen, de er med på andre ting. De er med på idretter som foreldrene mener er greit.

– Jeg tror det er masse gammelt oppgulp som ligger her” sier Kristiansen.

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!