Midlertidig seier for naturen etter dom i Oslo Tingrett

Torsdag morgen kom Oslo tingrett med en kjennelse som naturelskende mennesker kan glede seg over. Kjennelsen  forbyr igangsettelse av lisensjakt i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

Staten har altså planlagt uttak av individer innenfor en sone som politikerene selv har vedtatt for å beskytte en utrydningstruet art. Nå risikerte man at 25 ulver kunne blitt skutt innenfor ulvesonen. Siden poenget med sonen er at ulven skal ha beskyttelse virker jo vedtaket i departementet noe snodig. Uttak i denne sonen vil slik de fleste ser det, kreve en særlig grunn for å kunne ta dem ut.

Tingretten sier i sin kjennelse at de inntil videre har “besluttet å stanse jakten – med den rettslige konsekvens at staten og underordnede etater med jaktmannskap midlertidig forbys å igangsette ulvejakten inntil annerledes avgjørelse måtte bli fastsatt gjennom rettsapparatet.”

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), tar kjennelsen til etterretning.

Kravet om stans i jakten ble fremsatt av dyrevernsorganisasjonene NOAH, Foreningen Våre Rovdyr og WWF, som mente at vedtaket fra staten er ulovlig.

En veldig bra kjennelse

Karoline Andaur, generalsekretær i Verdens naturfond

I ett intervju med NRK sier generalsekretær i Verdens naturfond (WWF), Karoline Andaur, at dette er “En veldig bra kjennelse”.

Hun legger også til at “Det er staten sitt ansvar å fatte vedtak. Men tidligere i år sa tingretten at et lignende vedtak gjort i 2019 var nettopp ulovlig”.

Faglig leder i NOAH, Siri Martinsen
Foto: Bente Isefjær / NOA

Faglig leder i NOAH, Siri Martinsen er glad for beslutningen.

– Det er svært viktig å merke seg at flertallet i områdene med ulv setter pris på ulven, og mange i lokalbefolkningen opplever en stor sorg over at kritisk truede dyr skytes ned innenfor det området de skulle være beskyttet.

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!