Regjeringens nye krisepakke lagt frem

(Sist oppdatert: mandag, 6 ,des, 2021 14:25)

Denne artikkelen er over to måneder gammel, og kan derfor inneholde utdatert informasjon.


Krisepakken som regjeringen foreslår i dag, er på over 16 milliarder kroner. Pengene skal blant annet gå til kommuner og bedrifter som er særlig hardt rammet på grunn av pandemien, samt studenter og flybransjen.

Coronakrisepakken må godkjennes av Stortinget før den kan settes ut i livet.

Dette er tiltakene:

 • Regjeringa foreslår å sette av 1,5 mrd. kroner til eventuell statlig deltakelse i et evigvarende lån (hybridlån) til Norwegian Air Shuttle ASA
 • Målrettede tiltak på rundt 1 mrd. kroner for studenter for å motvirke frafall og forsinkelser i studiene
 • Kompensasjonstiltak forlenges ut juni
 • Avinor får 2,75 milliarder kroner for første halvår 2021
 • 500 millioner kroner skal gå direkte til kommuner som har fått store utgifter
 • 500 millioner skal kommunene gi videre til lokale bedrifter i spesielt hardt rammede bransjer. Dette gjelder særlig de som faller utenfor de vanlige støtteordningene.
 • Regjeringen foreslår å ta en større del av bedriftenes kostnader ved å heve taket i kompensasjonsordningen fra 80 til minst 85 prosent av faste kostnader.
 • 1 milliard til forsterket innsats overfor langtidsledige om permitterte
 • 1 milliard til å forlenge omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringen fra til 30. juni
 • 500 millioner til innovasjon Norge
 • 260 millioner kroner til videreføring av støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer til 30. juni
 • Forlenger regler for sykepenger ved koronarelatert fravær til 30. juni
 • 650 millioner kroner til å forlenge stimulerings- og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett fram til 1. september
 • 500 millioner til sommerskolen
 • Karantenehotellordningen utvides ut juni.

Flertallet i Stortinget vil videreføre forsterket permitteringsordning og den forhøyede dagpengesatsen fram til 1. oktober, og ikke til 1. juli slik regjeringen ønsker.

Opposisjonen er også enige om å forlenge kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter fram til 1. juli.

Inntektssikringen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges til 1. oktober.

Studentene får 1 milliard kroner i ekstra stipend.

Solberg og regjeringen har varslet at en ny krisepakke vil være på plass 29. januar. Dette mente opposisjonen var for sent.

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har hatt flere møter i løpet av helgen og mandag, for å komme fram til felles forslag om endringer i forhold til regjeringens krisepakker. Mandag kveld la de fram en liste med punkter som de legger fram i debatten i Stortinget i dag.

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!