NRK-dokumentaren om Guds menighet sjokkerer og opprører politikere. Hva er det med denne menigheten?

Denne artikkelen er over to måneder gammel, og kan derfor inneholde utdatert informasjon.


Sist oppdatert lørdag, 9 ,jan, 2021 01:00 av Redaksjonen

Stortingspolitikere krever at utdanningsminister Guri Melby handler etter NRK Brennpunkts dokumentar om privatskolene til Guds Menighet i Lofoten. Hva er egentlig Guds menighet? Er det ett normalt kirkesamfunn, en sekt, eller en menighet med uortodoks tro?

Det viktigste er ikke hvorvidt et trossamfunn kan klassifiseres som en sekt eller ei, men om det er sunt.

Hvis ett trossamfunn har noen av disse kjennetegnene, så bør varselbjellene dine ringe:

 • Trossamfunnet ser på seg selv som en elite, de er de utvalgte
 • De har et sort/ hvitt verdensbilde. Enten er du 100% med, eller så er du utenfor.
 • Kritikk er forbudt. Utestengelse kan vente de som stiller kritiske spørsmål.
 • Individet forsvinner. Du er bare verdt noe som medlem av gruppen.
 • Alt som er bra finnes innenfor. Alt som er ondt finnes utenfor.
 • Autoritær leder eller ledergruppe som gir seg selv en slags gudestatus. Å si imot ham eller dem, blir som å si imot Gud.

Hva så med Guds Menighet? Vi skal se på det fra begynnelsen. Hvordan oppsto denne nå omtalte menigheten?

Guds menighet er et såkalt kristent trossamfunn grunnlagt i 1883 i USA av Aanen Reinertsen (1852–1891). Trossamfunnet ble senere etablert i Norge nærmere bestemt i 1887 da Reinertsen flyttet tilbake til Norge fra USA. Trossamfunnet har i dag to menigheter, en i Vikten i Flakstad kommune og en i Ørsnes i Vågan kommune.

Hvem var så denne Aanen Reinertsen? Han ble født 25. mai 1852 på gården Osestadstrand i Sør-Audnedal ved Mandal. Han var sønn av gårdbrukerne Reinert Aanensen og Gurine Olsdatter.

Reinertsen var den eldste av ti barn, og så mange som tre av hans søsken skal etter hvert ha blitt rammet av alvorlig sinnssykdom.

Den 27. januar 1883 fikk han en voldsom åpenbaring om å være Guds spesielle utsending og gjenopprette den sanne kirke. Han identifiserte seg med flere engleskikkelser i Johannes Åpenbaring.

Mente han var Jesus

Reinertsen mente at han selv var den gjenfødte Jesus, og Tusenårsriket med ham. Bare medlemmer av «Drengens Samfund» kunne forvente å bli frelst. Reinertsen påstod at prestene forkynte «Antikrists lærdommer». Hans kall var å gjenreise Guds kirke til den renhet den hadde i apostlenes dager.

I 1883 grunnla han altså det kristne trossamfunnet Guds Menighet.

Menigheten skapte uro da den etablerte seg i Arendal i 1887, hovedsakelig på grunn av kritikken som ble rettet mot mot daværende kirke.

I juni 1887 kom han tilbake til Norge, startet først opp i Kragerø, men dro snart til Larvik, hvor han kjøpte og bosatte seg på gården Bellevue. Her fortsatte han sitt arbeid med Guds Menighet, men snart fikk problemer med myndighetene. Flere nummer av bladet Domsbasunen ble beslaglagt, og sak anlagt mot ham.

Tvangsinnlagt

Det endte med at han ble tvangsinnlagt på Gaustad asyl fra 12. juli til 15. november 1888 for observasjon. Han fortalte selv i bladet Tempelsvøben at han fikk diagnosen «monomania». Etter Gaustad-oppholdet flyttet Reinertsen og menigheten til Arendal, der det fantes flere dissentersamfunn fra før.

Guds Menighet kjøpte et hus i Vestre gate, like nedenfor Bedehuset, og ble kjent som «domsbasunistene». Huset var i tre etasjer og oppført i mur. I dette huset flyttet de ivrigste medlemmene – 7 kvinner, 6 barn og 4 menn – inn sammen med Reinertsen. Som de aller første kristne skulle de dele alt. Flere hadde forlatt sine ektemenn og tatt barna med seg. I huset installerte de et trykkeri, som ble brukt til å utgi menighetens publikasjoner: TempelsvøbenStridsmanden m.fl., visstnok finansiert av tilhengere i USA.

Seksuell utnyttelse og segresjon

Gifte menn og kvinner ble holdt strengt atskilt og fikk ikke lov å snakke sammen. Reinertsen derimot skal ha hatt seksuelt samkvem med kvinnene, og skal ha hevdet at Gud tvang ham til å gjøre dette som han selv gruet seg sterkt for.

Reinersen hevdet å ha mottatt et guddommelig budskap om at han skulle få 60 hustruer og en del jomfruer. Det ble også påstått at Reinertsen sendte de mannlige tilhengerne til USA for å tjene penger, mens koner og barn flyttet inn i menighetens hus i Vestre gate.

Ryktene gikk, og våren 1890 kunne Vestlandske Tidende melde at han var blitt innlagt på Eg asyl «for at hans mentale Tilstand, der er noget tvivlsom, kan blive nærmere undersøgt«. Her fikk han diagnosen «monomania religiosa» som betyr noe sånt som «religiøs forskruddhet», men ble regnet som strafferettslig ansvarlig. Det kunne derfor reises tiltale mot ham.

En av kvinnene som levde sammen med Reinertsen, hadde brutt ut av menigheten, og fikk siden følge av flere.

Reinertsen tvang gift kvinne til «ekteskapelig samkvem» mens hun ble nektet det samme med sin ektemann.

Reinertsen skulle ha beordret kvinnens ektemann til å la sin kone leve sammen med Reinertsen som om de var gifte folk. Reinertsens grep på menigheten var så sterk at at de hadde gått med på dette.

Først da de oppdaget at Reinertsen også hadde affærer gående med de andre kvinnene, reagerte de.

Hans gamle venn Johan Ager var begynt å tvile på «Drengebarnet», siden profetiene slo feil. Sammen med et par andre i menigheten meldte han Reinertsen til politiet for usedelighet.

I avhør av Gustav Dahlstrøm fremkom at han i tre år hadde vært medlem av menigheten og respektert forbudet mot samliv med sin kone. Han hadde vært ukjent med at Reinertsen i den tiden hadde levd sammen med henne, og strengt forbudt henne å fortelle det til noen, da ellers jorden ville revne og oppsluke henne.

Også Johan Ager hadde fått beskjed om å holde seg unna sin kone Severine, da Reinertsen regnet deres ekteskap som «hor». Deretter hadde Severine fått to barn med Reinertsen, men det ene døde.

Svevende sakser og kjønnsbarbering som hellig dåp

Reinertsen hadde også i et syn sett en saks svevende i luften; dette synet skal han ha tolket han dithen at menighetens kvinner skulle klippe bort kjønnshåret sitt, siden dette var urent. Også i Larvik var slik klipping foretatt av seks kvinner rundt et badekar, hvoretter Reinersen, også han naken, hadde vasket dem og kalt dette den hellige dåp.

I avhør innrømmet mange av kvinnene å ha hatt kjønnslig omgang med Reinertsen. Han ble anklaget både for sedelighetsforbrytelser og barnemishandling. Reinertsen døde før det ble reist straffesak. 

Etter Reinertsens død ble virksomheten videreført av Amund Waag i Kragerø og deretter av Olaf Melby. Menigheten etablerte seg på denne tiden flere steder i Norge, og i Aalborg i Danmark.

Det er altså denne mannen, som grunnla menigheten. Menigheten som selv i dag ser på ham som sin åndelige leder og læremester.

Blir denne lærdommen videreformidlet til barna i skolene i Lofoten? Blir den det, er det alvorlig grunn til bekymring.

«Vi finner ikke grunnlag for å åpne undersøkelse på samtlige barn på grunnlag av en så pass generell bekymring.»

BARNEVERNET I VÅGAN

Etablering i Lofoten

Menighetens etablering i Nord-Norge er kjent fra 1897, og i 1900 er det 119 medlemmer i menigheten i Flakstad. Melby reiste til USA i 1915 og drev virksomheten derfra.

Gjennom Richard Johansen fra Vikten i Flakstad fikk menigheten fotfeste i Lofoten. Menigheten ble etablert på Ørsnes i 1926.

Melby oppfordret etter hvert medlemmene i USA om å flytte til Lofoten. Johansen var leder av virksomheten til 1971, deretter ble ledelsen overført til Johansens svigersønn Idar Stokvik. I 1996 overtok Idar Stokviks nevø Rainer Stokvik.

Etikken i trossamfunnet baserte seg i begynnelsen på nøysomhet og fokus på åndelige og evige verdier, og i mindre grad på materielle verdier. Dette har endret seg med samfunnsutviklingen generelt. De pietistiske trekkene er ikke lenger like tydelige som de var tidligere. Medlemmene deltar i mindre grad i begivenheter i samfunnet som idrett, 17. mai-feiring eller politikk.

Det er dette kirkesamfunnet som nå driver privatskoler både i Ørsnes og Vikten, og har mottatt 184 millioner kroner i statsstøtte for.

Selv om menigheten omtales som et kirkesamfunn samarbeider den ikke med andre menigheter eller trossamfunn. Vikten skole ble opprettet i 1992 og skolen på Ørsnes i 1998.

Menigheten isolerer barna på skolen

«Å sende barna på Satans skole er å hjelpe Satan til å oppfostre barn til seg, – til Satan.» Dette er ordlyden i ett brev NRK har offentliggjort. Brevet er sendt av skolen til alle foreldrene med skolepliktig alder i det lille trossamfunnet Guds Menighet i bygda Ørsnes i Lofoten.

I brevet siteres Aanen Reinertsen, mannen som grunnla menigheten etter å ha fått en «åpenbaring fra himmelen»i 1883. Den samme mannen som ble tvangsinnlagt på Gaustad asyl fra 12. juli til 15. november 1888,og ble anklaget både for sedelighetsforbrytelser og barnemishandling og altså grunnleggeren av Guds Menighet.

Reinertsen er ikke nådig: Den offentlige skolen i Norge er «Satans skole». I brevet som siterer ham, blir foreldrene advart: «Å sende barna på babelske skoler er ensbetydende med å bli utvist fra menigheten.»

Menigheten hadde satt frem krav til den offentlige skolen som ble etterkommet. dermed fikk menighetens barn unntak fra flere fag og aktiviteter på skolen i Ørsnes. som førte til at barna i menigheten ble utestengt fra Kristendomsundervisningen, skolekonserter og dans, prevensjon- og seksualundervisningen, juleforberedelser og klasseturer. Etter hvert som menigheten fikk lov til å starte egne skoler, forteller elever om at boksider som f.eks hadde med forplantning og seksualundervisning var limt sammen av skolens ledelse.

«Vi fra menigheten ble isolert vekk fra andre barn. Jeg tålte ikke det som barn og led mye i 8-12-års alderen«, sier Roger Strand, som trakk seg ut av Guds Menighet i voksen alder i 2011.

«Jeg skjønner ikke at det er lov med privatskolene til Guds Menighet«, sier Susann Sandholm som er født og oppvokst i trossamfunnet, men trakk seg ut i 2004. Hun bor fremdeles i Ørsnes. Barna hennes gikk på privatskolen til Guds Menighet i flere år etter at hun trakk seg ut, noe hun angrer på i dag.

«Jeg trodde det var en god idé, men jeg forstod ikke hvor indoktrinert jeg var før jeg kom meg ut av miljøet og fikk det hele litt på avstand«, sier hun til NRK Brennpunkt, og tilføyer: «Barna i menigheten er ofte skoleflinke, men sosialt inkompetente på grunn av privatskolen og isolasjonen det medfører«, som sammenligner skolen med såkalte Koranskoler.

Bekymringsmelding

I 2019 slo Barne- ungdom og familiedirektoratet (Bufdir) alarm om forholdene ved skolene til Guds Menighet.

Grunnlaget for bekymringsmeldingen  var blant annet at disse barna og ungdommene isoleres for omverden uten mulighet til å ta egne valg om venner, kjærester, utdanning, eller fritidsaktiviteter. Og det handlet trusler og en dommedagslære, i følge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Ifølge bekymringsmeldingen fra Bufdir kunne opplysningene de hadde fått være brudd på følgende lover:

 • Grunnlovens paragraf om barns rett til å bli hørt, barnets beste og barns rett til vern om sin personlige integritet.
 • Straffeloven paragrafer om tvang og grov tvang, grov frihetsberøvelse, trusler og grove trusler, kroppskrenkelse og grov kroppskrenkelse, mishandling i nære relasjoner og grov mishandling i nære relasjoner.
 • Barnelovens paragrafer om foreldreansvaret, retten for barn til å være med på avgjørelser og barns rett til å melde seg ut av foreninger.
 • Barnekonvensjonen artikler om diskriminering og barnets beste, retten til å bli hørt, ytringsfrihet, tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet, beskyttelse fra vold, utdanning og rett til fritidsaktiviteter.
 • Opplæringsloven

Etableringen av privatskolene var i sin tid omstridt, og er nå altså igjen svært omstridt etter at NRK Brennpunkt kunne fortelle om svært kritikkverdige forhold rundt menigheten og deres drift av privatskoler.

«Det er uakseptabelt at barns rettigheter etter grunnloven og barnekonvensjonen blir brutt av kristne privatskoler…… Hvis det foregår negativ sosial kontroll, isolering og psykisk vold mot barna må skolen miste tillatelsen sin umiddelbart».

stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV)

Guds Menighet med snaut 500 medlemmer har siden 1990-tallet hatt sine egne privatskoler for barna i deres menigheter i Vikten og Ørsnes. I perioden begge skolene har vært i drift, har de mottatt 184 millioner kroner i statsstøtte.

Tilsvar

Rektor ved privatskolen i Ørsnes, Kjell-Viktor Kristiansen, svarer slik på vegne av de to skolene på opplysningene som kommer frem i NRK Brennpunkt. Han kjenner seg ikke igjen i påstandene som kommer fram i bekymringsmeldingen fra Bufdir.

«Trusler er ikke en del av livet i Guds Menighet. Det er absurd å drive en skole etter lovverket, og bli så til de grader tygd på. Vi har alle papirer og jobber knallhardt etter lover og regler», sier Kristiansen, og tilføyer:

«Vi har elever som ikke er i menigheten og ansatte som ikke er i menigheten. Vi samarbeider med BUP, PPT, barnevernet, hele pakken.

Det er en del ting av fyll og fest og diskoteker som vi ikke sender ungene våre på, men det er en stor forskjell der fra å være isolert. De treffer andre barn, vi har arrangementer på skolen, de er med på andre ting. De er med på idretter som foreldrene mener er greit.

– Jeg tror det er masse gammelt oppgulp som ligger her» sier Kristiansen.

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!
Become a patron at Patreon!

De siste sakene fra NORDLAND

 • Brannvesenet fikk kl 17.21 melding om en gress og lyngbrann i fjellsiden ved Husby-området i Hadsel kommune i Vesterålen Brannen oppsto som følge av en bråtebrann som kom ut av kontroll. De som foretok bråtebrenningen hadde varslet 110 sentralen på forhånd, men fikk problemer da vinden skal ha snudd. Innsatsleder Øyvind Stensø Skjørholm i Hadsel Brann og Redning kunne fortelle at syv brannfolk var i arbeid oppe i lia, og at de brukte en såkalt «pisk» for å slå ned flammene. En pisk er ett redskap bestående av flere metallblader som ligger oppå hverandre i en vifteform i enden av en stang.    

 • Det var en forbipasserende som meldte fra til politiet om åpne flammer i bygningen. Politiet fikk melding klokken 06.53 fra publikum, en tilfeldig forbipasserende. Da var det allerede synlige flammer i bygget. Politiet har evakuert to nærliggende hus. Røyken går inn over boligområder – Beboere bes holde vinduer lukket og ikke bevege seg i områder med røyk. Politiet evakuerer folk fra to nærliggende bygg til huset hvor det brenner i Sjøgata på Melbu. Det er et gammelt trehus med flere leiligheter som brenner, ifølge politiet. To personer har kommet seg ut. «Ut fra det vi vet nå er det ikke noe som tyder på at det er noen savnede.» sier politiet. Brannvesenet i Hadsel skal ha fått forsterkninger fra Sortland. Ifølge Bladet Vesterålen er det et hus i Sjøgata som brenner. Vår fotograf Thomas Gundersen så røyken tydelig hjemmefra i morgentimene, og kommenterer brannen slik. «Trasig å våkne til synet av at et stykkje Melbu-historie som går opp i røyk.» Thomas Gundersen Vekket av lyden fra brannen Kerstin Kjelstrup-Olsen Barosen bor ikke langt unna, og ble vekket av lyden fra brannen, skriver Bladet Vesterålen. «Vi hørte knitringa, og jeg begynte først å lure på om det var snøsmeltinga vi hørte så godt. Så tittet jeg ut vinduet og så en forferdelig svart røyk» Kerstin Kjelstrup-Olsen Barosen til Bladet Vesterålen. Brennes ned Politiet melder nå at brannvesenet foretar en kontrollert nedbrenning. Brannvesenet driver fortsatt slokking på stedet. Alle beboere er gjort rede for. De evakuerte ivaretas av kommunen. Ett bygg med mye historie er tapt Bygget som nå brenner har hatt flere brukere opp gjennom årene. Det ble bygget som fabrikklokale til Aktieoljeklædefabriken Fram i 1897, senere Fram Oljeklæfabrikk A/S (stiftet 1932). Etterhvert kom Helly Hansen inn på eiersiden i selskapet, og frem til 1982 ble det produsert sydvester, regntøy og til og med telt ved fabrikken. I nyere tid har bygget vært disponert av en lokal entreprenør, og Hadsel videregående skole avd. Melbu  

 • Politiet utelukker ikke at det kan ha skjedd noe straffbart og et større område i sentrum av Stokmarknes var avsperret. Politiet har gått ut med en pressemelding. som forteller at: «Politiet i Nordland fikk i dag klokka 09.00 melding om funn av en død person, liggende ute i Stokmarknes sentrum. Politiet i Nordland har derfor sperret av et området i sentrum, og har startet etterforskning.» Den avdøde er en kvinne i 50årene med lokal tilhørighet. Pårørende er varslet. Politiet etterforsker bredt ut fra flere hypoteser, med tanke på hva som kan ha skjedd. Politiet i Nordland er i en tidlig fase av etterforskningen og har ikke ytterligere informasjon. Per nå har vi ingen opplysninger på at det har skjedd noe straffbart, men politiet utelukker ingenting. Brannvesenet var til stede med flere biler, for å hindre innsyn til området.

 • Politiet ber nå om tips etter at fotgjenger omkom i en trafikkulykke i Kabelvåg i Nordland. Ulykken inntraff i morgentimene på E10 i Kabelvåg i Nordland. Politiets melding på Twitter: «E10, Urastabben. Vegen er stengt grunnet trafikkuhell. Vi har pr nu ingen opplysninger om uhellet. Pårørende er varslet.» Politiet i Nordland på Twitter kl. 08.30 Uhellet skjedde i nordøst-enden av Kabelvåg. Hendelsesforløpet er fortsatt uklart, men politiet har startet sin etterforsking. Politiet ber nå om tips dersom noen har gjort observasjoner i forbindelse med ulykken. Politiets melding på Twitter: «En fotgjenger omkom i forbindelse med ulykken. Pårørende er varslet. Hendelsesforløpet er uklart. Politiet har startet etterforsking. Dersom noen har gjort observasjoner i forbindelse med ulykken, ring politiet på 02800.» Politiet i Nordland på Twitter kl. 13.58

De siste sakene fra AGDER

 • I dag ba Riksadvokaten om gjenåpning av saken mot Jan Helge Andersen. Nå må Gjenopptakelseskommisjonen ta stilling til hva som skal skje videre. Etter at Viggo Kristiansen ble frifunnet i Baneheia-saken for rundt tre måneder siden, har Riksadvokaten i dag, bedt om at saken mot Jan Helge Andersen blir gjenopptatt. Det skriver Riksadvokatembetet i en pressemelding. «Riksadvokaten ber om at Gjenopptakelseskommisjonen beslutter gjenåpning av Kristiansand byretts dom 1. juni 2001» Riksadvokaten i sin påtegning. Begjæringen om gjenåpning dreier seg om drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10), som Viggo Kristiansen først ble dømt for, men siden blankt frifunnet. Jan Helge Andersen ble frikjent for dette drapet, men idet Kristiansen ble frifunnet for drapet og voldtekt i desember i fjor, satt derfor politiet igjen med et uoppklart drap, og kun en person som beviselig har vært på åstedet. I hvert fall ut fra hva etterforskningen har vist så langt.

 • Marte Olsbu Røiseland legger opp. Det bekreftet hun på en pressekonferanse tirsdag. Dermed blir verdenscuprennene i Holmenkollen denne uka, hennes siste renn. Marte Olsbu Røiseland har vunnet 13 VM-gull – to individuelt og elleve på stafett samt tre bronse fra VM og tre OL-gull, to OL-sølv og to OL-bronse. Hun vant også verdenscupen i skiskyting sammenlagt 2021/22. Debuterte i Østersund Hun debuterte i verdenscupen i skiskyting sesongen 2012/13, da hun ble nr. 28 på normaldistansen i Östersund. Hun har tre kongepokaler og åtte NM-gull i skiskyting, sju NM-gull i rulleskiskyting og tre gull i junior-NM i skiskyting. Hun tok gull i sprint og bronse på stafett i EM i skiskyting 2014 i Nové Město. Under VM i skiskyting 2020 i Antholz vant hun sju medaljer av sju mulige: fem gull og to bronse. Under OL i Beijing i 2022 vant hun fem medaljer: tre gull og to bronse. Lang og innholdsrik karriere I VM i skiskyting 2016 i Oslo gikk hun ankeretappen på Norges lag som tok gull i kvinnestafetten, etter at Synnøve Solemdal, Fanny Horn Birkeland og Tiril Eckhoff hadde sendt henne ut i ledelsen. Hun gikk også åpningsetappen for det norske laget som tok bronse i mix-stafett i samme mesterskap. Røiseland tok sølv på 7,5 km sprint og var med på Norges lag som tok sølv på mix-stafett i vinter-OL 2018 i Pyeongchang. Hun tok sin første verdenscupseier da hun vant sprinten i Nové Město 20. desember 2018. Hun var også med på det norske laget som tok gull på mix-stafett i VM i skiskyting 2019 i Östersund, sammen med Tiril Eckhoff, Tarjei Bø og Vetle Sjåstad Christiansen. Under VM i skiskyting 2020 i Antholz ble Marte Olsbu Røiseland den første skiskytteren som vant sju VM-medaljer av sju mulige – fem gull og to bronse. Sammen med Tiril Eckhoff, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø tok hun gull på mix-stafett. Hun ble så verdensmester på 7,5 km sprint før hun tok bronse på både jaktstarten og på 15 km normaldistanse. Sammen med Johannes Thingnes Bø tok hun gull i parstafett og hun gikk ankeretappen på det norske laget som tok gull på 4 x 6 km stafett. Hun avsluttet mesterskapet med gull på 12,5 km fellesstart. Under VM i skiskyting 2021 i Pokljuka gikk hun ankeretappen på det norske laget som tok gull på blandet stafett. Sturla Holm Lægreid, Johannes Thingnes Bø og Tiril Eckhoff gikk de øvrige etappene. Hun gikk også ankeretappen på stafetten for kvinner der det også ble gull. Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff og Ida Lien gikk de tre første etappene. Røiseland vant tre verdenscuprenn og ble nummer to i verdenscupen sammenlagt sesongen 2020/21. I vinter-OL 2022 i Beijing gikk hun første etappe på Norges lag som tok gull i blandet stafett. De øvrige på laget var Tiril Eckhoff, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø. Hun fulgte opp med bronse på normaldistansen over 15 km, gull på 7,5 km sprint, gull på jaktstart og bronse på fellesstart. Hun ble den fjerde norske utøveren som klarte å ta fem medaljer i ett og samme OL Den første var skytteren Otto Olsen som tok tre gull og to sølv i sommer-OL 1920 i Antwerpen den andre var skøyteløperen Roald Larsen som i vinter-OL 1924 tok to sølv og tre bronse (sølv på 1500 m og sammenlagt, bronse på 500 m, 5000 m og 10000 m) og den tredje var Marit Bjørgen med tre gull, én sølv og én bronse i vinter-OL 2010 i Vancouver. Hylles «For meg er Marte Olsbu Røiseland den største kvinnelige skiskytteren igjennom alle tider.» NRKs skiskytterekspert Ola Lunde. Nå legger hun opp, og en epoke er over.

 • Mosberg var 26 år gammel og tjenestegjorde under D-dagen, 6. juni 1944, som fenrik på den norske jageren Svenner. «Svenner» deltok i invasjonen i Normandie som støttefartøy utenfor Sword-sektoren. Hun ble truffet av to torpedoer avfyrt av en tysk torpedobåt den 6. juni 1944 klokka 05.30. «Svenner» ble truffet midtskips, brakk i to og sank nesten øyeblikkelig. Av mannskapet på 230 mann mistet 34 livet, 32 nordmenn og to briter. I 2003 ble vraket av «Svenner» lokalisert og blant annet et av ankrene ble hentet opp. Det står i dag på land i den lille byen Hermanville-sur-Mer, rett innenfor stedet for forliset, som en vesentlig del av et monument over de falne fra skipet. Mosberg ble liggende i vannet før han ble reddet av et britisk fartøy. Under D-dagen var 156.000 soldater og 195.000 marine-personell aktive i operasjonen, i tillegg til at 11.000 fly var på vingene over Normandie. Monrad Mosberg var utdannet ved Sjøkrigsskolen i 1939 og var i de norske styrkene i Storbritannia under 2. verdenskrig. Etter krigen var Mosberg løytnant, kapteinløytnant, orlogskaptein, kommandørkaptein og adjutant for daværende kronprins Olav. Monrad Mosberg mottok en rekke hedersbevisninger, blant annet Krigsmedaljen og den danske Dannebrogordenen.

INNENRIKS

 • KJÆRLIGHETEN HAR INGEN GRENSER!

 • Brannvesenet fikk kl 17.21 melding om en gress og lyngbrann i fjellsiden ved Husby-området i Hadsel kommune i Vesterålen Brannen oppsto som følge av en bråtebrann som kom ut av kontroll. De som foretok bråtebrenningen hadde varslet 110 sentralen på forhånd, men fikk problemer da vinden skal ha snudd. Innsatsleder Øyvind Stensø Skjørholm i Hadsel Brann og Redning kunne fortelle at syv brannfolk var i arbeid oppe i lia, og at de brukte en såkalt «pisk» for å slå ned flammene. En pisk er ett redskap bestående av flere metallblader som ligger oppå hverandre i en vifteform i enden av en stang.    

 • Politiet har gjort et særdeles stort beslag av narkotika denne uken i Oslo politidistrikt. 800 kilo kokain ble beslaglagt av Oslo-politiet. Det er det største kokainbeslaget som er gjort i Norge noensinne. Verdien på beslaget er flere hundre millioner kroner. – «Når det er snakk om så store verdier, kan dette også utgjøre en sikkerhetsrisiko. Derfor er budskapet til aktører som er tilknyttet til dette stoffet nasjonalt eller internasjonalt, at dette stoffet er beslaglagt», sier Oslo-politiet. Beslaget er gjort i sentrale Oslo. Ingen er så langt pågrepet i saken, i følge politiet. Tirsdag gjorde tysk politi et rekordbeslag av 1.200 kilo kokain i banankasser i Potsdam. Så tipset de norsk politi som fulgte opp med et rekordbeslag. «Vi har et godt internasjonalt samarbeid, med bakgrunn av informasjonen vi fikk, klarte tollere å spore dette partiet. Man fant et titalls kasser som inneholdt kokain» Områdeleder i Tolletaten. Politiet kan ikke utelukke at kokainet var ment til det som kan være et større narkotikanettverk tilknyttet til Norge.

 • Forsvareren til Philip Manshaus, Unni Fries,  har bedt om gjenopptakelse av straffesaken mot ham. Manshaus ble innlagt på psykiatrisk sykehus i januar i år, og er fremdeles innlagt. Den 10. august 2019, samme dag som moskéangrepet, skjøt og drepte Philip Manshaus den 17 år gamle søsteren Johanne Ihle Hansen. Hun ble drept i sin egen seng i familiehjemmet i Snaret i Eiksmarka i Bærum. Manshaus bodde på det tidspunktet i Oslo. Johanne satt da i sengen på sitt soverom og holdt på med sin bærbare datamaskin.  Manshaus har selv forklart at han ventet 20 minutter før han drepte søsteren, altså omkring kl 14:35. Manshaus brukte et våpen som tilhørte faren til å begå drapet. Philip Manshaus ble dømt til 21 års forvaring for drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og terrorangrepet på Al-Noor Islamic Centre i Bærum 10. august 2019. Drapet på Johanne Drapet skjedde mellom 14:15 og kl 14:57 samme dag. Stemoren observerte henne sovende kl 14:15 på soverommet i boligen i Snaret på Eiksmarka, like før hun dro til Drammen sammen med venninner. Den siste GPS-registreringen som knytter seg til hjemmeadressen er 14:57. Manshaus har selv forklart at han ventet 20 minutter før han drepte søsteren, altså omkring kl 14:35. Obduksjonsrapporten viste at søsteren ble drept av fire skudd fra en 22 kalibret salongrifle, tre skudd mot hodet og et i brystet. Alle skuddene var dødelige og ble avfyrt fra kloss hold og kort tid etter hverandre. Søsteren ble drept i sin egen seng, på sitt eget rom og uten noen tegn til kamp. Patronhylsen ble funnet bak søsterens seng, og drapsvåpenet ble senere funnet i Philip Manshaus sin bil. I avhør forklarte Manshaus at han pekte mot søsteren med salongriflen, og sa «nå er det nok». Deretter avfyrte han de fire skuddene. Manshaus sa ikke noe mer enn det, og hun sa heller ingenting. Deretter dekket han avdøde med dynen, og skjøv til side datamaskinen, før han forlot rommet hennes. Obduksjonsrapporten viste at søsteren ble drept av fire skudd fra en 22 kalibret salongrifle, tre skudd mot hodet og et i brystet. Alle skuddene var dødelige og ble avfyrt fra kloss hold og kort tid etter hverandre. Søsteren ble drept i sin egen seng, på sitt eget rom og uten noen tegn til kamp. Manshaus utførte drapet fordi han fryktet en fremtidig rasekrig i Norge og ville beskytte foreldrene. Han mente at personer som omgås ikke-europeiske personer (deriblant foreldrene) ville lide, og kanskje måtte bøte med døden. Klokken 11:36 handlet han mel, ris, sukker, spaghetti, knekkebrød, pasta, hermetikk og melk for 660,50 kroner, som han betalte med kontanter hos Kiwi Eiksmarka i Niels Leuchs vei 46. Matvarene var ment for faren og stemoren, siden Manshaus i følge egen forklaring, trodde at han kom til å bli fengslet eller dø under angrepet. Han tenkte først å rekognosere rundt moskéen, men ombestemte seg fordi dette var for risikabelt. Derfor brukte han tiden på å handle tørrvarer, og ankom Kiwi-butikken kl 11:14 Holdninger og radikalisering Under rettssaken forklarte Manshaus at han var oppvokst med et ateistisk livssyn, men hadde blitt læstadiansk kristen rundt 2018. Ifølge en bekjent av ham hadde han et konservativt kvinnesyn og var skeptisk til innvandring. Han skal ha blitt radikalisert i det året han gikk på Fosen folkehøgskole, der han møtte nordnorske læstadianere. Manshaus var også opptatt av og forsvarte Donald Trump, og ytterligere radikalisering skal ha skjedd i forbindelse med at Trump ble president. Fornektet Holocaust Philip Manshaus mente Holocaust var løgn, og frekventerte ytterliggående nettsteder som 4chan og 8kun. Manshaus beskrev sin egen forvandling etter å ha oppsøkt nettsteder med nynazistisk innhold og konspirasjonsteorier. Søsteren var bekymret for holdningene til Phillip Manshaus. Dette kom til uttrykk i meldinger hun sendte med IP-telefoniprogrammet Discord til sin daværende kjæreste. Meldingene var skrevet på engelsk i perioden 1. juni 2019 til 9. august 2019. I meldingene uttrykker hun frustrasjon over at Manshaus snakker nedlatende om jøder og muslimer, og var bekymret for at Manshaus skulle drive sine holdninger ut i aktivisme. Snakket om rasehygiene, og homofili Søsteren skrev en form for dagbok hvor hun gjentatte ganger utrykket bekymring for Philip Manshaus sine holdninger og meninger. I slutten av juni 2019, skrev Johanne at Manshaus mener homofile kan lære å bli heterofile. Den 28. juni skrev hun: «Philip snakker om rase og renavl. Åpenbart er det hvite som anses å være mennesker.». Den 1. juli skrev hun videre: «Philip er så rasistisk og hatefull. Jeg føler meg ikke trygg.» Den 9. august skrev hun at Manshaus hører på en tale. Det vites ikke hvem taleren er og i hvilken sammenheng det er, men det skrives at «han hører på en tale om hvor skitne og ekle kinesere er som rase. Kan du forstå hva jeg gjennomgår? Dette er galskap.» Den 6. august nevnte søsteren at Manshaus har rommet fullt av nynazistisk propaganda, deriblant artikler om masseskytinger. Disse skal ha vært dekket over av et norsk flagg. Den 9. august skrev hun: «Min mor snakket med min far om Philip. Så dagen etter fjernet han artiklene fra veggen. Så godsnakket han med min mor. Det virket ikke ekte. Det syntes ikke hun heller. Philip snakker nesten aldri med henne.» Angrepet på moskeen. Terrorangrepet ble innledet ved at Philip Manshaus rundt klokken 16 skjøt seg inn gjennom en glassdør i moskéen.Han gikk ut av bilen klokken 15:59, forsøkte først å bruke hovedinngangen, men ble stoppet av en kodelås. Han fortsatte til en sidedør (nødutgangen), avfyrte fire skudd i døren og sparket inn resten av glasset. Manshaus var bevæpnet med et brunt, dobbeltløpet haglegevær av typen Baikal, som han ladet utenfor moskéen  og en ladd grovkalibret rifle av typen Carl Gustaf med kikkertsikte. Den 22 kalibrede Remington-riflen som han nettopp hadde skutt søsteren med, lå igjen i bilen hans. Det ble tidligere rapportert at han var bevæpnet med en spikerpistol, men etter pågripelsen kom det frem at spikerpistolen stammet fra et bygningsprosjekt i en utleieleilighet i moskéens andre eller tredje etasje. Han var ikledd en blå NATO-genser, en LES MER

 • En bybanevogn har kjørt inn i en mur på Bybanens endeholdeplass på Oasen kjøpesenter i Fyllingsdalen i Bergen. Flere passasjerer skal være skadd, ifølge politiet. Ingen personer skal i følge politiet være fastklemt eller bevisstløse. Politiet fikk melding om ulykken klokken 11.55. Meldingen gikk ut på  at en bybane-vogn hadde kollidert i ende-stoppet på Oasen. Nødetatene er fremme på stedet, og jobber nå med å få oversikt. Bybane-vognen skal være trykket en god del inn i fronten. De skadde befant seg i bybane-vognen, og årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. Føreren av bybanen er siktet etter ulykken, sier vakthavende jurist Andreas Foxen Haldorsen til Bergens Tidende. – Han har status som siktet fordi det foreligger skjellig grunn til mistanke om uaktsom fremkalling av fare for allmennheten, sier Haldorsen til  BT.

UTENRIKS

 • Hun ble regnet som en av verdens mest populære artister og ble ofte omtalt som The Queen of Rock ‘N’ Roll. Da hun døde hadde Turner solgt over 200 millioner plater. Anna Mae Bullock, som var hennes egentlige navn, startet sin karriere i 1956 sammen med Ike Turner og The Kings of Rhythm, der hun sang B.B. Kings «You Know I Love You». Etter den kvelden ble hun fast medlem av bandet og ble bare kalt Little Ann. I 1958 spilte de inn og ga ut sin første singel «Boxtop». Gjennombruddet kom i 1960 med sangen «A Fool in Love». Hun ble gitt navnet Tina i forbindelse med utgivelse av singelen, og bandet ble da hetende The Ike & Tina Turner Revue. I 1966 spilte hun inn sangen «River Deep – Mountain High» som ble produsert av Phil Spector og regnes som en av rockemusikkens klassikere. Hun ga ut sitt første soloalbum i 1974, Tina Turns the Country On!. Turner har gjort en del coverversjoner på låter av blant andre Kris Kristofferson, Bob Dylan, Olivia Newton-John, James Taylor og Dolly Parton. I 1975 spilte hun rollen som The Acid Queen i rockeoperaen Tommy og ga ut albumet Acid Queen senere. Albumet Rough ble gitt ut i 1978. Love Explosion ble gitt ut i 1979. Våren 1984 gjorde Turner stor suksess med albumet Private Dancer som solgte over 20 millioner kopier verden over. Albumet fikk også tre Grammypriser i 1985. Senere samme år kom filmen Mad Max Beyond Thunderdome ut, der hun spilte rollen som Aunty Entity. Hun var også med på sangen «We Are the World» og spilte inn en egen sang på albumet We Are the World som het «Total Control». 13 juli sto hun på scenen på John F. Kennedy Stadium i Philadelphia under Live Aid. Selvbiografien I, Tina, ført i pennen av Kurt Loder, ble utgitt i 1986. Disney kjøpte rettighetene til boka som de i 1993 brukte for å lage filmen Tina, What’s Love Got to Do with It. Senere samme år kom albumet Break Every Rule som ble tildelt en Grammy i 1987. 27. august 1986 fikk hun en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Albumet Foreign Affair ble gitt ut i 1989. I 1991 ble hun innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame som medlem av duoen Ike & Tina Turner. Filmmusikken til selvbiografien Tina, What’s Love Got to Do with It spilte Turner inn selv og ga den ut som sitt åttende album, What’s Love Got to Do with It, i 1993. I 1995 spilte hun inn «GoldenEye», tittellåten til James Bond-filmen med samme navn. Dette ble begynnelsen på Turners album Wildest Dreams som kom i 1996. Hennes siste album, Twenty Four Seven, ble spilt inn og gitt ut i 1999. I mars 2000 la Turner ut på sin Twenty Four Seven Millennium Tour. Den 28. september 2002 ble en del av Tennessee State Route 19 døpt Tina Turner Highway. I 2008 la hun ut på sin avskjedsturne 50th Anniversary Tour. Sin foreløpige siste konsert ble avholdt 5. mai 2009 på Sheffield Arena i Storbritannia. I april 2013, i en alder av 73 år, var Turner på forsiden av den tyske utgaven av magasinet Vogue. Hun er den eldste personen i verden som har vært på forsiden av Vogue. 4. juli samme år giftet Turner seg med Erwin Bach, som hun hadde vært sammen med siden 1986. Den 21. mars 2018 var det verdenspremiere på musikalen Tina – The Tina Turner Musical. Sommeren 2018 fikk hun Grammy Lifetime Achievement Award, og i oktober 2018 kom hennes selvbiografi My Love Story. Den 17. juni 2020 ga Kygo og Turner ut singelen «What’s Love Got to Do with It». Høsten 2020 kom det to bøker; den første var en bilde-biografi med tittelen That’s My Life, og den andre var en bok om Turners innstilling til livet og de problemene hun hadde opplevd i årenes løp, med tittelen Happiness Becomes You. Den 27. mars 2021 hadde dokumentaren Tina premiere på HBO. Den 31. oktober ble hun innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame som soloartist.

 • «Nå er han en selverklært drapsmann». Det sier faren til Martine Vik Magnussen om Farouk Abdulhak`s uttalelser i en dokumentarserie fra TV 2 og BBC. Farouk Abdulhak rømte til Jemen kort tid etter at Martine Vik Magnussen ble Hun ble funnet voldtatt og drept i kjelleren i en boligblokk i mars 2008 som var en del av leilighetskomplekset hans. I dokumentarserien hevder Abdulhak at det var en ulykke som gjorde at Magnussen døde. «Det var en sex-ulykke som gikk galt», sier han i dokumentaren, og legger til at han «beklager dypt den uheldige ulykken som skjedde». Drapet Den 23 år gamle Magnussen ble siste gang observert rundt tretiden natt til 14. mars på utestedet Maddox i London. Hun fortalte til sine romvenninner da de forlot utestedet hun senere skulle på nachspiel. Magnussen kommer ikke hjem, og vennene hennes legger ut ettersøkning på Facebook fredag ettermiddag. Politiet tar seg deretter inn i medstudenten Farouk Abdulhaks leilighet i Great Portland Street etter å ha mottatt et konkret tips. Den 16. mars klokken 10.30 blir Magnussen funnet drept i kjelleren til leilighetskomplekset. Hun er påført store skader på halsen. Politiet går senere ut med at de tror Abdulhak har forlatt Storbritannia og reist til hjemlandet Jemen. De mener at dette har skjedd med farens private jetfly lørdag morgen. På samme tid har farens private jetfly forlatt Bergen. Storbritannia har ingen utleveringsavtale med Jemen og det er uklart hvordan politiet skal få Abdulhak inn til avhør, og hvordan Jemen vil forholde seg til dette. Seks måneder etter drapet var Scotland Yard fortsatt håpefulle at de skal få tatt den ettersøkte Farouk Abdulhak. Nå har mange år gått, og kanskje blir det pressen ved BBC og TV2 som klarer å bringe denne saken til en løsning. Venner av Martine har laget en video og en nettside om Martine og drapssaken, slik de ser den.  

 • Russland har flyttet 10 fly som kan frakte atomvåpen til Belarus. Det melder nyhetsbyrået Reuters, som på sin side siterer det russiske nyhetsbyrået Tass. Russland skal ha inngått en avtale med nabolandet Belarus om å plassere taktiske atomvåpen i landet. President Vladimir Putin har ifølge Tass forklart at de ikke vil overføre våpnene til landet, men stasjonere de der, slik USA gjør i Europa. Ifølge Putin vil ikke dette stride med internasjonale avtaler om spredning av atomvåpen. Den Belarussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko har nå bekreftet at Belarus deltar i det Russland kaller en «spesiell militæroperasjon»  i Ukraina.

 • Tornadoen har etterlatt seg skader langs en 160 kilometer lang strekning. Minst 23 personer omkom og flere titall mennesker er skadet i følge nyhetbyrået Reuters. ABC News melder at tornadoen har rammet fylkene Sharkey og Humphreys. Hustak er revet av, og noen nabolag er nesten jevnet med jorden, skriver CNN. I byen Silver City og Rolling Fork meldes det om store ødeleggelser. Brandy Showah, innbygger i byen Rolling Fork, beskriver byen  som «utslettet» etter tornadoens ødeleggelser. – Jeg har aldri sett noe lignende. Dette var en flott, liten by. Nå er den borte, sier Brandy Showah, bosatt i Rolling Fork til CNN. Det var utstedt en rekke tornadovarsler i området fredag kveld. Bygninger ble ødelagt, strømmen forsvant flere steder og det skal ha kommet hagl på størrelse med golfballer.

 • Den internasjonale straffedomstolen sier de har identifisert hundrevis av barn som er fjernet fra Ukrainske barnehjem, og har blitt adoptert til Russland. Karim Khan, sjefsanklager for den internasjonale straffedomstolen, sier at ICC har identifisert hundrevis av barn som har blitt tatt fra barnehjem i Ukraina for så å ha blitt gitt til adopsjon i Russland. Russiske myndigheter har gjentatte ganger avvist anklagene. Historisk avgjørelse Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kaller arrestordren fra den internasjonale straffedomstolen «en historisk avgjørelse». Volodymyr Zelenskyj`s daglige tale til det Ukrainske folket Joe Biden sier at en arrestordre er berettiget Også USAs president Joe Biden sier at Putin har begått krigsforbrytelser, og at ICCs arrestordre på ham er berettiget. Arrestordren fra ICC innebærer at den russiske presidenten vil bli arrestert og utlevert til domstolen i Haag dersom har reiser til ett av de 123 landene som har ratifisert Roma-vedtektene. Arrestordrene på Putin og Lvova-Belova blir i stor grad sett på som symbolske siden Russland, i likhet med land som USA, Kina og India, ikke anerkjenner ICCs jurisdiksjon. Ukraina har heller ikke ratifisert Roma-vedtektene som domstolen er basert på.