Om 3FM-Norge

3FM Norge er en ideell organisasjon med fokus på arbeid for rettferdighet, toleranse og likeverd i samfunnet.

Gjennom produksjon av  film, video, radio og fjernsynsprogrammer, hvor også ungdom er aktive, ønsker vi å fremme nettopp rettferdighet, toleranse og likeverd i samfunnet. Vi driver også kritisk uavhengig nyhetsformidling.