Legen Jerlan Omarchanov, som feilopererte i Flekkefjord er frifunnet i Agder tingrett.

Flekkefjord sykehusFOTO: Jarle Vines
(Artikkelen er sist oppdatert: onsdag, 31 ,aug, 2022 12:53)

Dommen falt med dissens. Noe som betyr at dommerne ikke var enige. Det var de to meddommerne i saken som mente at Jerlan Omarchanov måtte frifinnes, mens Rettens administrator, Dommerfullmektig Clara Chang mente det var bevist at han hadde opptrådt grovt uaktsomt, mens de to meddommerne altså mente det ikke var bevist.

I dommen heter det at Lege Jerlan Omarchanov er frifunnet fordi rammene rundt han på Sørlandet sykehus var for dårlige. Pasienten som ble feiloperert sier i en uttalelse til NRK at det føles som, “– Et slag i ansiktet.”.

Legen, som ikke var utdannet ortoped, har likevel foretatt ortopediske operasjoner, med den følge at titalls pasienter ble feiloperert. Da saken kom opp var det bare én sak som var ikke foreldet, og som kunne behandles i rettsystemet.

Jerlan Omarchanov har vært involvert i en rekke feiloperasjoner på Sørlandet.

Hittil har rundt 60 pasienter fått innvilget erstatning, og 160 pasienter har klaget til Norsk pasientskadeerstatning. Jerlan Omarchanov er  fratatt autorisasjonen som lege.

Aktor Hans Olav Røyr ba under rettsforhandlingene om at legen straffes med fengsel i 18 dager, mens Forsvarer Carl Henning Leknesund ba om frifinnelse.

Jerlan Omarchanov var tiltalt for brudd på helsepersonelloven etter en feiloperasjon i Kristiansand i 2019, men er nå frifunnet i Agder tingrett, men Sørlandet sykehus får sterk kritikk i dommen..

Politiadvokat Hans Olav Røyr sier de ennå ikke har tatt stilling til om de vil anke dommen.

“Agder politidistrikt tar dommen fra tingretten til etterretning”, sier han.

 

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!