Konklusjon: Erosjon i Tistilbekken hovedårsak til Gjerdrum-skredet

(Artikkelen er sist oppdatert: onsdag, 29 ,sep, 2021 13:56)

Denne artikkelen er over to måneder gammel, og kan derfor inneholde utdatert informasjon.


Erosjon i Tistilbekken, som renner gjennom det som fortsatt er et rasområde, forverret allerede dårlig stabilitet i skråningen nedenfor boligfeltet på Ask i Gjerdrum. Erosjonen i bekken kan ikke kun forklares med naturlige forhold, skriver utvalget i en rapport. Utvalget har ikke tatt stilling til ett eventuelt skyldspørsmål.

 

“Utvalget konkluderer med at skredet startet med en eller flere utsklidninger nede ved Tistilbekken. Nøyaktig hvor og hvor mange er vanskelig å fastslå”

Utvalgsleder Inge Ryan til NRK

“Dersom Tistilbekken tidsnok hadde blitt erosjonssikret fra samløpet ned til golfdammen sørøst for Holmen, ville sannsynligvis ikke skredet gått”, skriver utvalget, som også støtter sine konklusjoner på vitneobservasjoner, fysiske spor, undersøkelser og beregninger. Disse bekrefter at skredet startet i skråningen Holmen og Tistilbekken. Skråningen hadde dårlig stabilitet og store mengder kvikkleire,

3FM Norge var på Ask i Gjerdrum 7 måneder etter katastrofen, og slik så det ut da:

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2021 Jarle F Reiss

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!