Vollen-saken gjenåpnes

torsdag, 16 ,jun, 2022 15:13 Redaksjonen 0

«Gjenopptakelseskommisjonen besluttet 15. juni at domfeltes og Riksadvokatens begjæringer om gjenåpning av Borgarting lagmannsretts dom 6. oktober 2016, i den såkalte «Vollen-saken», tas til følge. […]