Mikhail Gorbatsjov (Михаил Сергеевич Горбачёв) er død.

(Artikkelen er sist oppdatert: tirsdag, 30 ,aug, 2022 23:39)

Mikhail Gorbatsjov døde i Moskva i dag.

Mikhail Sergejevitsj Gorbatsjov ble født 2. mars 1931 i Privolnoje i Stavropol kraj, i det nordlige Kaukasus og ble født inn i en russisk-ukrainsk familie. Som barn opplevde han hungersnøden i Sovjetunionen. Begge bestefedrene hans ble arrestert etter falske anklager i 1930-tallet. Bestefaren hans på farssiden ble sendt i eksil til Sibir.

Han studerte jus ved Statsuniversitetet i Moskva, der han ble uteksaminert i 1955.

Han giftet seg med Raisa Titorenko i 1956. Paret vendte tilbake til Stavropol-regionen, der Gorbatsjov nådde til topps i det lokale kommunistpartiet.

12/7/1988 President Ronald Reagan og visepresident George H. W. Bush møter den sovjetiske generalsekretæren Mikhail Gorbatsjov på Governor’s Island i New York

I 1970 ble han partiformann i den nordkaukasiske region og fikk medlemskap i Det øverste sovjet. Deretter ble han landbrukssekretær. I 1971 ble han valgt inn som medlem av kommunistpartiets sentralkomite og i 1978 ble han valgt til sekretær i sentralkomiteen. På denne tiden flyttet han til Moskva.

I 1980 ble han medlem av politbyrået. I den egenskap fikk Gorbatsjov det fulle ansvar for landets økonomi. Etter at først Jurij Andropov og deretter Konstantin Tsjernenko døde i henholdsvis 1984 og 1985, ble Gorbatsjov utnevnt til partiets generalsekretær. Han innledet nesten omgående et omfattende politisk og økonomisk reformprogram under parolene «glasnost» (åpenhet) og «perestrojka» (omstrukturering). Hensikten var å reformere systemet, men det skulle bevares, ikke brytes ned. Systemet var i seg selv godt nok, men det skulle akselereres, og arbeidsdisiplinen skulle forbedres.

President Reagan og Generalsekretær Gorbatsjov signerer INF-traktaten i østrommet i Det hvite hus.

Gorbatsjov var 54 år da han kom til makten. Han hadde nye ideer om hvordan Sovjetunionens økonomi skulle reddes fra strukturproblemene den hadde. I motsetning til sine forgjengere hadde Gorbatsjov en energisk og fargerik karisma. Han talte direkte til folket og hørte på deres kommentarer og kritikk. Han elsket å improvisere og forstod å utnytte TV-mediet på en effektiv måte. Han besøkte fabrikker og arbeidsplasser og fikk på denne måten redusert avstanden til folket. Han mestret alle politikkens fasetter, og med sin populistiske sans var han revolusjonerende i sovjetisk sammenheng.

Han ble den siste statslederen i Sovjetunionen fra 1985 til 1991. Han styrte som generalsekretær i sentralkomitéen i Sovjetunionens kommunistiske parti fra 1985 til mars 1990 og deretter som Sovjetunionens president fra mars 1990 til desember 1991. Gjennom sin politikk med perestrojka og glasnost bidro han til Sovjetunionens sammenbrudd og dermed avslutningen av den kalde krigen. Gorbatsjov fikk Nobels fredspris i 1990 for sin viktige rolle i omveltningene i østblokken. Mange ser på Gorbatsjov som mannen som reddet Russland fra parti-kommunismens klør uten noe å ønske om å rasere kommunismen. Det var Kommunist-eliten og deres maktarroganse han ville til livs.

Vi lyser fred over hans minne.

Noen av reaksjonene

“Mikhail Gorbatsjov endret verden. Han åpnet mulighetene for avspenning og en helt ny verdensorden. Vi må fortsette arbeidet for en verden preget mer av konstruktivt samarbeid enn av motsetninger og konflikt”

Utenriksminister Anniken Huitfeldt

“Mikhail Gorbatsjov bidro til en mer integrert verden og et bedre forhold mellom øst og vest”

Høyreleder Erna Solberg

“Mikhail Gorbachev was a trusted and respected leader. He played a crucial role to end the Cold War and bring down the Iron Curtain. It opened the way for a free Europe. This legacy is one we will not forget. R.I.P Mikhail Gorbachev”

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen

I’m saddened to hear of the death of Gorbachev. I always admired the courage & integrity he showed in bringing the Cold War to a peaceful conclusion. In a time of Putin’s aggression in Ukraine, his tireless commitment to opening up Soviet society remains an example to us all.”

Boris Johnson

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!