PST nedjusterer terrortrusselen i Norge

Denne artikkelen er over to måneder gammel, og kan derfor inneholde utdatert informasjon.


Sist oppdatert onsdag, 28 ,sep, 2022 13:45 av Redaksjonen

PST endrer nå terrortrussel-nivå fra 4-HØY til 3-MODERAT på terrortrussel-skalaen i følge en pressemelding fra PST.

Terrortrussel-skalaen uttrykker den samlede trusselen for all type ideologisk, politisk og religiøst motivert vold.

Etter terrorangrepet 25.juni 2022 har PST vurdert terrortrussel-nivået til 4-HØY.
PST endrer nå terrortrussel-nivået fra 4-HØY til 3-MODERAT på PSTs terrortrussel-skala. Dette
betyr at én eller flere aktører kan ha evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge.

Grunnlaget for at PST i slutten av juni gikk til trusselnivå 4-HØY var, i følge PST, at bekymringen for planlagte
følgehandlinger direkte knyttet til det allerede gjennomførte terrorangrepet 25.juni, samt den
potensielle inspirasjons-effekten et gjennomført angrep kan ha på andre trusselaktører.

Situasjonen etter angrepet i Oslo den 25.juni er nå i følge PST, ytterligere avklart og en rekke tiltak er
iverksatt.
PST har avdekket reaksjoner og sympatierklæringer på angrepet 25.juni fra både ekstreme
islamister og høyreekstremister.
PST skriner i sin rapport at de ikke utelukker at terrorangrep kan fortsette å inspirere andre terrorister
mange år etter at de ble utført. PST mener likevel at situasjonen nå er slik at trusselnivået er redusert, og justerer derfor terrortrussel-nivået ned til 3-MODERAT.

 

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!