Vollen-saken gjenåpnes

Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept mens hun var på jobb i 2014
Foto: Privat

Denne artikkelen er over to måneder gammel, og kan derfor inneholde utdatert informasjon.


Sist oppdatert torsdag, 16 ,jun, 2022 15:13 av Redaksjonen

«Gjenopptakelseskommisjonen besluttet 15. juni at domfeltes og Riksadvokatens begjæringer om gjenåpning av Borgarting lagmannsretts dom 6. oktober 2016, i den såkalte «Vollen-saken», tas til følge.

Grunnlaget for avgjørelsen er at det foreligger en ny rettspsykiatrisk erklæring, som gir en rimelig mulighet for at domfelte kunne ha blitt frifunnet, dersom den hadde vært kjent for retten da saken ble pådømt.

Avgjørelsen blir sendt til Høyesteretts ankeutvalg som skal peke ut en ny lagmannsrett til å behandle saken.» Dette står i en pressemelding fra Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker.

Dette skjer på bakgrunn av at sakkyndige slår fast at 15-åringen som sto bak drapet på Anna Kristin Gillebo Backlund, var paranoid schizofren allerede som 11-åring, men at det ikke ble oppdaget, i følge Aftenposten.
Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept mens hun var på jobb ved en barnevernsinstitusjon, «Små Enheter» i Asker 2014. Hun ble drept av en beboer som da var 15 år gammel.

I etterkant ila Statsadvokaten barnevernsinstitusjonen «Små Enheter» en foretaksbot på 200.000 kroner etter drapet.

Anna Kristin Gillebo Backlund ble kvalt til bevisstløshet og deretter knivstukket 21 ganger. Den drapsdømte jenta ble dømt til ni års forvaring med minstetid på seks år for overlagt drap i Asker og Bærum tingrett i juni 2015.

Nå er altså saken gjenopptatt på bakgrunn av at det foreligger en ny rettspsykiatrisk erklæring, hvor det konkluderes med at den drapsdømte jenta var paranoid schizofren, og trolig utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Likte du artikkelen? Støtt oss gjerne på Patreon!